Yrkesintroduktions­anställning (YA)

Vill ni anställa framtidens talanger men inte har resurser? Möjligheterna att anställa nyexaminerade elever genom Yrkesintroduktionsanställning (YA) kan vara lösningen för ert företag.

Yrkesintroduktionsanställning YA

Yrkesintroduktionsanställning – en gyllene möjlighet

Yrkesintroduktionsanställning (YA), är ett ekonomiskt stöd för att underlätta anställning av lärlingar eller nyutexaminerade ungdomar från ETG College. Med YA kan ni som arbetsgivare få ekonomiskt stöd samtidigt som ni får möjligheten att hjälpa en ung och motiverad individ att starta sin karriär.

 

Anställning med mervärde

Att anställa en lärling eller en nyutexaminerad ungdom från ETG College ger er chansen att vara med och påverka denna individs framtida yrke och karriär. Ert företag bidrar till att höja kompetensen inom yrkesområdet och skapar samtidigt en solid grund för ert framtida rekryteringsbehov. Det är ett mervärde som går långt utöver det ekonomiska bidraget.

Myter och missförstånd kring YA

Det finns många missförstånd kring YA. Ett vanligt sådant är att det är krångligt och byråkratiskt att delta. Detta är dock en missuppfattning. YA är enkelt att ta del av, och det finns många resurser tillgängliga för att guida er igenom processen.

Från lärling till fullvärdig arbetstagare

En framgångsrik YA-anställning leder till att lärlingen eller den ETG-examinerade ungdomen blir en fullvärdig arbetstagare, med kompetens och erfarenhet nog att göra betydande bidrag till ert företag. Detta är en vinst på både kort och lång sikt.

Passa på – bidraget upphör 2024

Möjligheten att söka YA upphör 2024, så se till att ta tillvara på möjligheten att dra nytta av det nu. Vi är dock informerade om att pågående YA kommer kunna fortgå under 2024.

Låt oss ta vara på möjligheterna som Yrkesintroduktions­anställningar ger oss. Framtidens potentiella elektrikerstjärnor väntar på att få inträde till vår bransch.

Korta fakta
  • Den lärling som företaget tänker ansöka om YA-stöd för får inte redan vara anställd. 
  • Lärlingen som ska anställas ska vara under 25 år. 
  • Arbetsgivare får endast anställa lärling som genomgått el- och energiprogrammet med godkända betyg.
  • Minst 15 procent av arbetstiden ska utgöras av handledning eller utbildning.
  • Lärlingen som stödet beviljas för ska sakna relevant yrkeserfarenhet, vilket i praktiken innebär att lärlingen inte gjort klart hela lärlingstiden och kvalificerat sig för ECY-certifikat. Om personen läst vid ETG College så betyder det att personen är nyexaminerad.
  • Stödet beviljas för minst sex månader och max 12 månader.
Sammanfattning

Yrkesintroduktionsanställning är mer än bara en möjlighet att få ekonomiskt stöd. Det är en gyllene möjlighet att höja nivån på kompetens inom yrkesområdet och att forma framtidens talanger. Men snabba på, det här fenomenala erbjudandet upphör 2024.

Att investera i talang genom YA är att investera i er framtida konkurrenskraft. Har ni ännu inte exploderat möjligheten? Gör det nu och upplev själva hur Yrkesintroduktionsanställning (YA) kan förändra ert företag.

Hur gör jag?

Är du arbetsgivare kan du vända dig till Installatörsföretagen. De har även information på sin webbsida som du kommer åt via inloggning.

Du kan också läsa mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Translate »

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content