Inriktningar för elektriker

Inom El- och energiprogrammet finns det flera inriktningar för elektriker. Inriktningarna är olika beroende på om du väljer att gå El- och energiprogrammet med Skolverkets läroplan eller läser en utbildning på ETG College.

Oavsett vilken inriktning du väljer så kommer grundutbildningen vara densamma. Det är först när du läst en tid som du väljer en ”utgång”. Det vill säga, mer specifikt vad just du vill arbeta med som elektriker.

Om du redan nu vet vad du vill specialisera dig på rekommenderar vi att redan när du söker till utbildningen går igenom skolans inriktningar för elektriker så att de verkligen har den utbildning och utgång som du vill gå.

Branschen rekommenderar ETG College

Det är viktigt att du får en utbildning som ger dig den kompetens som förväntas av dig när du är utbildad. Branschen rekommenderar ETG College eftersom de utbildar enligt ett koncept som branschen kvalitetssäkrat.

De elever som läser på ETG College gör inte heller någon separat lärlingstid eftersom den är inkluderad i själva grundutbildningen. I stället gör de ett yrkesprov i slutet av utbildningen. På så sätt både förkortas och kvalitetssäkras utbildningstiden.

INRIKTNINGAR

SKOLVERKETS LÄROPLAN

Vanliga tjänster efter examen är automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

När man jobbar med automation handlar jobbet om produktionssystem. Man jobbar ofta i industrin med elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik.

Inom inriktningen dator- och kommunikationsteknik får du kunskap att installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem.

Elteknik ger dig kunskap att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm och tv- och datanät.

Inom inriktningen energiteknik lär du dig att jobba med drift- och underhållsarbeten och servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna liksom i processbaserade branscher. 

UTBILDNINGAR

ETG COLLEGE

Med en examen från utbildningen Automation lämnar eleven skolan med ett ECY-certifikat som Industrielektriker. Vanliga yrken är automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

Utbildningen Automation ger systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Det innebär att eleven får utveckla sin förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Utbildningen ska också utveckla elevens förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar.

Utbildningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

Utbildningen Installation ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.

Utbildningen Kommunikation och säkerhet är framtagen för att möta branschens behov av larm- och säkerhetstekniker. Eleven får grundläggande kunskaper inom elinstallationsarbete och elsäkerhet som leder till ECY-certifikat efter avslutad utbildning.

Förutom grundläggande kunskaper om inbrottslarm­system, brandlarm­system, passer­system och kamera­övervakning har branschen behov av kompetens inom datanätverk för att kunna driftsätta, övervaka och integrera de olika systemen.

Lärlingstid eller yrkesprov

Det är en stor skillnad mellan att läsa El- och energiprogrammet enligt Skolverkets läroplan jämfört med på ETG College. Nämligen om du ska göra en lärlingstid eller om du gör ett yrkesprov. Detta gäller oavsett vilken yrkesutgång för elektriker eleven har valt.

Läser du din yrkesutbildning på ett ETG College är lärlingstiden inbakad in grundutbildningen. Du gör då ett yrkesprov i slutet av utbildningen. Klarar du yrkesutbildningen och yrkesprovet får du ett ETG-certifikat.

Om du däremot läser en traditionell yrkesutbildning, det vill säga enligt Skolverkets läroplan, ska du göra en lärlingstid om minst 1 600 timmar.

>> Går du ETG College och klarar utbildningen kan du med andra ord ta anställning som förstaårs­montör tidigare än de som läser enligt Skolverkets kursplan.

Translate »