Nationellt Bransch­prov

Elteknikbranschen har tagit fram ett Nationellt Branschprov som en led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens. 

Börja förbered eleverna i god tid innan provtillfället. Eleven måste nämligen ha ett godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet för att kunna beviljas ett ECY-certifikat.

Provet består av två delar och eleven gör dessa i slutet av yrkesutbildningen:

Datum Nationellt Branschprov

Gymnasiet har varje år ett provtillfälle med ett omprov. Vuxenutbildningen har flera varje år. År 2023:s provtillfälle för gymnasiet har genomförts, se resultat.

Nationellt Branschprov 2024

Följande datum gäller för 2024 års Nationellt Branschprovet. Provtillfällena är öppna för gymnasiet och vuxenutbildning. För vuxen utbildning finns det även ytterligare tillfällen.

 • Anmälan är öppen 8 januari till 8 mars 2024.
 • Provdagar:
  • Installationsprovet: tisdag den 19 mars 2024
  • Elsäkerhetsprovet: onsdagen den 20 mars 2024
 • Anmälan till omprov är öppen: 22 mars till 12 april
 • Omprov Elsäkerhetsprovet: torsdagen den 18 april 2024
Får man ha med sig läromedel?

Viktigt att notera är att eleven inte får ha med sig läromedel eller studiematerial vid något av proven. Läs mer om teoretiska och tekniska hjälpmedel under respektive prov.

Viktiga datum för vuxenutbildning

Vuxenutbildning skiljer sig i upplägg jämfört med gymnasieutbildning. För att möta vuxenutbildningens behov av provtillfällen spridda under året kommer Nationella branschprovet hållas vid ytterligare tre tillfällen för studerande på en vuxenutbildning.

Tillkommande provtillfällen för vuxenutbildning

Dessa provtillfällen är utöver provtillfällen i mars, juni, och augusti 2023.

November/December 2023

 • Anmälan vecka 47
  • stänger fredagen den 24 november
 • Prov vecka 48
  • Elsäkerhetsprov: torsdagen den 30 november
  • Installationsprov: fredag den 1 december
 • Anmälan till omprov vecka 49
  • stänger fredag den 8 december
 • Prov vecka 50
  • Elsäkerhetsprov: torsdag den 14 december

Mars/April 2024

Maj/Juni 2024

 • Prov vecka 22
 • Omprov vecka 24

Planera in provtillfällena för de studerande i god tid så att de har möjlighet att skriva Nationella Branschprovet i så nära anslutning som möjligt till utbildningens slut. 

Får man ha med sig läromedel?

Viktigt att notera är att eleven inte får ha med sig läromedel eller studiematerial vid något av proven. Läs mer om teoretiska och tekniska hjälpmedel under respektive prov.

Om du är lärare inom VUX och vill få tillägget ECYv i Standout, vänligen mejla ditt namn, e-post och skola till Bernt Lahtinen på ECY.

Nyheter 2023

Vi jobbar löpande för att utveckla och förbättra Nationellt Branschprov. Både vad gäller innehåll och teknik. 

 • Det har skapats en frågebank som möjliggör att eleverna får frågorna i en slumpvis ordning.
 • Lärare kan ändra datum så länge anmälan är öppen.
 • Kontroll av personnummer som säkerställer att en person kan skriva provet max två gånger.

Om Nationellt Branschprov

Elteknikbranschen har tagit fram ett Nationellt branschprov som en led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens.

Provet består av två delar och eleven gör provet i slutet av yrkesutbildningen:

Vem ska skriva provet?

Det nationella branschprovet skrivs av elever i årskurs tre på gymnasiet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Krav för ECY-certifikat

Ett godkänt resultat på delprov 2 – Elsäkerhetsprovet – är ett krav för att kunna få ut ett ECY-certifikat.

Hjälpmedel

Både delproven har tekniska hjälpmedel inbyggt som hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Under proven får eleven ta hjälp av vissa teoretiska hjälpmedel.

Läs mer om hjälpmedel vid Elsäkerhetsprovet
Läs mer om hjälpmedel vid Installationsprovet

Support

Om du behöver support på Nationella branschprovet kan du mejla till installatorsprov@standout.se 

Anmäla elever

Nationellt branschprov är ett webbaserat prov i ett program av StandOut. Det är också de som ger support på anmälan till Nationellt branschprov. 

Steg 1 – Skapa lärarkonto

För att du som lärare ska kunna anmäla dina elever måste du först skaffa ett eget konto. När du registrerat ditt konto som lärare kommer du få du ett mejl med dina kontouppgifter. Ibland landar dessvärre mejlet i mejlens skräppost så får du inget mejl, vänligen titta i din skräppost. 

Steg 2 – Anmäl elever

När du som lärare har registrerat ett konto kan du börja anmäla de elever som ska delta. 

Notera att provet bara ska skrivas av elever som läser sista året på El- och Energiprogrammet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Funktionalitet

Alla moderna webbläsare fungerar. Mer information finner du här. Vi har valt att inte stödja iOS och Androidtelefoner.

Provsvar i Elsäkerhetsprovet

Notera att i Elsäkerhetsprovet innebär knappen “Svara” att man svarar på en enskild fråga. Efter att man tryckt på knappen “Rätta” avslutas provet och man kan inte fortsätta.

Resultat Nationellt branschprov 2023

År 2023 var sjunde året som det Nationella branschprovet genomfördes. Till årets prov har vi samarbetat med en expert inom utveckling av kunskapsprov som bland annat hjälpt Trafikverket med körkortsprovet.
Elsäkerhetsprovet
Totalt 3 532 elever genomförde Elsäkerhetsprovet vid ordinarie provtillfälle våren 2023. Av dem klarade 74,2 procent provet med godkänt resultat. Den 25 april är det omprov och vi kompletterar därefter med sammanfattad statistik.
Installationsprovet
Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Fyra skolor fick minst 170 poäng på provet.

Hatten av för de två skolor som upptäckte att eleverna fuskade under Elsäkerhetsprovet i mars. Dessa elever har nu fått göra om provet.

Resultat Nationellt branschprov 2022

År 2022 var sjätte året som det Nationella branschprovet genomfördes.

Elsäkerhetsprovet

Totalt 3 100 elever genomförde Elsäkerhetsprovet våren 2022. Av dem klarade 85 procent provet med godkänt resultat.

Installationsprovet

Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Fem skolor fick ihop 160 poäng eller mer.

Hatten av för de 102 skolor som klarade minst 90 procent av frågorna på årets Elsäkerhetsprov!

Translate »

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content