Handleda elever på APL: Tips och råd från en erfaren handledare

Att handleda en APL-elev kan innebära en utmaning, men med rätt verktyg och strategier kan det vara en mycket givande upplevelse för både handledaren och eleven. I denna artikel ger vi tips och råd från en erfaren handledare om hur du kan handleda en APL-elev på ett effektivt sätt, inklusive att skapa en tydlig plan, ge feedback och skapa en positiv arbetsmiljö.

Per Gunnmo om att handleda APL

Att handleda en APL-elev kan vara en utmaning, men det kan också vara en givande upplevelse för både dig som handledare och för eleven. För att ta reda på vad som krävs för att vara en bra handledare för APL-elever, har vi pratat med Pelle Grunnmo, en erfaren handledare som har handlett många APL-elever under sin tid som elektriker och ledande montör. Bland annat har Pelle varit handledare till William Gunnarsson som vann Yrkes-SM 2022.

Ge eleverna tydliga mål och syften med deras APL

Enligt Pelle Grunnmo är det viktigt att du har en tydlig plan för praktiken och att du sätter upp mål som eleven ska arbeta mot. “Det är viktigt att ha en tydlig struktur och plan för praktiken så att eleven vet vad som förväntas av dem”, säger Pelle Grunnmo. “Genom att sätta upp mål och en tidsplan för när de ska uppnå dessa mål, kan eleven ha en klar uppfattning om vad de behöver göra och när de behöver göra det.”

Ge eleverna feedback och uppmuntran

Pelle betonar också vikten av att du ger regelbunden feedback till eleven under praktiken. “Feedback är viktigt för att eleven ska kunna utvecklas och förbättra sitt arbete”, säger han. “Genom att ge positiv feedback på vad eleven gör bra och konstruktiv feedback på vad de kan förbättra, hjälper du eleven att växa som yrkesperson.”

Att skapa en positiv arbetsmiljö där eleven känner sig välkommen och stöttad kan hjälpa till att öka självförtroendet och skapa en positiv upplevelse för både handledaren och eleven.

Var tålmodig och flexibel som handledare

Förutom att ha en tydlig plan och ge feedback, är det också viktigt att du skapar en positiv arbetsmiljö där eleven känner sig bekväm att ställa frågor och be om hjälp när det behövs. Detta kan inkludera att du är stöttande och tålmodig med eleven under praktiken. Eleverna kan ha olika bakgrund och förutsättningar, och det är därför viktigt att du anpassar dig efter deras individuella behov för att kunna ge dem den bästa möjliga handledningen. “Att skapa en positiv arbetsmiljö där eleven känner sig välkommen och stöttad kan hjälpa till att öka självförtroendet och skapa en positiv upplevelse för både dig som handledare och eleven”, säger Grunnmo.

Sammanfattningsvis är det viktigt att du har en tydlig plan, ger regelbunden feedback och skapar en positiv arbetsmiljö för att handleda en APL-elev på rätt sätt. Genom att följa dessa riktlinjer och vara stöttande och tålmodig med eleven, kan du hjälpa dem att växa och utvecklas som yrkesperson.

APL-Handbok

För fler tips och råd om hur du förbereder dig som handledare till en elev på APL, läs vår APL-handbok.

I handboken kan du läsa om allt från samverkan med skolan till tips om hur du instruerar för lärande och bedömer elevens APL.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content