LÄRARE OCH STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Lärare elteknik

Som lärare i elteknik är du viktig för att eleverna ska få en bra och kvalitetssäkrad utbildning. Som studie- och yrkesvägledare är det viktigt att du har kunskap om yrkesutbildningen och yrkets möjligheter.

lärare elteknik

Digitalisering för yrkeslärare

Är du yrkeslärare och nyfiken på digitalisering inom elteknik? Välkommen till en serie webbinarier där vi lyfter visioner och inspiration för dig som utbildar framtidens samhällsbyggare!

Första seminariet är onsdagen den 21 april. Seminarierna är webbaserade och kostnadsfria.

Nationellt branschprov

Eleknikbranschen har tagit fram ett Nationellt branschprov som en led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens.

Provet består av två delar och eleven gör provet i slutet av yrkesutbildningen:

  1. Installationsprov
  2. Elsäkerhetsprov

För att man ska kunna få ut ett ECY-certifikat krävs ett godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet. 

Ny obligatorisk utbildning i arbetsmiljö

Från och med 1 juli 2021 måste alla personer som vistas på en byggarbetsplats ha genomgått en ny utbildning i arbetsmiljö, Safe Construction Training. Det gäller även elever som gör APL och lärlingar. Så se till att era elever gör utbildningen i god tid!

Goda kunskaper i regler kring arbetsmiljö hjälper till att skydda sig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor.

Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. 

Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för alla som vistas på en byggarbetsplats.

Utbildningens syfte är att:

  • förstå de vanligaste riskerna inom byggbranschen och hur de kan förebyggas.
  • ge insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss, både som som individer och i grupp.
  • ge kunskap om de vanligaste reglerna inom hälsa och säkerhet.

Utbildningen gör eleven online. Den är kostnadsfri och tar cirka 1,5- 2 timmar att genomföra. Efter genomgången och godkänd utbildning laddas resultatet automatiskt in i ID06 Kompetensdatabas.

APL

Som huvudman är ert ansvar att skapa ett fungerade samarbete med företagen i elteknikbranschen. Bland annat för att ordna APL-platser och säkerställa att tiden på APL uppfyller de krav som finns på undervisningen.

Informationsmaterial

Vi publicerar löpande material på olika externa webbsidor. Framförallt är det material som riktar sig till de som står inför valet av utbildning. Till exempel broschyrer för nedladdning eller filmer om jobbet som elektriker.

Våra filmer hittar du på Installatörsföretagens kanal på YouTube. Du kan också hitta andra bra filmer på YouTube om du söker på ”elektriker” eller ”elteknik”.

Utbildning till elektriker
Klicka för att förstora
Translate »