APL inom elteknik

I yrkesutbildningen till elektriker ska det ingå Arbetsplatsförslagt lärande (APL). 

  • Gymnasiet ska göra minst 15 veckor APL
  • Vuxenutbildning ska göra minst 8 veckor APL
När och hur?

Det är huvudmannen som beslutar om vilka kurser och moment som kan förläggas till APL och när de olika APL-perioderna ska göras. Upplägget kan därför variera från skola till skola.

Inriktningar

Inom elteknik finns det flera inriktningar. Beroende på om skolan är ETG College eller följer Skolverkets kursplan så varierar inriktningarna. >> Läs mer om inriktningar

Ansvar för APL inom elteknik

Det är huvudmannen som har ansvaret att skapa ett bra samarbete kring APL med de lokala företagen på orten. Det är också skolan som ska se till att APL-tiden uppfyller de krav som finns på utbildningen.

Om skolan inte kan erbjuda APL

Om skolan inte kan erbjuda varje elev lagstadgad APL får utbildningen endast bedrivas under två förutsättningar.

  • Om huvudmannen inte rår över det omständigheter som gör att APL inte kan erbjudas.
  • Om elevens säkerhet under APL-tiden inte kan garanteras.

Saknar ni APL-plats enligt första punkten ska ni som huvudmannen besluta om att motsvarande utbildning i stället ska anordnas i skolan.

Som huvudmannen ska ni dessutom samråda med det lokala programrådet och ni måste se till att utbildningen så snart som möjligt förläggs till en arbetsplats.

APL planering och utveckling

Det finns flera bra resurser att ta hjälp av vid planering och utveckling av elevens APL. 

Installatörsföretagen har tagit fram en handbok som kan vara stöd i kvalitetssäkring av de processer som rör APL. Handboken tar upp det mesta som arbetsplatsen behöver veta om tiden inför APL, under och efter APL-tiden. Bland annat behandlas rollen som handledare APL, hur de kan stimulera och stärka elevens självförtroende, introduktion på arbetsplatsen och bedömning av elevens insats. 

På Skolverket webbsida finns det bra information om planering, utveckling och kvalitetssäkring av elevens APL. I rutan hittar du nyttiga länkar.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content