Utbildning till elektriker i Ukraina jämfört med Sverige

Utbildningen till elektriker i Ukraina hur skiljer sig den från den svenska? Henric Andersson har för några år sedan tillsammans med skolklasser från El- och energiprogrammet gjort studiebesök på en vänskola i Ukraina. Här beskriver han sin upplevelse av utbildningen där jämfört med den svenska. 

Utbildning till elektriker i Ukraina - praktisk undervisning

Under sin tid som yrkeslärare på El- och energiprogrammet på Ållebergsgymnasiet gjorde Henric Andersson studiebesök på en statlig utbildningsinstitution i den ukrainska staden Kharkiv. På skolan i Kharkiv utbildar de bland annat elektriker och de är faktiskt den skola i Ukraina som skickar landets tävlande elektriker till Yrkes-VM. 

Vi har träffat Henric Andersson som idag jobbar på  ETG College för att få ta del av hans upplevelser av den ukrainska utbildningen. Det gör vi med förhoppningen att det ska ge dig som yrkeslärare stöd i mottagandet av elever från Ukraina.

Mycket är lika i de båda länderna

Mycket i de båda länderna är lika, berättar Henric Andersson. Man arbetar digitalt och lärarna nyttjar i undervisningen PowerPoint-presentationer med exempelbilder. Vidare gör eleverna grupparbeten, inlämningsuppgifter och man har arbetsplatsförlagt lärande (APL) som del av sin utbildning. Företagssamarbeten är också en utmaning i båda länderna, det vill säga att få tillstånd APL-platser och att företagen engagerar sig i utbildningen.

Vägen till lärandet skiljer sig åt

Henric Andersson berättar att en skillnad mellan utbildningen i de båda länder är läraren som auktoritet. “I Ukraina står eleverna upp när de pratar och talar inte utan att läraren först gett dem ordet”, berättar Henric. I den kontexten berättar han också att lärarna känner en stor yrkesstolthet. “I Ukraina är det en ära att få jobba som lärare”, fortsätter Henric.

Något annat som Henric reflekterade över är lärandet. I Sverige jobbar eleverna utifrån arbetsbeskrivningar och fixar själv. Här i Sverige är målsättningen att eleven ska förstå arbetsmomenten, kunna värdera sina val och se helheten. Hans upplevelse av lärandet i Ukraina är att de i hög utsträckning ger instruktioner till eleverna om hur de ska göra och inte låter dem ta egna beslut. Detta med konsekvensen att eleven inte alltid förstår varför man gör på ett visst sätt.

När den ukrainska skolan var på besök hos oss i Falköping förvånades de av flera saker. Bland annat att skolan är så modern och det känns så avslappnat på skolan med elever som hänger i lokalerna och att tjejer och killar umgås tillsammans. En annan sak var att lärarna här i Sverige får rätta prov och sätta betyg. I Ukraina har de har någon form av nationell instans som gör både proven och sätter betygen.

Inga centrala kursplaner

En annan stor skillnad som Henric berättar om är att det i Ukraina inte finns någon myndighet likt Skolverket som beslutar om kursplaner. Det är i stället ansvarig på skolan som sätter ihop något som kan liknas vid våra svenska kursplaner och skickar in den till en styrelse för godkännande. Själva godkännandet består av en mängd stämplar som bekräftar att de får utbilda enligt den inskickade kursplanen.

Många tjejer på utbildningen

Något som var extra positivt i Ukraina är att det är många tjejer som läser till elektriker. Henric berättar att det till skillnad mot här i Sverige inte behövs några diskussioner om att locka fler tjejer till utbildningen. Bakgrunden till den höga andelen tjejer i hantverksyrken har Henric uppfattat har sin grund i att landet haft många krig och kriser genom åren. “När männen varit soldater i krig har kvinnorna behövt lära sig hantverksyrken. Ukraina har med andra ord en annan tradition vad avser kvinnor och hantverksyrken – det är djupt rotat i deras kultur”, berättar Henric.  

Bilder från studiebesök i Kharkiv

Vi fått tillgång till ett gäng bilder som Henric Andersson tagit under sina studiebesök. Om du vill använda bilderna måste du få det godkänt av Henric – du kan kontakta honom via mejl.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content