Examen vuxen­utbildning 2014 eller senare

Om du har tagit examen från vuxenutbildning 2014 eller senare – eller om du har en pågående utbildning – är det normala att din arbetsgivare anmäler dig som lärling till ELY. För att kvalificera dig för ECY-certifikatet ska du uppfylla de krav som står i Installationsavtalet

Det finns vissa krav på kurser som man måste ha genomfört för att kunna få yrkesexamen från vuxenutbildning – oavsett om det är yrkesvux eller yrkeshögskola (YH).

>> Notera att för elever som utbildar sig vid en ETG-skola gäller särskilda regler för certifikat.

Krav yrkesexamen

YRKES­VUX

Om man utbildar eller omskolar sig via kommunal vuxenutbildning eller annan utbildningsanordnare gäller samma kursmål som för gymnasieelever. 

En komplett elteknisk vuxenutbildning ska vara på sammanlagt minst 1 500 poäng och då ska ett godkänt gymnasiearbete ingå. Gymnaisearbetet kan till exempel vara att den studerande dokumenterar sin APL.

APL ska vara minst åtta veckor. Gymnaisearbetet kan till exempel vara att den studerande dokumenterar sin APL.

Den som läser en vuxenutbildning ska innan utbildningen startar ha vissa förkunskaper kunskaper motsvarande lägst betyget E.

Kunskapen är en förutsättning för att klara av utbildningen och ett yrkesliv som installationselektriker.

  • Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1
  • Matematik 1a
  • Engelska 5

ECY rekommenderar att en vuxenstuderande läser ett fastställt antal kurser. 

KursPoängKurskod
Fastighetsautomation 1100AUTFAS01
Datorteknik 1a100DAOTAT01a
Praktisk ellära100ELLPRA0
Elkraftteknik100ELRELF0
Elektromekanik100ELRELK0
Energiteknik 1100ENEENE01
Servicekunskap100FÖSSEV0
Belysningsteknik100INSBES0
Elinstallationer200INSELI0
Elmotorstyrning100INSELS0
Kommunikationsnät 1100INSKOM1
Larm, övervakning och säkerhetssystem100LARLAM0
Mekatronik 1100MEKMEK01
Gymnasiearbete100 

I jobbet som elektriker är elsäkerhet viktigt. Ett obligatorisk prov för att få yrkesexamen är därför Elsäkerhetsprovet.

Eleven ska göra minst 1 600 timmar som lärling. Lärlingstiden görs på ett företag och påbörjas efter att man slutfört kurserna i skolan.

Arbetsgivaren ska registrera lärlingar till ELY vid anställningens början. Där registrerar man sen löpande arbetet under lärlingstiden. 

Det normala är att arbetsgivaren ansöker om ECY-certifikatet hos ELY när man bedömer att lärlingstiden är genomförd.

Krav yrkesexamen

Yrkes­högskola

Yrkeshögskoleexamen med elkraftteknisk inriktning kan kvalificera till yrkesexamen och ECY-certifikat. Utbildningen ska dock kompletteras med minst 1 600 timmar lärlingstid där LIA kan ingå som del av timmarna.

Praktisk LIA som gjorts under utbildningen kan inkluderas i lärlingstiden. I praktisk LIA inkluderas inte till exempel jobb som kalkylator.

Tiden ska då registreras hos Elbranschens lokal yrkesnämnd (ELY) av arbetsgivaren.

I jobbet som elektriker är elsäkerhet viktigt. Elsäkerhetsverkets krav för B Auktorisation ska därför finnas med eller kompletteras. De obligatoriska kurserna är:

  • Praktisk Ellära
  • Elkraftteknik

Vill du ansöka om ECY-certifikat ska du också ha godkänt prov på kursen ”Skötsel av elanläggning”. Den kursen kan du läsa på INSU.

Eleven ska göra minst 1 600 timmar som lärling. Lärlingstiden görs på ett företag och påbörjas efter att man slutfört kurserna i skolan.

Praktisk LIA som gjorts under utbildningen kan inkluderas i lärlingstiden. I praktisk LIA inkluderas inte till exempel jobb som kalkylator.

Arbetsgivaren ska registrera lärlingar till Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY) vid anställningens början. Där registrerar man sen löpande arbetet under lärlingstiden. 

Det normala är att arbetsgivaren ansöker om ECY-certifikatet i när lärlingstiden är genomförd.

Ansökan ECY-certifikat - examen vuxenutbildning 2014 eller senare

OBS! Har du en pågående utbildning som inte är vid på ETG College eller en pågående lärlingstid kan du inte ansöka om ECY-certifikat. Då ska din arbetsgivare anmäla dig till Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY).

Har du slutfört din lärlingstid men inte ansökte om ECY-certifikat efter lärlingstidens slut kan du skicka in dina handlingar här.

Lägg helst alla dokument i en pdf-fil. Om du inte kan det går det att ladda upp flera filer. Filerna måste vara i pdf eller jpg och max 6MB.

Har du frågor om ansökan vänligen kontakta oss på ECY.

Om du vill ansöka om ECY-certifikat med annan kvalificeringsgrund ska du inte skicka in din ansökan via det här formuläret. Ansökan på den sida som bäst passar din kvalificering för ansökan.

Har du annan bakgrund?

Det finns andra kvalificersgrunder för att ansöka om ECY-certifikat. Välj den som bäst passar din bakgrund.

Translate »