Ström­genomgång vanligaste elolyckan

Under 2021 kom 869 olyckor och tillbud till Elsäkerhetsverkets kännedom men man tror att så många som tre av tio elolyckor bland elyrkespersoner inte rapporteras. Rapporten för 2021 visar precis som för 2020 att yngre yrkespersoner har en förhöjd risk att drabbas av elolyckor.

Elolycka strömgenomgång

Under 2021 kom 869 olyckor och tillbud till Elsäkerhetsverkets kännedom, anmälda elolyckor ökade med nio procent och tillbuden med tretton procent. Man tror dock att det kan vara så många som tre av tio olyckor bland elyrkespersoner som inte rapporteras.

Precis som för 2020 visar rapporten att det är en förhöjd risk att yngre elyrkespersoner mellan 21–30 år drabbas av elolyckor. 

Strömgenomgång vanligaste elolyckan

Vad kan vi i skolan göra för att motverka tillbud och olyckor? Genom att öka vår förståelse för vad de vanligast elolyckorna handlar om kan vi i utbildningen öka kunskapen om hur detta förebyggs.

Exempel på tillbud med strömgenomgång:

  • Elektriker utsätts för strömgenomgång i felkopplad anläggning.
    Elektriker bryter huvudbrytare för att utföra ett mätarbyte. Mätaren slocknar och arbetet påbörjas. När elektrikern tar i nolledaren utsätts hen för strömgenomgång.
    Orsak: Det gjordes ingen spänningslöshetskontroll. Anläggningen var felkopplad.
  • Elev utsattes för strömgenomgång av trasig elutrustning.
    Elev hämtade och spänningssatte trasig elutrustning vilket medförde att hen fick strömgenomgång.
    Orsak: Eleven missförstod informationen från läraren. Det var inte tänkt att elutrustningen skulle användas i undervisningsmomentet.
Olyckor med arbetsfel

Hela 77 procent av rapporterade tillbud och olyckor beror på arbetsfel. De främsta bakomliggande orsakerna är att ingen skyddsavskärmning gjorts eller att den är felaktigt utförd. Vanligt är också att spänningen är felaktigt frånkopplad eller att den inte är frånkopplad. Ingen kontroll av att driftspänningen är frånkopplad är en annan vanlig bakomliggande orsak.

Det är viktigt att vi i utbildningen ger eleverna gedigen kunskap om elsäkerhet. Elsäkerhet vid arbete måste genomsyra alla yrkeskurser så att eleverna är väl förberedda när de gör inträde som elektriker på arbetsmarknaden.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content