Examen gymnasiet 2014 eller senare​

Om du har tagit examen från gymnasiet 2014 eller senare​ – eller om du har en pågående utbildning – är det normala att din arbetsgivare anmäler dig som lärling till ELY. För att kvalificera dig för ECY-certifikatet ska du uppfylla de krav som står i Installationsavtalet.

Det finns vissa krav på kurser som man måste ha genomfört för att kunna få yrkesexamen från El- och Energiprogrammet och därmed också ECY-certifikat. Kraven är fastställda av Skolverket.

>> För elever som utbildar sig vid en ETG-skola gäller särskilda regler för certifikat.

Krav yrkesexamen

El- och energi­programmet

På gymnasiet är det grundläggande kravet att man ska ha betyg i 2 500 poäng varav minst 2 250 poäng ska vara betyget E eller högre. 

I de 2 250 poäng som man ska ha lägst betyget E i måste följande ingå:

  • Programgemensamma kurserna
  • Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1
  • Matematik 1a
  • Engelska 5
  • Godkänt gymnasiearbete
  • Minst 900 poäng inriktnings- och fördjupningskurser

De valbara inriktnings- och fördjupningskurserna som man måste läsa minst 900 poäng av är olika beroende på vilken inriktning du väljer.

De fyra huvudinriktningarna enligt Skolverkets kursplan är

  • Automation
  • Dator- och kommunikationsteknik
  • Elteknik
  • Energiteknik

Vill du läsa mer om kurserna och dess innehåll kan du göra det på Skolverkets webbsida.

I jobbet som elektriker är elsäkerhet A och O. En obligatorisk kurs för att få yrkesexamen är därför Elsäkerhetsprovet.

Om man inte klarar Elsäkerhetsprovet finns det två andra sätt att uppvisa att man har kunskapen som krävs för yrkesexamen. Antingen att man får godkänt på distanskursen ”Skötsel av elanläggning” eller validerar sina kunskaper.

Eleven ska göra minst 1 600 timmar som lärling. Lärlingstiden görs på ett företag och påbörjas efter att man slutfört kurserna i skolan.

Arbetsgivaren ska registrera lärlingar hos Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY) i samband med att anställningen påbörjas.

Det normala är att arbetsgivaren ansöker om ECY-certifikatet hos Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY).

Ansökan ECY-certifikat med examen gymnasiet 2014 eller senare​

OBS! Har du en pågående utbildning som inte är vid på ETG College eller en pågående lärlingstid kan du inte ansöka om ECY-certifikat. Då ska din arbetsgivare anmäla dig till ELY.

Har du slutfört din lärlingstid men inte ansökte om ECY-certifikat efter lärlingstidens slut kan du skicka in dina handlingar här.

Lägg helst alla dokument i en pdf-fil. Om du inte kan det går det att ladda upp flera filer. Filerna måste vara i pdf eller jpg och max 6MB.

Har du frågor om ansökan vänligen kontakta Elbranschens centrala yrkesnämnd (ELY).

Om du vill ansöka om ECY-certifikat med annan bakgrund än examen 2014 eller senare från en svensk utbildning ska du inte skicka in din ansökan via det här formuläret. Ansökan på den sida som bäst passar din kvalificering för ansökan.

Har du annan bakgrund?

Det finns andra kvalificersgrunder för att ansöka om ECY-certifikat. Välj den som bäst passar din bakgrund.

Translate »