Yrkeslärarkonferensen

Yrkeslärarkonferensen anordnas årligen av ECY och ETG College i syfte att inspirera och bidra med kunskap till lärare, skolledning och studie- och yrkesvägledare som arbetar med elutbildning på gymnasiet eller inom vuxenutbildning. 

Yrkeslärarkonferensen 2023

Temat för konferensen är AI och digitalisering i yrkesutbildning. Läs mer här där du även kan anmäla dig till konferensen.

Yrkeslärarkonferensen 2022

Teman på konferens var:

  • Elsäkerhet – inget ämne eller kurs!?
  • Vad gör en skola attraktiv?
  • Ditt ledarskap spelar roll!
  • Hur möter du eleverna?

Läs mer och ta del av yrkeslärarkonferensen 2022.

Yrkeslärarkonferensen 2021

Årets teman var Elsäkerhet och En skola för alla. Vi fick även ta del av ett seminarium om solcellsanläggningar.

Läs mer och ta del av yrkeslärarkonferensen 2022, dag 1 om Elsäkerhet och dag 2 om En skola för alla och Solcellsanläggningar.

Yrkeslärarkonferensen 2020

Konferensen fokuserade på vikten av yrkeslärarens uppdrag, Bim (Building Information Modeling), betygsutredningen och digitalisering i undervisningen.

Läs mer och ta del av innehåll från yrkeslärarkonferensen 2020

Yrkeslärarekonferensen 2021

Dag 1 – Elsäkerhet

Konferensen första dag inleddes med att Johan Lindbaum, Regionchef på Elsäkerhetsverket föreläste om föreskrift 2006:1 som upphörde den 1 november 2021 och vägen fram till idag då elsäkerhet vid arbete ses som en ren arbetsmiljöfråga, med Arbetsmiljöverket som enda tillsynsmyndighet.

Handboken Arbete med risk för elektrisk fara

Elsäkerhetsverket och arbetsmiljöverket har gemensamt tagit fram handboken Arbete vid risk för elektrisk fara i syfte att tydliggöra vem – anläggningsinnehavaren eller arbetsgivaren – som har ansvar för vad när det gäller säkerheten vid arbeten där det kan förekomma risk för elektrisk fara.

Branschanvisningen EvA

Elsäkerhet- och elinstallationsexperten Cecilia Axelsson från Installatörsföretagen fortsatte sedan konferensen med en genomgång av branschanvisningen EvA – Elsäkerhet vid arbete följt av en föreläsning om elsäkerhet, strömgenomgång och vikten av att få rätt vård vid elolycka.

Nationellt branschprov

Avslutningsvis fick vi höra Bernt Lahtinen, Expert i yrkesutbildning och validering på ECY föreläsa om Nationellt branschprov med fokus på bland annat grunden till varför provet infördes, provets utformning och praktiskt information om anmälan.

Yrkeslärarkonferensen 2021

Dag 2 – En skola för alla och Solcells­anläggningar

Konferensens andra dag började med att Karin Björklund höll en presentation om ECY med fokus på dåtid, nutid och framtid. Karin Björklund är handläggare samt rådgivare om certifikat och validering på ECY. Vi fick sedan höra Jonas Andersson, vd på ETG College hålla en presentation om ETG College, utbildningen och ETG Collegekonceptet.

Byggbranschens Säkerhetspark

Björne Karlsson, verksamhetsledare på Byggbranschens säkerhetspark fortsatte sedan konferensen med att föreläsa om säkerhetsparken och att skapa en arbetsplats i harmoni. Säkerhetsparken är en utbildningsplats där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att diskutera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder.

Byggbranschen säkerhetspark har lanserat Säkert arbete podden, en podcast som lyfter olika frågor inom arbetsmiljön kring byggprojekt.

Arbeta med inkludering

Taserudsgymnasiet som lyckats med att rekrytera en blandad grupp elever till skolans el-och energiprogram visade under konferensen en film om El- och energiprogrammet och hur de arbetar med inkludering.

Efter filmvisningen höll Åsa Gabrielsson, verksamhetsansvarig på ECY, en frågestund med Taserudsgymnasiets studie-och yrkesvägledare, Shakuntala Engström. Hon svarade på frågor om hur skolan lyckas engagera företag genom bland annat ett samarbete med Teknikcollege, gediget informationsarbete samt skolans programråd, som också består av politiker och företag.

Upplyst

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen och Urban Petterson, ordförande på Svenska Elektrikerförbundet SEF höll en presentation om Upplyst. Det är en gemensam satsning av Elektrikerna och Installatörsföretagen för att långsiktigt förbättra värderingarna i installationsbranschen. Vi fick höra om insatser som Upplyst tagit initiativ till och om deras arbete framåt.

Solcellsanläggningar med fokus på installation och säkerhet

Konferensen avslutades med att Mikael Bleckert, utbildare i elsäkerhet hos Elprio AB höll ett seminarium om solcellsanläggningar med fokus på installation och säkerhet och besvarade deltagarnas frågor på ämnet.

Yrkeslärarkonferensen 2020

Yrkeslärarkonferensen 2020 ägde rum digitalt. Konferensen fokuserade på vikten av yrkeslärarens uppdrag, Bim (Building Information Modeling), betygsutredningen och digitalisering i undervisningen.

Pontus Slättman, vd för World Skills Sweden, berättade om yrkeslärarens viktiga uppdrag som förebild och företrädare för branschen.  Han presenterade också World Skills WorldSkills Sweden, som är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten (genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan). Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, skolor och företag.

Inspelning del ett – Pontus Slättman, Worldskills Sweden

Vi fick även höra Johan Stribeck, Affärsutvecklare på Tikab, berätta om BIM (Building Information Modeling) i praktiken. Ombyggnationen av slussen användes som exemel för att illustrera hur Bim används i praktiken. Mårten Lindström, från BIM Alliance, berättade mer om vad BIM är, nyttan med BIM och dess aktörer. Vidare tog han upp vikten av att föra in BIM i undervisningen.

Inspelning del två – Bim i praktiken, Johan Stribeck
Inspelning del tre – Bim i undervisningen, Mårten Lindström

Jörgen Tholin, Regeringens särskilda utredare, berättade om bakgrunden till betygsutredningen och dess förslag samt hur de har gått tillväga för att komma fram till förslagen.

Inspelning del fyra – Betygsutredningen, Jörgen Tholin

Ole Lidegran, CIO hos Lärandegruppen, berättade om uppbyggnad av digitala kurser och hur vi skapar bra digitalt möte och lektioner.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content