Validering elektriker

Validering är ett samlingsnamn för metoder att ta reda på vad en person kan inom ett yrke. Helt enkelt ett sätt att bedöma en persons kompetens oavsett hur denne har fått sin kompetens.

Vid validering spelar det ingen roll var du fått din kompetens. Det kan vara genom utbildning i Sverige eller utlandet, som lärling eller på något annat sätt. Det viktiga är att du har de kunskaper och färdigheter som yrkesrollen kräver.

Vem kan validera sig?

Det kan finnas olika anledningar till varför man vill validera sina kunskaper och färdigheter. Kanske saknar du nödvändiga betyg eller intyg som visar att du är kvalificerad att jobba som elektriker.

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen så är det din handläggare som beslutar om du ska få göra en validering via dem.

Det går också att göra en validering som du själv eller din arbetsgivare bekostar. Bland annat INSU genomför valideringar.

Kollektivavtal

Att jobba som elektriker i Sverige skiljer sig åt från många andra länder i världen. Det beror bland annat på att i Sverige regleras villkoren för anställningar av arbetsmarkandens parter i de olika branscherna. Kanske har du hört uttrycket “den svenska modellen”?

Elteknikbranschen regleras av det kollektivavtal som kallas Installationsavtalet IN/SEF. Det är ett kollektivavtal som är tecknat mellan Installatörsföretagen – den part som företräder arbetsgivarna – och fackförbundet Svenska Elektrikerförbudet – den part som företräder arbetstagarna.

Din bakgrund avgör

Behöver du validera dina kunskaper?

Ja, du kan validera dina kunskaper och färdigheter. 

Har du till exempel jobbat en tid som elektriker men inte har någon formell utbildning till elektriker kan du validera dina kunskaper för att finna ut vad du behöver komplettera med för kurser.

Beroende på vilken bakgrund du har kan valideringen göras på olika sätt. Kontakta ECY för att få stöd i att välja rätt väg för dig.

Nej, du behöver inte validera din kunskap.

Om du har utbildat dig till elektriker i något av de nordiska länderna behöver du inte validera din kunskap. De nordiska länderna har ett samarbete som innebär att utbildning i ett annat nordiskt land ska anses likvärdig en utbildning i ett annat nordiskt land.

Har du ”Fagbrev”, ”Sveinsbref” eller ”Svennebrev” som elektriker kan du ta anställning som elektriker i Sverige. Du behöver inte komplettera din yrkesutbildning eller validera din kunskap.

Vill du ändå få dina betyg eller certifikat bedömda så får du gärna skicka in dem till oss för att få ett utlåtande.

>> Läs mer

Ansöka om ECY-certifikat?

Vill du ansöka om svenskt ECY-certifikat finns det vissa krav på komplettering av utbildning, arbetslivserfarenhet från Sverige och kunskaper i svenska.

>> Läs mer

Ja, du måste validera din kunskap.

Inom EU har vi en gemensam arbetsmarknad. Med relevant yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet inom elteknik kan du  vara anställningsbar i Sverige. För medborgare från OECD-länder som till exempel Australien, Kanada och Storbritannien används ofta samma rutiner som för EU-medborgare.

För att veta om du har relevant kompetens behöver du få din kunskap och erfarenhet validerad.

>> Läs mer

Ja, du måste validera din kunskap för att få jobba som elektriker i Sverige om du har utbildat dig till elektriker i ett land utanför EU.

För medborgare från OECD-länder som till exempel Australien, Kanada och Storbritannien används ofta samma rutiner som för EU-medborgare.

Inom elteknik finns det en metod som vi kallar elteknisk validering. Den metoden är framtagen av arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen och fackförbundet Svenska Elektrikerförbundet. Det betyder att metoden också har stöd i det kollektivavtal som styr villkoren för anställning inom elteknik när ett företag har tecknat kollektivavtalet Installationsavtalet.

>> Läs mer om elteknisk validering

Bedöma elteknisk kompetens

Yrkesbedömare och testcenter

De certifierade yrkesbedömarna och testcentren har ett gediget yrkeskunnande och har mandatet att godkänna individers kompetenser, i samband med elteknisk validering.

  • Elsäkerhet vid arbete – EvA (Skötsel av elanläggning)
  • Kontroll före idrifttagning
  • Elinstallationsreglerna

Nedanstående yrkesbedömare är certifierade av ECY.

Bernt Lahtinen, ECY

Clarence Karlsson, Nour Damra, Volkan Cigel (INSU)

Munif Mansour (Jensen Kista)

Hans Engström, Torbjörn Svensk  (Trainor Sundsvall)

Ronny Frankson (Movant Lund)

Ernes Baci (Nercia Malmö)

Ove Odden (Nercia Trollhättan)

Roger Göransson (Nercia Västervik)

Tomas Nilsson, Lulezim Metaj (Nercia Västerås)

Jan-Olov Olofsson (FUAB Varberg/Falkenberg)

Jan Jonsson (Astar Umeå)

Niklas Persson (Stiernhööksgymnasiet, Rättvik)

Astar: Umeå

FUAB: Varberg/Falkenberg

Jensen: Kista

Movant: Halmstad, Lund 

Nercia:  Malmö, Trollhättan, Västerås, Västervik

Trainor: Sundsvall 

Om du själv eller om ett företag vill validera någon i personalen går det att köpa tjänsten hos INSU.

ECY avgör vilka personer som kan bli certifierade yrkesbedömare. Bland annat ska du uppfylla vissa kriterier.

Notera att antalet certifierade yrkesbedömare är begränsat.

Kriterier för certifierade yrkesbedömare

Det krav ECY ställer på den person som söker certifiering som yrkesbedömare är:

  • Gedigen yrkeserfarenhet av de installationer som ingår i valideringen
  • Minst fem års erfarenhet som yrkeslärare eller arbetsledning
  • Kunskaper motsvarande Auktorisation lågspänning (Allmän behörighet lågspänning)
  • God samtalsledare
  • Goda kunskaper i till exempel något av språken engelska, franska eller arabiska
  • Kännedom om olika länders eltekniska utbildningar
  • Genomgått certifiering till yrkesbedömare
ECY certifikat - elektriker

Vad är ECY-certifikat?

ECY-certifikatet är ett bevis på att du har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. Det finns många olika vägar för att uppfylla kraven för certifikat.

Varför ha certifikat?

Många arbetsgivare efterfrågar ECY-certifikat eftersom det är ett lätt sätt för dem att veta du har rätt kompetens för jobbet. Vill du jobba i ett annat nordiska land kommer de troligen också efterfråga ett certifikat som bevis på ditt kunnande.

Kort sagt blir det lättare för dig att söka jobb som elektriker om du har ett certifikat från ECY.

Bli elektriker
Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content