ETG-certifikat

Ett ETG-certifikat är en särskild form av ECY-certifikat. Det ges till de elever som läst till elektriker på ETG College och fått godkänt resultat på utbildningen och det avslutande yrkesprovet.

ETG-certifikatet är likvärdigt ECY-certifikatet och utfärdas också av ECY. Att det heter ETG-certifikat är ett sätt att tydliggöra vilken utbildningsbakgrund man har. Upplägget på El- och energiprogrammet som man läser på ETG College skiljer sig nämligen åt mot traditionell utbildning vid ett El- och energiprogram.

Branschrekommenderad skola

Den största skillnaden mellan ETG och traditionell utbildning är att man på ETG College gör ett yrkesprov i slutet av utbildning. Klarar man yrkesprovet är grundutbildningen genomförd och man får ett ETG-certifikat från ECY vid betygsutdelningen. 

Elever på ETG College behöver alltså inte göra någon lärlingstid. De kan direkt ta anställning som förstaårsmontör och arbeta självständigt.

ETG

ETG är ett utbildningskoncept som vi rekommenderar. Konceptet skapade parterna inom kollektivavtalet Installationsavtalet IN/SEF för att de ville höja kvaliteten på utbildning till elektriker. 

Det finns ETG College över hela Sverige. Både på gymnasiet och vuxenutbildning.

Translate »