Studie- och yrkesvägledare - elektriker är ett framtidsyrke!

Sverige behöver bygga nya bostäder, renovera befintliga och energieffektiviseras. Samtidigt genomgår vi en fantastisk utveckling avseende digital och smart teknik. För den som vill, finns det många möjligheter i branschen för tekniska installationer. Därför behöver vi att du som arbetar med utbildning eller yrkesvägledning berättar mer om elteknikbranschens många karriärvägar och möjligheter.

 

Informations- och utbildningsmaterial

Här hittar du som arbetar med studie- och yrkesvägledning informationsmaterial om El- och energiprogrammet och elteknikbranschen.  

Framtidskarta (pdf)  över El-och energiprogrammet. Kartan ger en överskådlig bild om möjliga yrkesvägar efter gymnasiet och finns översatt på flera språk.

Framtidskarta DE (pdf)
Framtidskarta EN (pdf)
Framtidskarta ES (pdf)
Framtidskarta FA (pdf)
Framtidskarta FR (pdf)

Utbildning till elektriker och karriär
Klicka för att förstora

El-och energiprogrammet (pdf) ger information om programmet och möjliga karriärvägar efter avslutad utbildning.

Lingio – Digital yrkessvenska för el-yrken. Installatörsföretagen har tillsammans med Lingio utvecklat digitala språkkurser i svenska för elektriker. Syftet är att underlätta kommunikation på arbetsplatsen, och skapa förutsättningar för utrikesfödda att snabbare lära sig svenska.

ECY på YouTube

På vår YouTube-kanal samlar vi allt möjligt intressant för dig som jobbar som studie- och yrkesvägledare. Seminarier, inspelningar från olika event, informationsfilmer med mera. Kanalen utvecklas löpande med nytt material – prenumerera så att du inte missar något.

Läs mer och se yrkesfilmer

Yrkesroller inom el

Som installations­elektriker arbetar man med att dra ledningar och installera elektrisk utrustning i bostäder, affärer, kontor och industrier. Man kan arbeta med allt från nybyggnation till renoveringar. Du kan också få arbeta med modern och energieffektiv teknik, som styrsystem och fastighets­automation. Du får använda både händer och huvud. Det är ett socialt jobb. Du arbetar ofta tillsammans med andra i olika arbetslag. Säkerheten är viktig, så du måste vara noggrann och tycka att kvalitet är viktigt.

Som installations­elektriker kan du också arbeta som service­elektriker. Då hjälper du både privatpersoner och företag med installation, felsökning och reparation av elektriska anläggningar. Man gör ofta mindre installationer till exempel av vitvaror eller solpaneler.

Se yrkesfilm och följ installationselektrikern Emmy i arbetet 

Som elektriker inom tele, data och säkerhet jobbar du med medieöverföring, som att installera data- och telenät i kontor, industrier och hemmet. Att arbeta med teleteknik kan bland annat innebära att installera data- och teleutrustningar, inbrotts- och brandlarm eller passer­system. Det kan även handla om att till exempel dra kablar till och sätta in kabel-TV-nät. Även installation av data- och telenät i kontor och industrier kan ingå i jobbet, liksom att bygga datanät för data-, media- och bildöverföring. I arbetet ingår i vissa fall även att installera anläggningar för flyg- och fartygsnavigation. Det finns en stor bredd på arbetsuppgifterna inom yrket. Därför är det viktigt att man har god baskunskap om hur man gör elinstallationer. Jobbet kan innehålla allt från kabeldragning till viss programmering. En del av arbetet innebär att serva och reparera gjorda installationer som till exempel automatiska larm, TV-antenner eller telenät. Då är det viktigt att ta reda på vad som är fel genom att tala med kunden, undersöka och göra mätningar med olika mätinstrument. När felet är lokaliserat åtgärdas det och utrustningen ställs in för att till sist provas. En larminstallatör, eller larmtekniker och säkerhetstekniker, monterar in brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning. De arbetar med det mesta från planering till montering, driftsättning och teknisk beskrivning av installationen. De sköter även service på larmsystem. I arbetet kan det ibland ingå att utbilda användarna av larmsystemen. Det är därför viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm. https://www.youtube.com/watch?v=ssPSKPVC8So Se yrkesfilm och följ larm, säkerhet och teleteknikern Jonas i arbetet 
Som automations­elektriker jobbar du med att underhålla, kontrollera och reparera utrustning inom industrin, i offentliga byggnader eller med service i hemmet. Du kommer att utföra installationsarbeten av maskiner och automatiska anläggningar. Samtidigt som du lika mycket monterar till exempel apparatskåp och byter strömbrytare. Du arbetar med både hög- och lågspänning och kan också installera datanät. Som automationselektriker kan du också arbeta som serviceelektriker. Då hjälper du både privatpersoner och företag med installation, felsökning och reparation av elektriska anläggningar. Du har bred teknisk kunskap och tar det eltekniska ansvaret i projekt. Det är också du som samordnar de tekniska lösningarna med närliggande yrkesgrupper. Se yrkesfilm och följ automations­elektriker Shkar i arbetet

Som elkraft- eller distributions­­elektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. Dessa elektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

För att elektricitet ska kunna komma kunden leds den från ett kraftverk via det stora stamnätet och vidare till mindre regionala och lokala elnät som förser byggnader, gator och parker med elektricitet. Som distributions­­elektriker är det inom dessa regionala och lokala nät, så kallade distributionsnät, som du bygger, reparerar och underhåller ledningar, ställverk och nätstationer.

