Framtidens elektriker: Tjejer tar plats på el- och enegiprogrammet

Upptäck den inspirerande trenden: en stadig ökning av kvinnliga sökande till el- och energiprogrammet. Vi utforskar den positiva utvecklingen och dess betydelse för branschen.

kvinnliga sökande till el- och energiprogrammet

I takt med att samhället ständigt utvecklas, ser vi även en positiv trend inom elteknik: allt fler kvinnor väljer att utbilda sig inom el- och energiprogrammet. Denna förändring är inte bara en triumf för jämställdheten utan även en viktig framgång för branschen som helhet.

Trenden på fem år

Under de senaste fem åren har antalet kvinnliga sökande till el- och energiprogrammet stadigt ökat. Från 2019/2020 till 2023/2024 har vi sett en uppgång från 234 till 322 sökande kvinnor. Detta representerar en signifikant ökning och pekar på ett växande intresse bland kvinnor för detta viktiga yrkesområde.

Ett decennium av förändring

När vi breddar perspektivet till de senaste tio åren blir mönstret ännu tydligare. År 2014/2015 låg antalet på bara 194, vilket markerar en ökning på hela 66 % fram till idag. Denna data visar att de insatser som görs för att uppmuntra tjejer att söka till eltekniska yrken bär frukt.

kvinnliga sökande till el- och energiprogrammet
Källa: Skolverket, sammanställt av Installatörsföretagen (2023)
kvinnliga sökande till el- och energiprogrammet
Källa: Skolverket, sammanställt av Installatörsföretagen (2023)
Jämförelse mellan könen

Även om det totala antalet sökande till el- och energiprogrammet har ökat med 4 %, är det kvinnornas deltagande som sticker ut med en imponerande 11 % ökning. Dessa siffror är ännu mer anmärkningsvärda med tanke på att endast 5 % av de sökande är kvinnor, vilket tyder på att det finns ett starkt, om än outnyttjat, intresse.

Specialiseringar som lockar

Specifikt är det inriktningarna elteknik och automation som har sett den snabbaste ökningen av kvinnliga studenter. Dessa områden är avgörande för en hållbar och innovativ framtid, och kvinnor är nu viktiga bidragsgivare till dessa framsteg.

Framtiden

Med dessa lovande siffror kan vi förvänta oss en fortsatt uppgång i antalet kvinnliga studenter i tekniska yrken. Detta lovar gott för en mer inkluderande och diversifierad arbetsmiljö, och visar på vikten av att fortsätta arbeta för ökad jämställdhet inom elteknikbranschen.

Vi kan dra slutsatsen att när kvinnor går framåt, gör hela branschen det. Genom att välkomna och stödja tjejer inom el- och energiprogrammen, bidrar vi till en rikare och mer dynamisk arbetskraft, redo att möta framtidens utmaningar

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content