Handledare APL

En allt viktigare del i utbildningen av elektriker är den företagsförlagda delen av utbildningen – APL. Under APL får eleven testa de moment som skolan tagit upp. Det gör eleven tillsammans med en handledare.

För medarbetare som jobbat en tid som elektriker kan rollen som handledare APL vara mycket givande. Helt enkelt ett sätt att utveckla sig i sin yrkesroll som elektriker.

För att få en så bra kontakt som möjligt mellan skolan och företaget behöver både företagets ledning medarbetare förstår hur skolan arbetar och vad eleverna får lära sig där.

Skolan å sin sida måste förstå hur ni arbetar och vilka krav ni ställer. Genom att gå en handledarutbildning ökar förutsättningarna för förståelsen mellan er som är inblandade i APL.

Skolverkets handledarutbildning

Skolverket har en webbaserad handledarutbildning. Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens APL fungerar och förväntningarna av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda. >> Läs mer på Skolverkets webbplats

APL-handbok

Installatörsföretagen har tagit fram en handbok för APL. En handbok som kan vara stöd i kvalitetssäkring av de processer som rör APL.

Handboken tar upp det mesta som ni behöver veta om tiden inför APL, under och efter APL-tiden. Bland annat behandlas rollen som handledare APL, hur ni kan stimulera och stärka elevens självförtroende, introduktion på arbetsplatsen och bedömning av elevens insats.

Ladda ner
Translate »

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!