Utbildning till elektriker på gymnasiet

Om du vill gå en utbildning till elektriker på gymnasiet bör du läsa El- och Energiprogrammet. Det finns vissa krav på kurser som man måste ha genomfört för att kunna få yrkesexamen från El- och Energiprogrammet. Kraven är fastställda av Skolverket.

Det finns två olika vägar att uppnå ECY-certifikat, dvs yrkesbeviset på att du kan jobba självständigt och elsäkert som elektriker.

 • Tre år i skolan och sen minst 1 600 timmar som lärling efter utbildningen.
 • Tre år i skolan och ett yrkesprov i slutet av utbildningen (ETG College).
Krav yrkesexamen

El- och energi­programmet

Vid utbildning till elektriker på gymnasiet är det grundläggande kravet att du får betyg i 2 500 poäng varav minst 2 250 poäng ska vara betyget E eller högre. 

I de 2 250 poäng där du ska ha lägst betyget E måste följande ingå:

 • Programgemensamma kurserna
 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Minst 900 poäng inriktnings- och fördjupningskurser
 • Godkänt gymnasiearbete
 • Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1
 • Matematik 1a
 • Engelska 5

Delar av utbildning gör du praktiskt på en arbetsplats på så kallad APL (Arbetsplats­förlagt lärande).

Under APL får du öva på sådant som du lärt dig i skolan. Till din hjälp har du en handledare som också dokumenterar dina framsteg.

>> Läs mer om APL

De valbara inriktnings- och fördjupningskurserna som man måste läsa minst 900 poäng av är olika beroende på vilken inriktning du väljer.

De fyra huvudinriktningarna enligt Skolverkets kursplan är

 • Automation
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Elteknik
 • Energiteknik

Vill du läsa mer om kurserna och dess innehåll kan du göra det på Skolverkets webbsida.

I jobbet som elektriker är elsäkerhet viktigt. Ett obligatoriskt moment för att få ECY-certifikat är därför godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet.

Alternativ 1: Utbildning med lärlingstid

Efter examen från El- och energiprogrammet måste du komplettera utbildningen med minst 1­­­ 600 timmars anställning som lärling för att kunna få ett ECY-certifikat.

>> Läs mer om att vara lärling

Alternativ 2: Utbildning med yrkesprov (ETG College)

Om du läser på ETG College får du göra ett yrkesprov i slutet av utbildningen. Får du godkänt på provet är du klar med din yrkesutbildning och får ett ETG-certifikat utfärdat av ECY.

>> Läs mer om ETG College

Om du saknar någon av de kurser som krävs för att få ut en yrkesexamen måste du komplettera med dessa.

Har du betyget icke godkänd, F, i någon kurs, måste du tenta upp betyget till godkänt.

ECY certifikat - elektriker

Vad är ECY-certifikat?

ECY-certifikatet är ett bevis på att du har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. Det finns många olika vägar för att uppfylla kraven för certifikat.

Varför ECY- certifikat?

Många arbetsgivare efterfrågar ECY-certifikat eftersom det är ett lätt sätt för dem att veta du har rätt kompetens för jobbet. Vill du jobba i ett annat nordiskt land kommer de arbetsgivarna troligen också efterfråga ett certifikat som bevis på ditt kunnande.

Kort sagt blir det lättare för dig att söka jobb som elektriker om du har ett certifikat från ECY.

Bli elektriker

ECY-certifikat eller Auktorisation

Fördelarna med ECY-certifikat är flera men du kan jobba som elektriker utan att ha ett certifikat. En annan form av bevis på din kompetens är Auktorisation från Elsäkerhetsverket. På deras webbsida kan du läsa om vilka krav som ställs på utbildning och praktisk erfarenhet för att kunna auktoriseras som elektriker i Sverige.

Dessutom kan det finns andra former av bevis i andra kollektivavtal inom elteknikbranschen. ECY jobbar bara med kollektivavtalet Installationsavtalet.

Vidareutbildning

Idag väljer många elektriker att plugga vidare på högskola eller universitet. Andra får chansen att vidareutbilda sig internt, alltså på företaget där de jobbar. När du börjar jobba efter yrkesutbildningen får du ofta syssla med lite av varje för att skaffa dig erfarenhet. Sedan, med några års praktiskt arbete bakom dig, kan det bli dags att fördjupa eller bredda din kompetens inom olika områden.

Det finns många skolor och utbildningsföretag som erbjuder olika utbildningspaket för dig som siktar på att bli till exempel projektledare, konstruktör eller chef.

Translate »