Ny nationell digitaliserings­strategi

Skolverket ger regeringen i förslag att införa en ny nationell digitaliseringsstrategi. Elteknikbranschen som bland annat infört BIM som ett allt vanligare arbetsredskap tycker Skolverkets förslag blir intressant att följa.

lärling digitalisering

Skolverket lämnade den 19 december 2023 ett förslag till regeringen om en ny nationell digitaliseringsstrategi. Det viktiga är att förskola och skola använder digitala verktyg och läromedel på ett sätt som stärker kvaliteten i undervisningen så att barn och elever får bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. 

Skolverket beskriver att det första målet med strategin handlar om att utveckla digital kompetens hos barn och ungdomar för att de ska kunna fortsätta att lära livet ut, ha förmågan att använda digitala verktyg och läromedel, och att utveckla ett intresse för digital teknik.

Den föreslagna nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet ska gälla för åren 2023−2027. 

Digitalisering i elteknik­branschen

Inom elteknikbranschen är den ökade digitaliseringen högst närvarande bland annat genom BIM. ECY bedömer det som viktigt att eleverna på elutbildningar får kunskaper i BIM eftersom det kommer bli en förutsättning för att de ska vara attraktiva och anställningsbara som elektriker.

Under 2021 genomförde vi tillsammans med bland annat BIM Alliance en rad webbinarier “Digitalisering för yrkeslärare”.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content