Sammantagen bedömning

En sammantagen bedömning är en del i de nya bestämmelserna för betygssättning. Bestämmelserna började gälla den 1 juli 2022 och ska nu till jul tillämpas av många lärare för första gången.

Sammanhållen bedömning

Den 1 juli 2022 började nya regler gälla för betygssättning. De huvudsakliga ändringarna i bestämmelserna om betygssättning som gäller från den 1 juli 2022 innebär

  • att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
  • att kunskapskrav ersätts av betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
  • att läraren inte längre behöver utnyttja all tillgänglig information vid betygssättningen.
Allmänna råd från Skolverket

Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning är framtaget som ett stöd till huvudmän, rektorer och lärare i arbetet med att sätta betyg och genomföra prövningar på ett rättvisande och rättssäkert sätt. De allmänna råden grundar sig på olika bestämmelser i skollag, förordningar och läroplaner.

Sammantagen bedömning

Allt som är nytt väcker frågor – oavsett om du är lärare, elev, förälder eller kanske arbetsgivare som vill förstå underlag som du får från sökanden. Vi vill därför passa på att tipsa om Skolverkets material som beskriver hur lärare ska värdera betygsunderlag, göra en sammantagen bedömning och sätta ett betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper utifrån betygskriterierna.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content