Nationellt bransch­prov 2022 är igång

Nationellt branschprov som består av Elsäkerhetsprovet och Installationsprovet är igång! Även i år är det ett stort antal elever som skriver proven.

Nationellt branschprov

Nationellt branschprov är framtaget av elteknikbranschen som ett led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens. Både elever som läser El- och energiprogrammet på gymnasiet och elever inom vuxenutbildningen skriver proven.

År 2022 är det 267 grupper med totalt 2 530 elever anmälda till Installationsprovet samt 372 grupper med totalt 3 410 elever anmälda till Elsäkerhetsprovet.

Elsäkerhet är viktigt

Under 2020 fick Elsäkerhetsverket kännedom om 453 elolyckor och 323 tillbud.

Elsäkerhetsverkets rapport för 2020 konstaterar att yngre elektriker mellan 21 till 30 år oftare drabbas av elolyckor. Av rapporten framgår även att strömgenomgång var den vanligaste typen av elolyckor med 91 procent av det totala antalet anmälda elolyckor.

Elsäkerhetsprovet som ingår i Nationella branschprovet ger kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas.

Krav för ECY-certifikat

Ett godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet är ett krav för att kunna få ut ett ECY-certifikat.

Elsäkerhetsverkets rapport från 2020 konstaterar att unga elektriker står för en stor del av alla elolyckor. ECY vill höja kompetensen hos dessa.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content