Yrkeslärarkonferensen

Yrkeslärarkonferensen anordnas årligen av ECY och ETG College i syfte att inspirera och bidra med kunskap till lärare, skolledning och studie- och yrkesvägledare som arbetar på El- och energiprogrammet. 

Yrkeslärarkonferensen 2021

Den 1-2 november ägde årets yrkeslärarkonferens rum digitalt med över 140 anmälda deltagare. Årets teman var Elsäkerhet och En skola för alla. Vi fick även ta del av ett seminarium om solcellsanläggningar.

Dag ett – Elsäkerhet

Konferensen första dag inleddes med att Johan Lindbaum, Regionchef på Elsäkerhetsverket föreläste om föreskrift 2006:1 som upphörde den 1/11 2021 och vägen fram till idag då elsäkerhet vid arbete ses som en ren arbetsmiljöfråga, med Arbetsmiljöverket som enda tillsynsmyndighet. 

Elsäkerhetsverket och arbetsmiljöverket har gemensamt tagit fram handboken Arbete vid risk för elektrisk fara i syfte att tydliggöra vem – anläggningsinnehavaren eller arbetsgivaren – som har ansvar för vad när det gäller säkerheten vid arbeten där det kan förekomma risk för elektrisk fara. Ladda ned Arbete vid risk för elektrisk fara kostnadsfritt här.

Elsäkerhet- och elinstallationsexperten Cecilia Axelsson från Installatörsföretagen fortsatte sedan konferensen med en genomgång av branschanvisningen EvA – Elsäkerhet vid arbete följt av en föreläsning om elsäkerhet, strömgenomgång och vikten av att få rätt vård vid elolycka. 

Beställ EvA – Elsäkerhet vid arbete här.

PPT presentation EvA
PPT presentation strömgenomgång och rätten till rätt vård 

Avslutningsvis fick vi höra Bernt Lahtinen, Expert i yrkesutbildning och validering på ECY föreläsa om Nationellt branschprov med fokus på bland annat grunden till varför provet infördes, provets utformning och praktiskt information om anmälan.

Dag två – En skola för alla och solcellsanläggningar

Konferensens andra dag började med att Karin Björklund höll en presentation om ECY med fokus på dåtid, nutid och framtid. Karin Björklund är handläggare samt rådgivare om certifikat och validering på ECY . Vi fick sedan höra Jonas Andersson, vd på ETG College hålla en presentation om ETG College, utbildningen och ETG Collegekonceptet.

Björne Karlsson, verksamhetsledare på Byggbranschens säkerhetspark fortsatte sedan konferensen med att föreläsa om säkerhetsparken och att skapa en arbetsplats i harmoni. Säkerhetsparken är en utbildningsplats där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att diskutera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder.

Byggbranschen säkerhetspark har lanserat Säkert arbete podden, en podcast som lyfter olika frågor inom arbetsmiljön kring byggprojekt. Lyssna på Säkert arbete podden här.

Taserudsgymnasiet som lyckats med att rekrytera en blandad grupp elever till skolans el-och energiprogram visade under konferensen en film om El- och energiprogrammet och hur de arbetar med inkludering.

Efter filmvisningen höll Åsa Gabrielsson, verksamhetsansvarig på ECY, en frågestund med Taserudsgymnasiets studie-och yrkesvägledare, Shakuntala Engström. Hon svarade på frågor om hur skolan lyckas engagera företag genom bland annat ett samarbete med Teknikcollege, gediget informationsarbete samt skolans programråd, som också består av politiker och företag.

Se Taserudsgymnasiets film om El-och energiprogrammet här.

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen och Urban Petterson, ordförande på Svenska Elektrikerförbundet SEF höll en presentation om Upplyst. Det är en gemensam satsning av Elektrikerna och Installatörsföretagen för att långsiktigt förbättra värderingarna i installationsbranschen. Vi fick höra om insatser som Upplyst tagit initiativ till och om deras arbete framåt. 

PPT presentation Upplyst

Konferensen avslutades med att Mikael Bleckert, utbildare i elsäkerhet hos Elprio AB höll ett seminarium om solcellsanläggningar med fokus på installation och säkerhet och besvarade deltagarnas frågor på ämnet.

Stort tack till alla som deltog i årets yrkeslärarkonferens för två inspirerande dagar! Vi på ECY och ETG College ser redan fram emot yrkeslärarkonferensen 2022.

Translate »