ARBETSGIVARE

Anställa elektriker

Vi förstår att det är viktigt för dig när du ska anställa elektriker att de som utbildat sig möter era krav på kompetens. För att nå dit är det viktigt att du engagerar dig att ta emot elever på APL, har duktiga handledare och en bra arbetsmiljö. Om du dessutom engagerar dig i skolornas program- och branschråd ökar förutsättningarna att de förstår kompetensbehovet.

Vill du anställa elektriker?

Det finns idag flera sätt att bli elektriker. ECY-certifikatet är ett sätt för dig som arbetsgivare att veta om den som söker har kvalifikationerna för att jobba som elektriker. 

Men det är viktigt att veta skillnad på vem som är vem av de som söker jobb hos dig. Till exempel ska den som har godkänt resultat från ETG College inte anställas som lärling. De elevernas lärlingstid valideras genom ett yrkesprov i slutet av utbildningen. 

Det har också växt fram nya vägar för att anställa elektriker. Till exempel är företagslärling en ny anställningsform i Installationsavtalet.

lärare elteknik

Hand­ledar­utbildning

Rollen som handledare kan vara givande både för handledaren och praktikanten som ni tar emot. Skolverkets handledarutbildning ger dina medarbetare i sin roll som handledare redskap för att tiden ska bli så meningsfull som möjligt för handledaren, företaget, praktikanten och den skolan ni samarbetar med.

Anställa elektriker - ekonomiskt stöd

Det finns en rad olika stöd att söka för dig som arbetsgivare om du anställer från en målgrupp som generellt har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Många av stöden går via Arbetsförmedlingen och söks innan anställningen påbörjas.

Påverka yrkesutbildningen​

Programråd och branschråd är ett viktigt forum för dig som arbetsgivare att påverka yrkesutbildningen på din ort. 

Program- och branschråden består oftast av representanter från lokala elföretag, skolledare, yrkeslärare,  studie-och yrkesvägledare samt olika branschföreträdare. Rådets uppgifter kan bestå av:

  • Bidra med kännedom om branschen och knyta kontakter 
  • Tillse att utbildningen är aktuell och kvalitativ
  • Om möjligt påverka att utbildningen anpassas efter lokala behov
  • Vara med och planera APL för eleverna
Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content