"Digitala arbetssätt innebär enklare kommunikation"

Möt Bahram Maz, VDC Manager Sweden på Dalux. Han är en av talarna som vi har bjudit in till nästa webbinarie i serien Digitalisering för yrkeslärare den 12 oktober då aktuella arbetssätt och programvaror är i fokus.

Bahram Maz

Vilken är den största fördelen, som du ser det, med att arbeta digitalt i ett byggprojekt?

– Jag ser att det digitala arbetssättet innebär enklarare kommunikation och ett bättre utbyte av underlag mellan alla berörda parter i ett projekt. Det innebär också att information ständigt är aktuell och lättillgänglig. Det leder i sin tur till att de beslut som behöver fattas kan tas i rätt tid om med rätt kunskapsunderlag. Det leder i sin tur till ökad effektivitet i byggproduktionen. Det kan till exempel handla om visualisering av byggnaden innan bygget startar som ger entreprenörerna en bättre förståelse för omfattning och tillvägagångssättet. Det leder till effektivare planering, minskad tidsåtgång, lägre kostnader och säkrare arbetsmiljö på bygget.

En fråga som seglar upp är fördelarna med digitalisering när det gäller förvaltning av det redan byggda. Hur påverkar det vardagen för yrkesarbetare inom el, VVS och bygg?

– Under de senaste årtiondena har BIM och digitalisering haft en mer praktisk funktion i projekterings- och produktionsskedet än i förvaltningsfasen. Idag läggs det mycket mer fokus på digitalisering av förvaltningen. Men det finns fortfarande ett stort behov av utveckling inom förvaltning. I tidigt skede kan de inblandade aktörerna välja vilken information som behövs i förvaltningsfasen. Exempelvis vid behov av reparation av en maskin eller installation, är information om placering i byggnaden, tillverkare, garantier, underhåll- och reparationsanvisningar vara tillgänglig i BIM-modellen. Det är till stor nytta för de servicetekniker och yrkesarbetare som har hand om driften. De behöver inte leta i hundratals pärmar eller undra till vem de ska vända sig till för att få rätt information. Det leder också till minskad tidsåtgång och lägre kostnader. Detta är dock bara möjligt för det som byggts under de senaste 15 åren. För att kunna digitalisera ”det redan byggda” behöver fastighetsägare investera i massproduktion av BIM-modeller eller 3D-skanning av sina bestånd. Detta är de ofta är tveksamma till på grund av de stora kostnader och den tidskrävande process som det innebär.

Hur hoppas du att arbetet inom sektorn har förändrats inom 10 år, om vi då tagit till oss fördelarna med digitalisering?

– Utveckling av tekniken går just nu väldigt snabbt framåt. Ju fler som väljer att digitalisera sina bestånd, desto högre krav ställs på utvecklingen. Sektorn, och framförallt fastighetsägarna, blir mer medvetna om vilken teknik som finns tillgänglig och vad som krävs för att uppnå ökad effektivitet, större besparingar och bättre miljö. Utveckling av automatisering med hjälp av smarta funktioner såsom IoT (sakernas internet), sensorer med mera är nog det som ligger närmast.

 

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content