Vuxen­utbildning till elektriker

Om du vill läsa en vuxenutbildning till elektriker finns det ett urval av kurser som du måste ha genomfört för att kunna få din yrkesexamen.

Gymnasial nivå

Det finns tre olika vägar att läsa till elektriker som vuxen på gymnasienivå.

  • Yrkesvux och sen minst 1 600 timmar som lärling efter utbildningen
  • Yrkesvux med ett yrkesprov i slutet av utbildningen på ett ETG College
  • Som företagslärling i två år
Utbildningsanordnare

Det finns flera olika utbildare som erbjuder vuxenutbildning. Till exempel kommunala gymnasieskolor, Lernia, Movant och Teknikutbildarna. Installationsbranschens utbildningsbolag (INSU) erbjuder lärlingsutbildning för vuxna.

Form och innehåll för olika utbildningar varierar – allt ifrån heltidsstudier till deltidsstudier på distans.

Yrkeshögskola

Du kan också läsa en utbildning på yrkeshögskola med inriktning inom elkraftteknik. Utbildningen ska du komplettera med tid som lärling. Dessutom kan du behöva komplettera med vissa kurser för att uppnå ECY-certifikat.

Krav yrkesexamen

GYMNASIAL NIVÅ

Om man utbildar eller omskolar sig via kommunal vuxenutbildning eller annan utbildningsanordnare gäller samma kursmål som för gymnasieelever. Kursmålen är bestämda av Skolverket.

En komplett elteknisk vuxenutbildning ska vara på sammanlagt minst 1 500 poäng och då ska ett godkänt komvuxarbete ingå. Komvuxarbetet kan till exempel vara att den studerande dokumenterar sin APL.

APL-perioden ska omfatta minst åtta veckor.

Komvuxarbetet kan till exempel vara att den studerande dokumenterar sin APL.

Om du vill läsa till elektriker vid en vuxenutbildning ska du innan utbildningen startar ha kunskap motsvarande lägst betyget E i nedanstående ämnen. Det är en förutsättning för att klara av utbildningen och ett yrkesliv som installationselektriker.

  • Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1
  • Matematik 1a
  • Engelska 5

ECY rekommenderar att en vuxenstuderande läser ett fastställt antal kurser. 

Kurs Poäng Kurskod
Fastighetsautomation 1 100 AUTFAS01
Datorteknik 1a 100 DAOTAT01a
Praktisk ellära 100 ELLPRA0
Elkraftteknik 100 ELRELF0
Elektromekanik 100 ELRELK0
Energiteknik 1 100 ENEENE01
Servicekunskap 100 FÖSSEV0
Belysningsteknik 100 INSBES0
Elinstallationer 200 INSELI0
Elmotorstyrning 100 INSELS0
Kommunikationsnät 1 100 INSKOM1
Larm, övervakning och säkerhetssystem 100 LARLAM0
Mekatronik 1 100 MEKMEK01
Komvuxarbete 100 KVAREE 

I jobbet som elektriker är elsäkerhet viktigt. Ett obligatoriskt moment för att få ECY-certifikat är därför godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet.

Alternativ 1: Utbildning med lärlingstid

Efter examen måste du komplettera utbildningen med minst 1­­­ 600 timmars anställning som lärling för att kunna få ett ECY-certifikat.

>> Läs mer om att vara lärling

Alternativ 2: Utbildning med yrkesprov

Om du läser på ETG College får du göra ett yrkesprov i slutet av utbildningen. Får du godkänt på provet är du klar med din yrkesutbildning och får ett ETG-certifikat utfärdat av ECY.

>> Läs mer om ETG College

Utbildning till elektriker som företagslärling

Funderar du på att byta bransch? Gillar du att fixa hemma? Är du nyfiken, klurig och noggrann? Då har du hittat rätt. Vi välkomnar dig som vuxen att bli en del av installationsbranschen, oberoende av vad du har för gymnasieutbildning eller tidigare yrkeserfarenhet.

Nu kan du bli företagslärling vilket innebär att du kombinerar arbete med utbildning hos installationsbranschens utbildningsbolag (INSU) i två år. Du anställs av ett företag som du sedan gör yrkespraktik hos under din tid som företagslärling. Efter två år examineras du och får ett ECY-certifikat som visar att du klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. 

 

Krav för ECY-certifikat

YRKES­HÖGSKOLA

Yrkeshögskoleexamen med elkraftteknisk inriktning kan kvalificera till yrkesexamen och ECY-certifikat. Utbildningen ska dock kompletteras med minst 1 600 timmats lärlingstid där LIA kan ingå som del av timmarna.

Del av LIA (lärande i arbete) kan räknas in i lärlingstiden. Tiden som lärling måste vara minst 1 600 timmar.

I jobbet som elektriker är elsäkerhet viktigt. Elsäkerhetsverkets krav för B Auktorisation ska därför finnas med eller kompletteras. De obligatoriska kurserna är:

  • Praktisk Ellära
  • Elkraftteknik

Krav för ECY-certifikat

Vill du ansöka om ECY-certifikat ska du också ha godkänt prov på kursen ”Skötsel av elanläggning”. Den kursen kan du läsa på INSU.

Du ska göra minst 1 600 timmar som lärling. Lärlingstiden görs på ett företag anslutet till kollektivavtalet Installationsavtalet. Delar av den LIA som gjorts under utbildningen kan inkluderas i lärlingstiden.

ECY certifikat - elektriker

Vad är ECY-certifikat?

ECY-certifikatet är ett bevis på att du har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. Det finns många olika vägar för att uppfylla kraven för certifikat.

Varför ECY- certifikat?

Många arbetsgivare efterfrågar ECY-certifikat eftersom det är ett lätt sätt för dem att veta du har rätt kompetens för jobbet. Vill du jobba i ett annat nordiskt land kommer de arbetsgivarna troligen också efterfråga ett certifikat som bevis på ditt kunnande.

Kort sagt blir det lättare för dig att söka jobb som elektriker om du har ett certifikat från ECY.

Bli elektriker

ECY-certifikat eller Auktorisation

Fördelarna med ECY-certifikat är flera men du kan jobba som elektriker utan att ha ett certifikat. En annan form av bevis på din kompetens är Auktorisation från Elsäkerhetsverket. På deras webbsida kan du läsa om vilka krav som ställs på utbildning och praktisk erfarenhet för att kunna auktoriseras som elektriker i Sverige.

Dessutom kan det finns andra former av bevis i andra kollektivavtal inom elteknikbranschen. ECY jobbar bara med kollektivavtalet Installationsavtalet IN/SEF.

Vidareutbildning

Idag väljer många elektriker att plugga vidare på högskola eller universitet. Andra får chansen att vidareutbilda sig internt, alltså på företaget där de jobbar. När du börjar jobba efter yrkesutbildningen får du ofta syssla med lite av varje för att skaffa dig erfarenhet. Sedan, med några års praktiskt arbete bakom dig, kan det bli dags att både fördjupa dig och att bredda din kompetens genom att gå olika kurser.

Det finns många skolor som erbjuder olika utbildningspaket för dig som siktar på att bli projektledare, konstruktör eller chef.

Translate »