Om ecy

El­branschens centrala yrkesnämnd

Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) är ett samarbetsorgan mellan Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). Yrkesnämndens huvuduppgift är att se till att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare. 

ECYs uppdrag

Vårt uppdrag är att bidra till ökad elsäkerhet och att fler väljer att utbilda sig till och verka inom elektrikeryrket.

Hur vi genomför vårt uppdrag

Vi genomför vårt uppdrag bland annat genom att:

  • I olika nationella forum påverka elutbildningens centrala innehåll, fokus och utformning.
  • Delta i skolors bransch- och programråd för att påverka elutbildningars innehåll, fokus och utformning lokalt och regionalt (görs med stöd av Installatörsföretagen, Svenska Elektrikerförbundet och ETG College).
  • Utfärda certifikat till de som enligt ECYs uppsatta kriterier anses uppfylla kompetenskraven för att arbeta som elektriker inom Installationsavtalet.
  • Erbjuda kompetenshöjande insatser för de som jobbar med elutbildning.
  • Genomföra aktiviteter som ökar attraktionskraften för att utbilda sig till och jobba som elektriker.

Ledamöter i nämnden

ECY är sammansatt av sex ledamöter, tre från vardera part, och det är Installatörsföretagen som utser ordföranden. 

Nämnden har sammanträden fyra gånger per år och löpande ärenden hanteras av ordförande och vice ordförande.

Arbetsgivar­representanter

Ordförande
Barin Özmen, Installatörsföretagen
Box 17154, 118 60 Stockholm
Telefon: 08-762 765 73
E-post: barin.ozmen@in.se

Ledamöter

Mari Engström, Installatörsföretagen
Box 17154, 118 60 Stockholm
Telefon: 08-762 74 83
E-post: mari.engstrom@in.se

Mats Fredriksson, Installatörsföretagen
Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro
Telefon: 019-19 57 72
E-post: mats.fredriksson@in.se

Arbetstagarrepresentanter

Vice ordförande
Pontus Boström, Svenska Elektrikerförbundet
Box 1123, 111 81 Stockholm
Telefon  010-434 05 80
E-post: pontus.bostrom@sef.se

Ledamöter

Anton Levein, Svenska Elektrikerförbundet
Box 1123, 111 81 Stockholm
Telefon: 010- 43405090
E-post: anton.levein@sef.se

Peter Jönsson, Svenska Elektrikerfördundet Region syd
Amiralsgatan 81 A, 214 37 Malmö
Telefon: 010-434 05 61
E-post: peter.jonsson@sef.se

Installations­avtalet och den svenska modellen

Sveriges arbetsmarknad skiljer sig åt från övriga världen i hur man reglerar villkoren för anställningar inom olika branscher. ”Den svenska modellen” innebär att vi i Sverige reglera villkoren för arbetsmarknaden med lagar som ger miniminivåer och som kompletteras med fler och bättre villkor i kollektivavtal. Ett kollektivavtal tecknas av ett fackförbund och en arbetsgivarorganisation.

Historik om den svenska modellen kan du bland annat läsa om på den här sidan.

Kollektivavtal

De villkor som ofta regleras i ett kollektivavtal är frågor om lön, semester, pension, när man får strejka och ledighet. Det kan också ta upp utbildningskrav och liknande krav för den kompetens en person måste ha för att kunna jobba med ett yrke. Om arbetsgivaren har anslutit sig till ett kollektivavtal gäller det för alla anställda. Även de som inte är medlemmar i fackförbundet.

Inom elteknik finns det ett kollektivavtal som kallas Installationsavtalet. Det är ett kollektivavtal som tecknats mellan Installatörsföretagen – den part som företräder arbetsgivarna – och fackförbundet Svenska Elektrikerförbudet – den part som företräder arbetstagarna.

Vill du veta mer om Installationsavtalet?

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content