Yrkesutbildning i Ukraina, hur ser utbildnings­systemet ut?

Hur ser utbildningssystemet ut i Ukraina? Inför mottagandet av ungdomar från Ukraina kan det vara bra att få en översiktlig bild av hur skolsystemet är uppbyggt och hur yrkesutbildningen är upplagd.

Yrkesutbildning i Ukraina - ECY

Skolverket har tagit fram en översikt av det ukrainska skolsystemet. Tanken med informationen är att dels vara en information inför mottagandet, dels som stöd i arbetet att kartlägga elevernas kunskaper och planering av utbildningen för nyanlända ungdomar från Ukraina.

Obligatoriska skolan i Ukraina

Den obligatoriska skolan är nioårig och skolstart sker vanligen vid sex års ålder. Utbildningen är indelad i tre nivåer:

Grundskola
Nivå 1 – årskurs 1–4
Nivå 2 – årskurs 5–9
Gymnasium
Nivå 3 – årskurs 10–11

Det förekommer olika benämningar på skolor inom grundskole- och gymnasieutbildningen, såsom gymnasium, lyceum eller kollegium. Det kan till exempel innebära att elever i årskurs 5–9 går på en skola med benämningen gymnasium.

Ukrainska elever läser främmande språk

Alla ukrainska elever läser engelska på lågstadiet (årskurs 1–4). I årskurs 5–9 eller årskurs 10–11 kan elever välja engelska som ett fördjupningsämne. Det ger dem goda förutsättningar till att behärska det engelska språket mycket väl.

Elever kan också läsa, tyska, franska eller spanska som ett första främmande språk.

Yrkesutbildning i Ukraina har tre nivåer

Yrkesutbildning i Ukraina har tre nivåer och får anordnas av skolor och högskolor med anknytning till centrala eller lokala myndigheter, privata företag samt branschorganisationer.

Nivå 1 har inga formella antagningskrav

Nivå 1 avslutas med ett yrkesprov och leder till titeln “kvalificerad arbetare” (”диплом кваліфікованого робітника/dyplom kvalifikovanogo robitnika”). Program på nivå 1 har inga formella akademiska antagningskrav och de är öppna för alla inom lämplig åldersgrupp. 

Nivå 2 påbörjas efter årskurs 9

Nivå 2 påbörjas efter årskurs 9 är vanligtvis tre år lång och har en allmän del. De som har fullföljt årskurs 11 kan studera i kortare program i högre takt utan den allmänna delen.

Elever får titeln ”kvalificerad arbetare” (”диплом кваліфікованого робітника/dyplom kvalifikovanogo robitnika”). Examen ger inte bara rätt till anställning inom yrkesområdet, den ger också behörighet att söka till högre utbildning.

Nivå 3 är eftergymnasiala studier

Nivå 3 är eftergymnasiala studier på högre nivå. Vanligen krävs det intyg om avslutad årskurs 11 för att bli antagen. Men för vissa utbildningar kan antagningen ske med intyg om slutförd årskurs 9.

Programmet är vanligtvis två, ibland tre eller fyra år. Det brukar vara högskolor och yrkesskolor (koledzh, uchylyshche) eller universitet som erbjuder utbildningen. Eleverna får ett Diploma of Junior Specialist (”диплом молодшого спеціаліста/dyplom molodshoho spetsialista”), eller mer nyligen, “Junior Bachelor” (”молодший бакалавр/molodshyi bakalavr”).

Skolverket har samlat mer information

Skolverkets webbsida kan du läsa mer om det Ukrainska skolsystemet. 

ECY’s webbsida kan lätt översättas till Ukrainska

Har du sett den orangefärgade boxen Translate » i nedre vänstra hörnet här på sidan? Om du klickar på den får du upp olika flaggor som symboliserar översättning till det landets språk. Klicka på Ukrainas flagga och den här sidan översätts då direkt till ukrainska. Bra va!

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content