Riksdagen har beslutat – yrkesprogram ska ge behörighet till högre studier

Alla yrkesprogram ska ge behörighet till högre studier, det vill säga universitets- och högskolestudier. Det beslutade Riksdagen igår. Målsättningen är att ändringen bidrar till att öka attraktionskraften att läsa yrkesprogram. 

yrkesutbildning behörighet högre studier

Arbetsgivare inom elteknikbranschen, och många andra branscher där medarbetarna ska ha en yrkesutbildning, har svårt att finna utbildad arbetskraft. Det är bakgrunden till att Riksdagen igår beslutade att alla nationella yrkesprogram ska ge behörighet till högre studier. 

Behörighet till högre studier bedöms öka attraktionskraften

I beslutsunderlaget från Riksdagen går följande att läsa:

“Ett sätt att öka attraktionskraften är att yrkesutbildningen ger högskolebehörighet. Den som väljer ett yrkesprogram ska vara helt säker på att man efter utbildningen ska kunna ha både de yrkeskunskaper som arbetsgivaren efterfrågar och grundläggande högskolebehörighet. För att det här ska vara möjligt behöver yrkesprogrammens omfattning utökas med fler gymnasiepoäng och mer garanterad undervisningstid.”

Av Utbildningsutskottets betänkande framgår att förslaget bedöms gynna kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden. “Elever på yrkesprogram har visserligen redan i dag rätt att läsa det som krävs för grundläggande behörighet, men det fungerar inte alltid i praktiken. Regeringen bedömer att detta kan ha bidragit till att andelen elever som väljer ett yrkesprogram har minskat under flera år”.

Ändringen börjar gälla 2023

Ändringarna i skollagen (2010:800) börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content