Anställa lärling

Du och ditt företag bidrar till nästa generations elektriker genom att anställa en lärling, samtidigt som du investerar i framtiden.

Installationsavtalet

För att du ska kunna anställa en lärling måste ditt företag ha tecknat Installationsavtalet IN/SEF. Det finns två sätt att teckna Installationsavtalet på. Dels genom ett medlemskap hos Installatörsföretagen, dels genom ett separat avtal med Svenska elektrikerförbundet.

Villkor för att anställa lärling

Nytt från den 1 maj 2023 är att arbetsgivaren kan anställa en lärling tillsvidare eller i vissa fall tidsbegränsat. Lärlingstiden är normalt 1 600 timmar varav de första 720 timmarna är ömsesidig prövotid.

Krav på innehåll

Branschen har specifika krav på innehållet i lärlingens utbildning. I samband med anställningen av en lärling ska arbetsgivaren registrera lärlingen i KUB som är vårt digitala system för lärlingshantering. KUB lanserades den 1 juni 2022.

I KUB får du och lärlingen information för hur lärlingens utbildningstid ska disponeras. Lärlingen ska sen löpande rapportera tid och de moment som genomförs. Ni kommer löpande kunna följa lärlingens process, se hur lång tid det är kvar av lärlingstiden samt eventuella kompletteringar som måste göras.

Vem ska göra tid som lärling elektriker?

Här nedan kan du se vilka som ska fullfölja sin utbildning med en lärlingsanställning. Du kan läsa om vilka regler som finns för lärlingar och lärlingsanställningar i Installationsavtalet.

Då ska man anställas som lärling
  • Läst El- och energiprogrammet
  • Läst en vuxenutbildning med kurser motsvarande gymnasieskolans El- och energiprogram
  • Läst elkraftteknisk YH-utbildning
Då ska man inte anställas som lärling
  • Har ECY-certifikat från ett ETG College
  • Har yrkesbevis från nordiskt land
  • Har yrkesbevis utfärdad från ett land inom EU och fått kompetensen validerade av ECY

Villkor för att anställa en lärling

En lärling kan anställas antingen tillsvidare eller i vissa angivna fall tidsbegränsat. Lärlingstiden är normalt 1 600 timmar varav de första 720 timmarna är ömsesidig prövotid. 

Nytt från den 1 maj 2023 är att en lärling antingen kan anställas tillsvidare eller tidsbegränsat. Vissa villkor måste dock vara uppfyllda för att arbetsgivaren ska kunna erbjuda en tidsbegränsad anställning.

Villkor för tidsbegränsad anställning

Arbetsgivare med högst 12 arbetstagare på Installationsavtalet kan träffa avtal om tidsbegränsade lärlingsanställningar. Anställningstiden vid avtal om tidsbegränsad lärlingsanställning ska uppgå till minst en månad.

Arbetsgivare med fler än 12 arbetstagare på Installationsavtalet kan efter överenskommelse med ELY tillämpa tidsbegränsad anställning av lärling.

Innan arbetsgivare ingår en ny tidsbegränsad anställning med annan lärling ska tidigare tidsbegränsat anställd lärling, som inte avslutat sin utbildningstid erbjudas återanställning. Detta förutsatt att den tidigare tidsbegränsade anställningen upphört inom sex månader före den nya tilltänkta tidsbegränsade anställningen.

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i Installationsavtalet IN/SEF bilaga 1, Yrkesutbildningsavtalet.

Anställ en företagslärling

Nu har du möjligheten att handplocka en person som har förutsättningarna för att bli en duktig elektriker eller tekniker, oavsett vad personen har för utbildning eller jobbat med tidigare. Du kan anställa en företagslärling.

Genom en välplanerad utbildning som varvar kurser vid INSU Installationsbranschens utbildning- och utvecklingscenter med yrkespraktik på arbetsplatsen blir företagslärlingen en färdig och ECY-certifierad förstaårsmontör på bara två år.

Handbok handledare

Installatörsföretagen har tagit fram en handbok för APL. Den handboken kan även användas för handledare till lärlingen. Det är en handbok som kan vara stöd i kvalitetssäkring av lärlingstiden.

Handboken tar bland annat upp rollen som handledare, hur ni kan stimulera och stärka lärlingens självförtroende, introduktion på arbetsplatsen och bedömning av lärlingens insats.

Ladda ner
KUB - lärling administration

Registrera ny lärling

I direkt anslutning till att du anställer en lärling ska du göra en registrering i KUB. I systemet får ni veta hur ni ska disponera lärlingens utbildningstid. Det är även i det systemet som lärlingen ska registrera sin tid och genomföra moment.

Har du en fråga om KUB?

Vi har samlat vanligt förkommande frågor här.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content