Från a till Ö

Ordlista

Det finns många förkortningar och svåra ord inom vår verksamhet. Till exempel ord som är kopplat till elektrikerns jobb. På den här sidan har vi samlat ord som kan behöva en enkel förklaring för dig som inte jobbar i branschen.

A

APL – Arbetsplatsförlagt lärande är den praktiska delen i yrkesutbildningen till elektriker. På gymnasiet är det 15 veckors APL och på vuxenutbildning 8 veckor APL.

Arbetsplatsförlagt lärande – förkortas ofta APL och är den praktiska delen i yrkesutbildningen till elektriker. På gymnasiet är det 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) och på vuxenutbildning 8 veckor.

Auktorisation – Det finns flera olika nivåer: A, AL, AH och B. Det är Elsäkerhetsverket som utfärdar dessa. De olika auktorisationerna reglerar vilka slags installationsarbeten man får utföra och själv stå för.

B
C

Certifikat – en bevis från ECY att du har den kompetens som krävs för att arbeta som elektriker enligt Installationsavtalet. >> Läs mer här 

D
E

ECY – Elbranschens centrala yrkesnämnd som har i uppgift att kvalitetssäkra utbildning till elektriker. Jobbar för parterna i Installationsavtalet; Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

ELY – Elbranschens lokala yrkesnämnd som är en lokal samarbetsorganisation mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). Det finns elva stycken ELY som är fördelade på fyra regioner. >> Hitta kontaktuppgifter

ETG – ETG College är ett utbildningskoncept som alla gymnasie- och yrkesvuxskolor med ett El- och energiprogram kan ansöka att få undervisa enligt. >> Läs mer här

F
G
H
I

Installationsavtaletkollektivtalet mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet

IN – en förkortning för Installatörsföretagen som är bransch- och arbetsgivarorganisation för VVS- och elteknikbranschen.

Installatörsföretagen – en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag i elteknikbranschen. Är en del av Svenskt Näringsliv. >> Läs mer på Installatörsföretagens webbsida

INSU – Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter. Ett utbildningsföretag som ägs av Installatörsföretagen med utbildningar inom elteknik och VVS. >> Besök deras webbsida

J
K
L

LIA – en förkortning för Lärande i arbete som är benämningen på praktiktiden som ingår i utbildningar på yrkeshögskolan (YH). >> Läs mer om LIA på Yrkeshögskolans webbsida

LO – Landsorganisationen i Sverige samlar ett antal fackförbund i Sverige, bland annat SEF. >> Läs mer på LO:s webbsida

Lärande i arbete – praktiktiden som ingår i utbildningar på yrkeshögskolan (YH). Förkortas ofta LIA. >> Läs mer om Lärande i arbete på Yrkeshögskolans webbsida

Lärling – Lärling är en färdigträning till yrket som man gör efter studietiden. >> Läs mer här

M
N

Nationellt branschprov – ett prov som skrivs av elever som läser en yrkesutbildning på gymnasiet eller yrkesvux. >> Läs mer

O
P

Praktik – inom yrkesutbildning till elektriker kallas praktik för APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Q
R
S

SEF – Svenska Elektrikerförbundet är ett fackförbund för verksamma inom elteknik. Är en del av LO. >> Läs mer på SEF:s webbsida

Svenska Elektrikerförbundet – förkorta SEF och är ett fackförbund för verksamma inom elteknik. Är en del av LO. >> Läs mer på SEF:s webbsida

T
U
V

Validering – en process som man kan ansöka om när man vill få sin kompetens som elektriker bedömd för att ansöka om ECY-certifikat. >> Läs mer här om validering

X
Y

YH – förkortning för Yrkeshögskola. >> Läs mer om yrkeshögskolan

YA – en förkortning för Yrkesintroduktionsanställning som är ett anställningsstöd.

Yrkesprov – ett prov som görs i slutet av en utbildning på ett ETG College där en representant från företag i elteknikbranschen är medbedömare. Det är ett praktiskt prov för att bevisa att man har de kvalifikation som krävs för att bli godkänd på utbildningen och få ett ETG-certifikat.

Z
Å
Ä
Ö
Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content