Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

Från och med hösten 2023 kan huvudmän ansöka om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare. Syftet är att ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete för att få en yrkeslärarexamen, vilket är viktigt för att säkerställa hög kvalitet på yrkesutbildningar. 

Behörighetsgivande yrkeslärare
Ny fortbildningsförordning träder i kraft den 1 juli 2023

Från och med hösten 2023 kommer det att vara möjligt för huvudmän att ansöka om statsbidrag enligt förordning (2023:144). Dessutom kommer huvudmannen att kunna välja mellan två olika ersättningsmodeller när de söker statsbidrag för lärare i yrkesämnen som deltar i utbildningar som leder till en yrkeslärarexamen.

Nästa ansökningsperiod är mellan den 15 augusti oh 15 september 2023. Ansökan för höstterminen 2023 är sista gången som bidraget kan sökas. Bidraget kan då endast beviljas för yrkeslärare som har påbörjat sin behörighetsgivande utbildning före den 1 juli 2023 och som redan har tagit del av statsbidrag.

Målet med statsbidraget

Syftet med detta statsbidrag är att ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen. Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning med hög kvalitet, och därför behöver fler lärare i yrkesämnen ha möjlighet att få yrkeslärarexamen.

Villkor för statsbidraget

Statsbidraget ska användas för att ersätta huvudmannen för lärarens minskade arbetstid under studietiden. Det kan också ersätta kostnader för lärarens resor under utbildningen.

För att få detta bidrag ska huvudmannen minska lärarens arbetstid med minst 25 procent. Detta gäller även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid. Det går att söka bidrag för högst två år, det vill säga fyra terminer, per lärare.

Kommunala och fristående huvudmän för gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och komvux som anpassad utbildning kan söka statsbidraget. Det är bara kommuner och regioner som kan vara huvudmän för kommunal vuxenutbildningen. Däremot kan uppgifter inom komvux överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person på entreprenad.

Det nya statsbidraget för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare är en fantastisk möjlighet för att öka antalet behöriga yrkeslärare. Detta garanterar en högre kvalitet på yrkesutbildningar och säkerställer att elever får den bästa möjliga undervisningen för att bli framgångsrika i sina yrkesroller.

Fördelning av bidraget

När Skolverket fördelar bidraget tar de hänsyn till huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning som de bedriver, samt behovet av geografisk spridning. För statsbidragsåret 2023 är anslaget totalt 60 miljoner kronor.

Viktigt att tänka på

Retroaktiv utbetalning är inte möjlig, och statsbidraget styrs av förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen. Skolverket kräver tillbaka bidrag som har fördelats till lärare som inte har beviljats statsbidrag i behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare.

Sammanfattningsvis kommer detta statsbidrag att göra det möjligt för fler yrkeslärare att få behörighet och därmed bidra till en yrkesutbildning med hög kvalitet. Det är viktigt att yrkeslärare och rektorer är medvetna om denna möjlighet och de villkor som gäller för att kunna ta del av statsbidraget.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content