Om ecy

El­branschens centrala yrkesnämnd

Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) är ett samarbetsorgan mellan Installatörsföretagen (IN) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF). Yrkesnämndens huvuduppgift är att se till att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare. 

Ledamöter i nämnden

ECY är sammansatt av sex ledamöter, tre från vardera part, och det är Installatörsföretagen som utser ordföranden. 

Nämnden har sammanträden fyra gånger per år och löpande ärenden hanteras av ordförande och vice ordförande.

Arbetsgivar­representanter

Ordförande
Amanda Rafter Ekenman, Installatörsföretagen
Box 17154, 118 60 Stockholm
Telefon: 08-762 76 04
E-post: amanda.ekenman@in.se

Ledamöter

Thomas Lundsten, Installatörsföretagen
Sveagatan 8, 903 27 Umeå
Telefon: 08-762 75 58
E-post: thomas.lundsten@in.se

Mats Fredriksson, Installatörsföretagen
Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro
Telefon: 019-19 57 72
E-post: mats.fredriksson@in.se

Arbetstagarrepresentanter

Vice ordförande
Pontus Boström, Svenska Elektrikerförbundet
Box 1123, 111 81 Stockholm
Telefon  010-434 05 80
E-post: pontus.bostrom@sef.se

Ledamöter

Anton Levein, Svenska Elektrikerförbundet
Box 1123, 111 81 Stockholm
Telefon: 010- 43405090
E-post: anton.levein@sef.se

Peter Jönsson, Svenska Elektrikerfördundet Region syd
Amiralsgatan 81 A, 214 37 Malmö
Telefon: 010-434 05 61
E-post: peter.jonsson@sef.se

Translate »