Branschen rekommenderar ETG College

ETG College är ett kvalitetssäkrat modernt koncept för att utbilda elektriker. Det är ett utbildningskoncept som möjliggör att eleven vid avslutad utbildning får ett certifikat utfärdat av ECY och direkt kan ta anställning som förstaårsmontör.

Precis som ECY är det Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet som utvecklat och driver ETG College. Tillsammans vet de vilka krav som arbetsmarknaden ställer på en nyexaminerad elektriker. Med andra ord är ETG College ett utbildningskoncept som kvalitetssäkrar att du får den kompetens som arbetsgivare efterfrågar.

Gymnasium och vuxen­utbildning

Att ETG College är ett koncept betyder att skolor i Sverige med ett El- och Energiprogram kan ansöka hos ETG College att få undervisa enligt deras koncept. ETG College finns både på gymnasienivå och vuxenutbildning. Det som utmärker ETG College är också att de samverkar med företagen på orten. Allt för att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt.

Därför rekommenderar branschen ETG College

Mot bakgrund att det är en stor brist på elektriker i Sverige är det viktigt för elteknikbranschen att de som läser till elektriker också har den kompetens som arbetsgivarna söker. ETG College har branschen kvalitetssäkrat och vi kan därför också rekommendera den utbildningsvägen.

Dessutom har ETG College utvecklat konceptet på ett sådant sätt att eleven inte behöver göra någon lärlingstid efter utbildningen. På sätt både kvalitetssäkras kompetensen och vi förkortar tiden till en elektriker får jobba som förstaårsmontör.

Yrkesprov

Till skillnad mot traditionell utbildning till elektriker gör elever som läser på ETG College ett yrkesprov. Yrkesprovet består av ett antal vanligt förekommande moment i yrket som ska genomföras inom en fastställd tid. Det är yrkeskunniga elektriker som bedömer elevens yrkesprov. På så sätt kvalitetssäkras att eleven har den kunskap som krävs av en yrkesverksam elektriker. 

De elever som klarar både utbildningen och yrkesprovet får i slutet av utbildningen sitt certifikat utfärdat av ECY. De kan då direkt efter utbildning ta anställning som förstaårsmontör enligt Installationsavtalet IN/SEF.

ETG College
UTBILDNINGAR

ETG COLLEGE

Med en examen inriktad på automation lämnar eleven skolan med ett ECY-certifikat som Industrielektriker. Vanliga yrken är automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker.

Inriktningen automation ger systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Det innebär att eleven får utveckla sin förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift. Inriktningen ska också utveckla elevens förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industriella anläggningar.

Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

Inriktningen installation ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.

Förutom grundläggande kunskaper om inbrottslarm­system, brandlarm­system, passer­system och kamera­övervakning har branschen behov av kompetens inom datanätverk för att kunna driftsätta, övervaka och integrera de olika systemen.

APL

APL

Utbildningen vid ett ETG College är både teoretisk och praktisk. Delar av utbildningen genomför eleven på ett företag under så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande). Då arbetar eleven tillsammans med en handledare för att praktisera sina kunskaper i faktiska situationer.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content