Anställa lärling

Du och ditt företag tar ansvar för hela branschen och nästa generations elektriker genom att anställa en lärling. Då det kommer att behövas tusentals nya elektriker framöver gör du också en investering för framtiden. 

Det finns två krav som måste uppfyllas för att du och ditt företag ska kunna anställa en lärling. Det första kravet är att ditt företag har tecknat Installationsavtalet. Det andra kravet är att innehållet i lärlingens utbildning uppfyller branschkraven.

Ditt företag måste teckna Installationsavtalet, för att lärlingen ska kunna räkna sin lärlingstid. Elteknikbranschen regleras av Installationsavtalet. Det är ett kollektivavtal som är tecknat mellan Installatörsföretagen – den part som företräder arbetsgivarna, och fackförbundet Svenska elektrikerförbundet – den part som företräder arbetstagarna.

Det finns två sätt att teckna Installationsavtalet på. Dels genom ett medlemskap hos Installatörsföretagen, dels genom ett separatavtal med Svenska elektrikerförbundet.

Lärlingen ska anställas tillsvidare, och de första 720 timmarna är ömsesidig prövotid. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i Installationsavtalet bilaga 1, Yrkesutbildningsavtalet.

Branschen har specifika krav på innehållet i lärlingens utbildning. Du som arbetsgivare ska skicka in lärlingshandlingar till Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY) i samband med anställningen för registrering och bedömning. Därefter kommer du att få lärlingsintyg och instruktioner för hur lärlingens tid ska disponeras. Handläggningstiden på ELY är 4 – 6 veckor.

Vem ska göra tid som lärling?

Här nedan kan du se vilka som ska fullfölja sin utbildning med en lärlingsanställning. Du kan läsa mer om vilka regler som finns för lärlingar och lärlingsanställningar i Installationsavtalet. 

Dessa ska anställas som lärling

  • Elever som gått El- och energiprogrammet
  • Elev från vuxenutbildning som läst kurser motsvarande gymnasieskolans El- och energiprogram
  • Elev från Teknikprogrammet, eller annan motsvarande teknisk gymnasieutbildning och som har gjort Elteknisk validering eller läst motsvarande kompletteringskurser
  • Yrkesväxlare som genomfört Elteknisk validering
  • Individ med elkraftteknisk YH-utbildning
  • Individ som validerats och utbildats enligt beslut av ECY

Dessa ska inte anställas som lärling

  • Personer med godkänd yrkesexamen från ETG College
  • Elyrkesman med yrkesbevis från nordiskt land
  • Elyrkesman från land utanför norden och som genomgått Elteknisk validering med godkänt resultat
  • Elyrkesman från land utanför norden som styrkt sin kompetens med certifikat, intyg, arbetsgivarintyg eller liknande och bedöms ha erforderliga kunskaper, till exempelvis genom Elteknisk validering

Handbok handledare

Installatörsföretagen har tagit fram en handbok för APL. Den handboken kan även användas för handledare till lärlingen. Det är en handbok som kan vara stöd i kvalitetssäkring av lärlingstiden.

Handboken tar bland annat upp rollen som handledare, hur ni kan stimulera och stärka lärlingens självförtroende, introduktion på arbetsplatsen och bedömning av lärlingens insats.

Ladda ner

Anställ en företagslärling

Nu har du möjligheten att handplocka en person som har förutsättningarna för att bli en duktig elektriker eller tekniker, oavsett vad personen har för utbildning eller jobbat med tidigare. Du kan anställa en företagslärling.

Genom en välplanerad utbildning som varvar kurser vid INSU Installationsbranschens utbildning- och utvecklingscenter med yrkespraktik på arbetsplatsen blir företagslärlingen en färdig och ECY-certifierad förstaårsmontör på bara två år.

Behörighets­utbildning

De elektriker som har ansvaret för elektriska anläggningar måste godkännas av Elsäkerhetsverket med så kallad A- eller B-auktorisation.

Information om kraven för de olika auktorisationerna kan du läsa på Elsäkerhetsverkets webbsida:

Translate »