Nationellt Branschprov 2024, en viktig förändring i upplägget

Anmälan till Nationellt Branschprov 2024 har öppnat! Nationellt Branschprov är ett viktigt prov för elever i årskurs tre på gymnasiet samt för vuxenstuderande som närmar sig sin examen. I linje med vårt engagemang för kontinuerlig förbättring och anpassning till elevens behov, kommer vi testa en viktig förändring vid provet i mars.

Anmälan 2024 nationellt branschprov

Lärare spelar en avgörande roll i förberedelsen inför Nationellt Branschprov. Det är lärarens ansvar att säkerställa att alla relevanta elever blir korrekt anmälda och att de ges förutsättningar att nå de kunskaper som proven tar upp. Denna process är avgörande för elevernas framgång i proven, vilket är en viktig del i deras väg till att bli kompetenta elektriker.

Ett godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet är ett krav för att kunna erhålla ett ECY-certifikat, vilket är en viktig del i elevernas yrkesutbildning.

Viktiga datum för 2024
  • Provtillfällen: I år kommer provet att delas upp på två dagar.
  • Anmälningsperiod: Anmälan till Nationellt Branschprov är öppen till den 8 mars 2024.
  • Skolans ansvar: Det är viktigt att komma ihåg att anmälan till provet görs av skolan och måste ske inom den angivna anmälningsperioden.
Försök med separata provdagar

I år gör vi ett försök med en ny modell där Installationsprovet och Elsäkerhetsprovet kommer att skrivas på separata dagar. Denna förändring, som är en del av en försöksperiod under året, syftar till att ge eleverna en mer fokuserad provupplevelse och ökad kvalitet i proven. Efter testperioden kommer vi att genomföra en utvärdering för att avgöra om denna nya uppdelning av proven ska bli en permanent del av Nationellt Branschprov.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content