Erfarenhet som elektriker från nordiskt land

Har du erfarenhet som elektriker från ett nordiskt landerna är det enkelt att börja jobba som elektriker i Sverige.

Elektriker med så kallade ”Fagbrev”, ”Sveinsbref” eller ”Svennebrev” kan ta anställning i Sverige utan komplettering av sin grundutbildning.

Krav ECY-certifikat

Om du som elektriker med utbildning från ett annat nordiskt land vill ha ett svenskt ECY-certifikat måste du komplettera din utbildning med kurserna:

  • Skötsel av elanläggningar
  • Kontroll före idrifttagning 
  • Elinstallationsreglerna

Dessa kurser kan du bland annat läsa hos INSU.

Man ska också ha arbetat minst tre månader i ett företag anslutet till Installationsavtalet samt ha kunskap i svenska motsvarande lägst SFI D.

Ansökan ECY-certifikat med erfarenhet som elektriker från nordiskt land

I din ansökan ska du lägga med:

  • utbildningsintyg
  • arbetsintyg
  • utbildningsintyg på de tre kompletterande kurserna

Lägg helst alla dokument i en pdf-fil. Om du inte kan det går det att ladda upp flera filer. Filerna måste vara i pdf eller jpg och max 6MB.

Har du frågor om ansökan vänligen kontakta ECY.

Om du vill ansöka om ECY-certifikat med annan bakgrund än nordisk bakgrund ska du inte skicka in din ansökan via det här formuläret. Ansökan på den sida som bäst passar din kvalificering för ansökan.

Har du annan bakgrund?

Det finns andra kvalificersgrunder för att ansöka om ECY-certifikat. Välj den som bäst passar din bakgrund.

Translate »