Arbetet som elkraft­­elektriker är fritt och omväxlande samtidigt som det kräver mycket kunskap. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet. Kombinationen av praktiskt arbete tillsammans med stundtals totalfokusering och stort ansvar gör arbetet varierande. Eftersom distributions­nätet finns i hela Sverige innebär det också variation när det gäller miljön du arbetar i. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark.

Se yrkesfilm och följ distributionselektrikern Ida i arbetet 

Som elteknikingenjör ser till att skapa kraft, ljus, värme och olika tekniklösningar inom både nybyggnation och i befintliga anläggningar. Du är nyckelpersonen som med ett ingenjörsmässigt tänk som ansvarar för hela processen från förstudie, konstruktion, installation till underhåll.

Du har bred teknisk kunskap och tar det eltekniska ansvaret i projekt. Det är också du som samordnar de tekniska lösningarna med närliggande yrkesgrupper.

 
Projektledaren har det övergripande ansvaret för olika projekt och ansvarar för ekonomin, ser till att tidsplaneringen följs, tar fram riskanalyser och planer för kvalitéts- och miljöarbetet. Ofta har du jobbat några år i branschen först för att sen utbilda dig inom projektledning på exempelvis yrkeshögskolan.

Som projektledare i branschen för tekniska installationer kan du arbeta både på företag som driver totalentreprenader och hos underentreprenörer. Det finns flera olika arbetstitlar inom projektledaryrket, bland annat projektansvarig eller arbetsledare.

Att arbeta som projektledare innebär ett stort ansvar. Du måste vara drivande i hela processen och gilla att jobba långsiktigt. Du har kontakt med chefen, kunder, medarbetare och leverantörer.

Om du brinner för en idé eller ett intresse som du vill utveckla utifrån eget huvud så kan eget företag vara något för dig. Det finns stora möjligheter att driva eget företag inom el. Som egenföretagare säljer du in dina tjänster till kunder, lämnar offerter och utför arbetet.

Att driva kräver stort engagemang och förmåga att klara hög arbetsbelastning. Som egenföretagare får man ofta sköta många sysslor till att börja med.

Bra länkar för dig som är sugen på att driva eget företag:

Elektriker - ett framtidsyrke

Vad gör en elektriker egentligen? Vilka är yrkets topp 5? På vilket sätt bidrar elektriker till klimat­omställningen? Det är tre frågor som vi besvarar i broschyren “Elektriker – ett framtidsyrke”
Läs broschyren online

Du kan läsa broschyren online. Klicka på knappen nedan för att öppna broschyren i en ny flik. Det finns när du öppnat broschyren funktioner för att dela den till andra till exempel via e-post eller sociala medier.

Virtuellt arbets­platsbesök

WorldSkills Sweden har tillsammans med Europeiska socialfonden tagit fram virtuella arbetsplatsbesök. Du får följa en elektriker i sitt dagliga arbete samtidigt som fakta ges kring elektriker­yrket och dess möjligheter. Det går att titta på filmen i en vanlig dator, läsplatta eller mobil och du kan då titta runt i 360 grader. Men allra bäst blir upplevelsen om du använder ett par VR-glasögon.

Följ en elektrikers arbetsvardag!

Installatörsföretagen har tagit fram yrkesfilmer där du får följa unga elektriker med olika yrkesroller inom el i deras arbete. 

ECY intervjuar blivande och yrkesverksamma elektriker

Hur är det att studera till eller arbeta som elektriker? På sidan ECY möter samlar ECY intervjuer med blivande och redan yrkesverksamma elektriker som berättar om elektrikeryrket och vilka möjligheter som finns inom yrket. 

#ecy #fördigpage #elochenergiprogrammet #foryoupage #fördig #electrician #gymnasieval #praktikant...

Vi finns på TikTok

Maja Sundqvist gå sista året på el- och energiprogrammet på Nobelgymnasiet. Hon är också vår influencer på TikTok där hon visar upp sin vardag – i skolan och på APL.

Följ oss!

Följ oss och Maja på TikTok. Gilla, dela och kommentera!

Så får vi fler tjejer till elteknik­branschen

Endast tre procent av eleverna som går El- och energiprogrammet är tjejer. Antalet verksamma elektriker som är kvinnor är ännu lägre – endast två procent.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Installatörsföretagen har genomfört en förstudie för att ta reda på hur vi får fler tjejer att söka till El- och energiprogrammet. 

Förstudien är döpt till “Hur hamnade du här?” vilket är den vanligaste frågan som tjejer på El- och energiprogrammet får svara på. Nu är det dags att ändra på det. Ta del av studien nedan.

Hur hamnade jag här? kort version (PDF)
Hur hamnade jag här? hela rapporten (PDF)

Ny obligatorisk utbildning i arbetsmiljö

Från och med 1 juli 2021 måste alla personer som vistas på en byggarbetsplats ha genomgått en ny utbildning i arbetsmiljö, Safe Construction Training. Det gäller även elever som gör APL och lärlingar. Så se till att era elever gör utbildningen i god tid!

Goda kunskaper i regler kring arbetsmiljö hjälper till att skydda sig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor.

Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. 

Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för alla som vistas på en byggarbetsplats.

Utbildningens syfte är att:

  • förstå de vanligaste riskerna inom byggbranschen och hur de kan förebyggas.
  • ge insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss, både som som individer och i grupp.
  • ge kunskap om de vanligaste reglerna inom hälsa och säkerhet.

Utbildningen gör eleven online. Den är kostnadsfri och tar cirka 1,5- 2 timmar att genomföra. Efter genomgången och godkänd utbildning laddas resultatet automatiskt in i ID06 Kompetensdatabas.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content