Nationellt branschprov 2021

Datumen för Nationellt branschprov 2021 är nu bestämda. Justeringar kan komma att ske på grund av restriktioner av pågående covid-19 pandemi. Det finns tider både för provet och omprov.

nationellt branschprov 2021

Datum för nationellt branschprov 2021 kommer vara:

  • 25 januari – 1 mars 2021
    Anmälan är öppen
  • 24 – 25 mars 2021
    Nationellt branschprov med de två delprovet Installationsprovet och Elsäkerhetsprovet
  • 21 april 2021
    Omprov av Elsäkerhetsprovet
Ändring kan komma att ske

Observera att det kan komma att ske justeringar i datum eller genomförande av provet beroende på hur läget ser ut med smittspridning och distansundervisning.

Se till att hålla dig uppdaterade om förändringar här på webbsidan.

Ett viktigt prov för eleverna

Det Nationella Branschprovet skrivs av elever som läser sista året på El- och energiprogrammet eller en vuxenutbildning som ger yrkesexamen. 

Prover består av två prov; Installationsprovet och Elsäkerhetsprovet. Just Elsäkerhetsprovet är ett krav att eleven klarar för att kunna gå ECY-certifikat.

>> Läs mer om Nationellt Branschprov

Translate »