Fokus Elsäkerhet: ökat antal elolyckor

På ECY är vi engagerade i att sprida kunskap om elsäkerhet och vikten av att följa branschens bästa praxis. Nyligen publicerade Elsäkerhetsverket en rapport som visar att olyckor bland elyrken ökade under 2022. 

Elsäkerhet
Elsäkerhet – En ökad prioritet

Elsäkerhetsverkets rapport om elolyckor 2022 visar att antalet anmälda skador på grund av elolyckor ökade med 7 procent jämfört med föregående år. Denna ökning understryker vikten av att prioritera elsäkerhet inom branschen och utbildning på arbetsplatsen. Genom att förstå och följa riktlinjer och regler för elsäkerhet kan vi minska antalet olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.

Elsäkerhetsprovet – Ett viktigt steg mot ökad säkerhet

Ett godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet är en viktig del för att erhålla ECY-certifikatet. Genom Elsäkerhetsprovet kan individer visa att de har förstått och kan tillämpa de säkerhetsåtgärder som krävs för att minimera riskerna i sitt dagliga arbete.

Rapporten från Elsäkerhetsverket stärker behovet av Elsäkerhetsprovet och dess roll i att förbättra säkerheten inom branschen. Genom att säkerställa att alla yrkesverksamma inom elyrken förstår elsäkerhet, både i installationen och i arbetsmiljön, kan vi tillsammans arbeta för att minska antalet olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö.

Tidsbrist och stress

Rapporten visar att män mellan 21-30 år har en förhöjd risk att råka ut för en elolycka och är också de som oftast drabbas av allvarliga elolyckor. 

– Undersökningen visar att bakomliggande orsaker till att elolyckor sker är stress, tidsbrist och slarv vilket leder till att rutiner frångås eller att arbete utförs utan tillräcklig kompetens. Det ligger ett stort ansvar på både arbetsledning och arbetstagare att se till att ha en god anläggningskännedom, att ständigt jobba med säkerhetskultur, information och egenkontroll, för att både elyrket och användningen av el ska bli säker för alla, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Öka fokus på elsäkerhet

Elsäkerhetsverkets rapport visar att det är viktigare än någonsin att fokusera på elsäkerhet och Elsäkerhetsprovet för att säkerställa en säker arbetsmiljö inom elbranschen. På ECY är vi engagerade i att sprida kunskap om dessa nyckelpunkter och arbeta tillsammans med branschen för att minska antalet olyckor och förbättra säkerheten för alla inblandade.

För att läsa rapporten från Elsäkerhetsverket i sin helhet, besök följande länk: Elsäkerhetsverket – Olyckor bland elyrken ökade 2022

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content