Nyanställd med vuxenutbildning

Du som arbetsgivare registrerar lärlingen i det digitala lärlingssystemet KUB.

I systemet ska du ladda upp följande dokument:

 • slutbetyg från elutbildningen
 • gymnasiebetyg innehållande betyg i svenska, engelska och matematik
 • intyg på genomfört prov i “Skötsel av elanläggningar/”Elsäkerhet vid arbete”
 • anställningsavtalet 
Ansökan om ECY-certifikat för nyanställd med vuxenutbildning

Har du slutfört din lärlingstid men inte ansökt om ECY-certifikat efter lärlingstidens slut kan du skicka in dina handlingar här.

Lägg helst alla dokument i en pdf-fil. Om du inte kan det går det att ladda upp flera filer. Filerna måste vara i pdf eller jpg och max 6MB.

Har du frågor om ansökan vänligen kontakta Elbranschens centrala yrkesnämnd (ELY).

Krav yrkesexamen

El- och energi­programmet

På gymnasiet är det grundläggande kravet att man ska ha betyg i 2 500 poäng varav minst 2 250 poäng ska vara betyget E eller högre. 

I de 2 250 poäng som man ska ha lägst betyget E i måste följande ingå:

 • Programgemensamma kurserna
 • Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1
 • Matematik 1a
 • Engelska 5
 • Godkänt gymnasiearbete
 • Minst 900 poäng inriktnings- och fördjupningskurser

De valbara inriktnings- och fördjupningskurserna som man måste läsa minst 900 poäng av är olika beroende på vilken inriktning du väljer.

De fyra huvudinriktningarna enligt Skolverkets kursplan är

 • Automation
 • Dator- och kommunikationsteknik
 • Elteknik
 • Energiteknik

Vill du läsa mer om kurserna och dess innehåll kan du göra det på Skolverkets webbsida.

I jobbet som elektriker är elsäkerhet A och O. En obligatorisk kurs för att få yrkesexamen är därför Elsäkerhetsprovet.

Om man inte klarar Elsäkerhetsprovet finns det två andra sätt att uppvisa att man har kunskapen som krävs för yrkesexamen. Antingen att man får godkänt på distanskursen ”Skötsel av elanläggning” eller validerar sina kunskaper.

Eleven ska göra minst 1 600 timmar som lärling. Lärlingstiden görs på ett företag och påbörjas efter att man slutfört kurserna i skolan.

Arbetsgivaren ska registrera lärlingar hos Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY) i samband med att anställningen påbörjas.

Det normala är att arbetsgivaren ansöker om ECY-certifikatet hos Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY).

Har du annan bakgrund?

Det finns andra kvalificersgrunder för att ansöka om ECY-certifikat. Du kan använda den här guiden för att finna till den information som bäst passar din bakgrund.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content