Fler tjejer vill bli elektriker

Trenden är tydlig – fler tjejer vill bli elektriker. Antalet tjejer som söker till El-och Energiprogrammet har sedan 2016 ökat med mer än femtio procent.

Fler tjejer vill bli elektriker

Installatörsföretagen har sammanställt offentlig statistik från Skolverket över sökande och antagna till El- och energiprogrammet (EE). Statistiken visar att antalet tjejer som sökt till EE har ökat med mer än 50 procent sedan 2016.

Vill fler tjejer bli elektriker eller är det bara större elevkullar?

Ökningen av antalet tjejer som sökt till EE skulle kunna förklaras av att antalet som söker till gymnasiet blivit fler, bara senaste året har nämligen elevkullen ökat med tre procent. Det är dock inte förklaringen eftersom ökningen av antalet tjejer är större än så. Dessutom har andelen killar som sökt EE också ökat.

Antalet sökande till gymnasiet 2021/2022 ökade som sagt med tre procent jämfört med 2022/2023. Till EE var ökningen samma period fyra procent, det vill säga en procentenhet högre. När vi ser till antalet tjejer som sökte till EE samma period så var det en ökning med så mycket som elva procent vilket är anmärkningsvärda åtta procentenheter högre än årskullen.

Av det totala antalet sökande till EE i år var fem procent tjejer.

Sökande kvinnor EE skolår 1_2
Källa: Skolverket, sammanställt av Installatörsföretagen (2022)

I diagrammet framgår utvecklingen av antalet tjejer som sökt EE-programmet från läsåret 2013/2014 till och med detta läsår. Grafen “Sökande El- och energi” är antalet sökande och grafen “Skolår 1 El- och energi” är tjejer som påbörjat EE-programmet.

Det är roligt med en så tydligt positiv utveckling för el- och energiprogrammet. Antalet sökande tjejer följer en anmärkningsvärt positiv trend vilket är oerhört roligt då vi branschen arbetar hårt med denna fråga.

Elteknik lockar flest tjejer

Det är inriktningen Elteknik på EE som har ökat mest. Även inriktningen Automation har fått ett uppsving de senaste åren.

Statistik visar att fler tjejer vill bli elektriker
Källa: Skolverket, sammanställt av Installatörsföretagen (2022)

I diagrammet framgår utvecklingen av antalet tjejer som går EE-programmet uppdelat per inriktning. Siffrorna visar totala antalet tjejer som går EE-programmet årskurs 2 och 3 (eleverna påbörjar sina inriktningar i årskurs 2, därför är inte årskurs 1 medräknade).

Mest sökta yrkesprogrammet

Det var 129 000 elever som sökte ett nationellt program inför läsåret 2022/2023. Av dessa elever sökte 64 procent ett högskoleförberedande program i första hand och 36 procent ett yrkesprogram i första hand. Det framgår av statistik som Skolverket publicerat.

Bland yrkesprogrammen sökte eleverna i störst utsträckning el- och energiprogrammet (6 800 elever) följt av fordons- och transportprogrammet (6 700 elever).

– Att intresset för killar och tjejer att bli elektriker ökar är glädjande, säger Åsa Gabrielsson, Verksamhetsansvarig på ECY. Vi behöver fortsätta marknadsföra yrket och dess möjligheter så trenden fortsätter i den här riktningen.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content