Digitalisering för yrkeslärare

Vilka digitala metoder jobbar företagen med idag? Vad betyder de nya begreppen i praktiken? Vilka verktyg behöver jag ha koll på? Och framför allt, vad ska jag förbereda mina elever på inför klivet ut i arbetslivet?

Känner du igen dig i frågorna? Då är det läge att du bokar in Digitalt samhällsbyggande för yrkeslärare, en serie med fyra digitala seminarier. Det är avgiftsfritt att delta och du anmäler dig till de tillfällen som du är intresserad av. Om du missat ett webbinarium kan du se det i efterhand på webben. 

Om webbinarieserien

Webbinarieserien är ett samarbete mellan Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), VVS-Branschens yrkesnämnd (VVSYN) och BIM Alliance.

Genom mötesserien vill vi synliggöra den digitalisering som pågår i branschen och som berör de yrkesroller som skolorna utbildar till. Genom riktade möten till intresserade yrkeslärare skapas förutsättningar för ett mer utvecklat samarbete mellan branschen och yrkeslärarna.

Nätverk för yrkeslärare
Nätverk för yrkeslärare med intresse för digitalisering

Vi efterlyser intresserade yrkeslärare som vill vara med och skapa ett nätverk för lärare med intresse för digitalisering. I nätverket kan lärare knyta kontakt med varandra och med branschen. Syftet med nätverket är att skapa förutsättningar för ett mer utvecklat samarbete mellan yrkeslärare på gymnasium, och motsvarande utbildningar inom vuxenutbildningen, samt med branschen.

Vi bjuder nu in dig som är yrkeslärare till ett startmöte den 19 oktober. Under mötet diskuterar vi förutsättningar och prioriteringar för att bygga upp ett nätverk. Det är deltagarnas möte och de frågor som skickas in till oss i förväg utgör underlag för dagordningen.

Inspiration och lyckade exempel i fokus under del fyra

Under det fjärde mötet i serien den 25 november får du inspiration av lärare som arbetar med digitalisering i undervisningen. Under webbinariet delar de med sig av tips och goda exempel. I fokus för mötet är också det nätverk för yrkeslärare som vi arbetar med att bygga upp.

Digitalisering för yrkeslärare del tre

Se tidigare avsnitt här

Visioner och inspiration – introduktion till digitala metoder

I avsnitt ett får du en introduktion till digitalisering av samhällsbyggandet. Vi lyfter några av de viktigaste och mest aktuella begreppen samt delar med oss av praktiska exempel på digitalisering inom bygg, VVS och el-installationer.

Moderna byggplatser nyttjar digitala metoder 

I avsnitt två får du följa med till  moderna byggplatser som nyttjar digitala metoder. Hör yrkesarbetare inom bygg, VVS och el-installationer berätta om och ge konkreta exempel på hur de nyttjar digitala metoder i sin arbetsvardag.

Translate »