Samverkan skola och företag

Samverkan med skolor syftar till att företag ska kunna ge elever möjlighet att lära sig relevanta färdigheter och förbereda dem för framtida karriärer. Genom att visa upp vad det innebär att arbeta som elektriker och skapa trivsel på arbetsplatsen, kan företag som Hallabro El locka fler människor till yrket.

Emma Elheim om samverkan skola och företag

Hallabro El, ett elteknikföretag i Tingsryd kommun, samarbetar med grund- och gymnasieskolor i elteknikbranschen. I en intervju med Emma Elheim, VD på Hallabro El, diskuterar vi företagets samverkan med skolorna och vad de hoppas uppnå med det.

Samverkan mellan skola och företag – Elevernas framtid i fokus

Emma inleder med att samverkan mellan näringslivet och skolorna är viktigt för att ge eleverna möjlighet att lära sig relevanta färdigheter och för att förbereda dem för framtida karriärer. 

Emma nämner gymnasieskolan Knut Hahn som ett bra exempel på en skola som arbetar aktivt med sitt programråd. Hon betonar vikten av att skolorna förstår vad näringslivet vill ha för kompetens och vilka kurser som är relevanta för eleverna att ta. Hon nämner vikten av att diskutera konkreta frågor, såsom vilken typ av kunskaper eleverna bör ha när de lämnar skolan. Vidare säger Emma att de är viktigt att man lär eleverna mjuka färdigheter som är värdefulla i arbetslivet, som ledarskap och teamwork. För Emma är kunskap och trivsel avgörande faktorer för att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Varför samarbetar ni med skolor?

En stor utmaning som elteknikföretag står inför är att öka intresset för yrket bland unga människor, särskilt bland tjejer. Emma poängterar att det är en stor på elektriker och att det också finns behov av högre kompetenser såsom projektledare och tjänstemän.

En av anledningarna till samverkan är kort och gott för att Hallabro El behöver arbetskraft. Genom att samarbeta med skolorna får de chansen att träffa elever och visa upp vad det innebär att arbeta som elektriker. Om eleverna passar in på företaget och trivs under sin APL, kan de få jobb efter avslutad utbildning. Förutom det kortsiktiga syftet med att rekrytera arbetskraft ser företaget också möjligheter i att påverka skolan och forma eleverna efter vad branschen behöver. Genom samverkan vill företaget också öka intresset för yrket och de kan stötta tjejer som vill bli elektriker.

Vi behöver arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid för ungdomarna. Samtidigt ser vi till att vi har den kompetens som vi behöver för att driva våra företag framåt. Vi måste ge dem rätt verktyg och förutsättningar för att de ska lyckas.

Vilka aktiviteter har ni genomfört tillsammans med skolorna?

Hallabro El har alltid elever som gör APL på företaget, från årskurs ett till tre. Företaget sitter också i programråd och har hjälpt till som medbedömare vid yrkesprov på gymnasieskolorna Knut Hahn och Teknikum. De har även varit med på mässor som anordnas för att locka tjejer till branschen. Vidare har de deltagit i ett projekt på en grundskola som heter Smartmatte. Projektet utgår från verkligheten, där skolan har tagit frågor som gäller el och samtidigt gett eleverna en möjlighet att få upp teknikintresset.

Emma betonar vikten av att skolorna besöker företag i branschen för att eleverna ska få möjlighet att se hur det ser ut i verkligheten. Hon nämner också att Hallbro El när de byter ut verktyg donerar dem till en gymnasieskola. På det sättet har eleverna tillgång till uppdaterade verktyg.

Hur ser ni på det arbetsplatsförlagda lärandet?

Företaget har höga krav på sina elektriker, eftersom de arbetar mycket med fasta kunder bland annat inom industri- och fastighetsprojekt. Elektrikerna behöver vara drivna, nyfikna och positiva samt vilja ta ansvar och bilda ett gott team. Tekniken inom branschen går ständigt framåt, och företaget anser det viktigt att ha kontakt med skolorna så eleverna får höra vad som händer i branschen och vad som är viktigt att kunna.

Emma menar att det är viktigt att eleverna får en varierad APL, så att de kan utforska olika områden och hitta vad de tycker är kul. Det är också viktigt att de får möjlighet att träffa olika elektriker och se vilken typ av arbete de utför.

Vilka utmaningar har ni mött i samverkan med skolorna?

Emma efterlyser ännu mer samverkan mellan skolan och näringslivet. Det är viktigt att båda parter ser möjligheter i samverkan och arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.

En fråga som Emma tycker programråden ska ta upp i en mycket högre grad är energiomställningen. Det är viktigt att skolorna tar ansvar och integrerar hållbarhetsfrågor i sin undervisning, så att nästa generation är väl rustad att möta utmaningarna som ligger framför oss. Det är ju de som nu går i skolan som ska jobba med de framtida teknikerna.

Och varför vill man inte bli elektriker, det är ju världens roligaste jobb just nu. Det är ju så superspännande och det vill jag få fram och framför allt hos tjejer. I elteknikbranschen jobbar vi mycket med att attrahera ungdomar att söka sig till elbranschen, men vi måste nå ut ännu mer.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content