Validering elektriker

Validering är ett samlingsnamn för metoder att ta reda på vad en person kan inom ett yrke. Helt enkelt ett sätt att bedöma en persons kompetens oavsett hur denne har fått sin kompetens.

Vid validering spelar det ingen roll var du fått din kompetens. Det kan vara genom utbildning i Sverige eller utlandet, som lärling eller på något annat sätt. Det viktiga är att du har de kunskaper och färdigheter som yrkesrollen kräver.

Vem kan validera sig?

Det kan finnas många olika anledningar till varför man vill validera sina kunskaper och färdigheter. Till exempel kanske du saknar nödvändiga betyg eller intyg som du behöver för att arbetsgivare ska anse att du är behörig eller kvalificerad för att jobba som elektriker.

Kollektivavtal

Att jobba som elektriker i Sverige skiljer sig åt från många andra länder i världen. Det beror bland annat på att i Sverige regleras villkoren för anställningar av arbetsmarkandens parter i de olika branscherna. Kanske har du hört uttrycket ”den svenska modellen”?

Elteknikbranschen regleras av det kollektivavtal som kallas Installationsavtalet IN/SEF. Det är ett kollektivavtal som är tecknat mellan Installatörsföretagen – den part som företräder arbetsgivarna – och fackförbundet Svenska Elektrikerförbudet – den part som företräder arbetstagarna.

Behöver du validera dig?

Din bakgrund avgör

Ja, du kan validera dina kunskaper och färdigheter. 

Har du till exempel jobbat en tid som elektriker men inte har någon formell utbildning till elektriker kan du validera dina kunskaper för att finna ut vad du behöver komplettera med för kurser.

Beroende på vilken bakgrund du har kan valideringen göras på olika sätt. Kontakta ECY för att få stöd i att välja rätt väg för dig.

Nej, du behöver inte validera din kunskap.

Om du har utbildat dig till elektriker i något av de nordiska länderna behöver du inte validera din kunskap. De nordiska länderna har ett samarbete som innebär att utbildning i ett annat nordiskt land ska anses likvärdig en utbildning i ett annat nordiskt land.

Har du ”Fagbrev”, ”Sveinsbref” eller ”Svennebrev” som elektriker kan du ta anställning som elektriker i Sverige. Du behöver inte komplettera din yrkesutbildning eller validera din kunskap.

Vill du ändå få dina betyg eller certifikat bedömda så får du gärna skicka in dem till oss för att få ett utlåtande.

>> Läs mer

Ansöka om ECY-certifikat?

Vill du ansöka om svenskt ECY-certifikat finns det vissa krav på komplettering av utbildning, arbetslivserfarenhet från Sverige och kunskaper i svenska.

>> Läs mer

Ja, du måste validera din kunskap.

Inom EU har vi en gemensam arbetsmarknad. Med relevant yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet inom elteknik kan du  vara anställningsbar i Sverige. För medborgare från OECD-länder som till exempel Australien, Kanada och Storbritannien används ofta samma rutiner som för EU-medborgare.

För att veta om du har relevant kompetens behöver du få din kunskap och erfarenhet validerad.

>> Läs mer

Ja, du måste validera din kunskap för att få jobba som elektriker i Sverige om du har utbildat dig till elektriker i ett land utanför EU.

För medborgare från OECD-länder som till exempel Australien, Kanada och Storbritannien används ofta samma rutiner som för EU-medborgare.

Inom elteknik finns det en metod som vi kallar elteknisk validering. Den metoden är framtagen av arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen och fackförbundet Svenska Elektrikerförbundet. Det betyder att metoden också har stöd i det kollektivavtal som styr villkoren för anställning inom elteknik när ett företag har tecknat kollektivavtalet Installationsavtalet.

>> Läs mer om elteknisk validering

Bedöma elteknisk kompetens

Yrkesbedömare och testcenter

De certifierade yrkesbedömarna och testcentren har ett gediget yrkeskunnande och har mandatet att godkänna individers kompetenser, i samband med elteknisk validering.

  • Elsäkerhet vid arbete (Skötsel av elanläggning)
  • Kontroll före idrifttagning
  • Elinstallationsreglerna

Nedanstående yrkesbedömare är certifierade av ECY.

Bernt Lahtinen, ECY
Evali Ekelund
Göran Svarén, INSU

Ingemar Pettersson (Lernia Liljeholmen)

Munif Mansour (Jensen Stockholm)

Christer Boström (Teknikutbildarna Sundsvall)

Hans Engström (Teknikutbildarna Sundsvall)

Torbjörn Svensk  (Teknikutbildarna Sundsvall)

Niklas Nordström (Movant Halmstad)

Fredrik Nytorpe (Movant Lund)

Ernes Baci (Nercia Malmö)

Ove Odden (Nercia Trollhättan)

Roger Nibelius (Nercia Västervik)

Tomas Nilsson (Nercia Västerås)

Jan-Olov Olofsson (FUAB Varberg/Falkenberg)

Jan Jonsson (Astar Umeå)

Niklas Persson (Stiernhööksgymnasiet, Rättvik)

Astar: Umeå

Lernia: Liljeholmen Stockholm

FUAB: Varberg/Falkenberg

Movant: Halmstad, Lund 

Nercia:  Malmö, Trollhättan, Västerås, Västervik

Teknikutbildarna: Sundsvall 

Om du som företag vill validera någon i din personal kan du köpa tjänsten hos INSU. Detsamma gäller dig som privatperson.

ECY avgör vilka personer som kan bli certifierade yrkesbedömare. Bland annat ska du uppfylla vissa kriterier.

Notera att antalet certifierade yrkesbedömare är begränsat.

Kriterier för certifierade yrkesbedömare

Det krav ECY ställer på den person som söker certifiering som yrkesbedömare är:

  • Gedigen yrkeserfarenhet av de installationer som ingår i valideringen
  • Minst fem års erfarenhet som lärare, handledare eller arbetsledning
  • Kunskaper motsvarande Auktorisation lågspänning (Allmän behörighet lågspänning)
  • God samtalsledare
  • Goda kunskaper i till exempel något av språken engelska, franska eller arabiska
  • Kännedom om olika länders eltekniska utbildningar
  • Genomgått certifiering till yrkesbedömare
ECY certifikat - elektriker

Vad är ECY-certifikat?

ECY-certifikatet är ett bevis på att du har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. Det finns många olika vägar för att uppfylla kraven för certifikat.

Varför ha certifikat?

Många arbetsgivare efterfrågar ECY-certifikat eftersom det är ett lätt sätt för dem att veta du har rätt kompetens för jobbet. Vill du jobba i ett annat nordiska land kommer de troligen också efterfråga ett certifikat som bevis på ditt kunnande.

Kort sagt blir det lättare för dig att söka jobb som elektriker om du har ett certifikat från ECY.

Bli elektriker
Translate »