Nationell kraftsamling för kompetens­försörjning för elektrifiering

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen och främja närmare samverkan mellan näringslivet och den offentliga sektorn, inklusive utbildningsväsendet.

kompetensförsörjning för elektrifiering

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att energisektorns attraktionskraft behöver stärkas. Bland annat för att värna Sveriges ställning på den globala arbetsmarknaden som tillhör den gröna omställningen. Men det är också av betydelse för att motverka den ojämna könsfördelningen på el- och energiutbildningar som under lång tid begränsat rekryteringsunderlaget till sektorn.

Regeringens uppdrag – kompetensförsörjning för elektrifiering

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att:

  • samordna en kraftsamling kring kompetensförsörjningen för elektrifieringen,
  • tydliggöra kompetensbehovet utifrån ett helhetsperspektiv på elektrifieringen och omställningen till ett fossilfritt energisystem,
  • verka för en närmare samverkan mellan myndigheter och branschaktörer om kompetensförsörjning kopplat till elektrifieringen, samt,
  • identifiera möjliga hinder och utmaningar för energisektorns och näraliggande sektorers kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kort- och långsiktiga kompetensbehov.

Det här är ett så viktigt uppdrag som Regeringen gett Energimyndigheten. Ska vi klara klimatomställningen måste vi få fler att söka sig till elbranschen - det här är en utmaning som berör oss alla!

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content