Anställnings­stöd

Anställningsstöd är en del av arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Stöden möjliggör för arbetsgivare att få en ersättning vid anställning av medarbetare. Förutom det så underlättar anställningsstöden för personer som står längre från arbetsmarknaden att få ett arbete.

Det finns idag ett flertal olika anställningsstöd. Samtliga stöden baseras på förhållanden i den enskilde arbetssökandes situation eller bakgrund, till exempel långtidsarbetslöshet, ålder, nyanländ eller funktionshinder.

Krav på företaget

För att få anställningsstöd att ni är registrerade i Skatteverkets arbetsgivarregister. Ni får varken ha stora betalningsanmärkningar, skatteskulder eller näringsförbud.

Ett villkor är också att ni inte avskedat personal på grund av platsbrist inom de nio senaste månaderna. Dessutom ställs krav på att den som anställs erbjuds lön och förmåner i enlighet med gällande kollektivavtal och att den anställde omfattas av samma försäkringsskydd.

Yrkes­introduktions­anställning

För att underlätta för de som söker sin första anställning att kunna få sitt första jobb som elektriker har Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet ett avtal om Yrkesintroduktionsanställning, ofta förkortat YA.

Yrkesintroduktionsanställning kan du nyttja för att anställa både lärlingar och tidigare ETG-elever. Personen ska under 25 år. Det finns en rad övriga villkor för anställningen och det är viktigt att du ansöker innan anställningen påbörjas. 

Vill du ha stöd och hjälp rörande yrkesintroduktionsanställning kan du kontakta en företagsrådgivare på Installatörsföretagen.

Rådgivning anställnings­stöd

Det är Arbetsförmedlingen som har uppdraget att ge rådgivning, handlägga och besluta om anställningsstöd.

Arbetsförmedlingens webbsida kan du läsa om olika anställningsstöd du kan söka som arbetsgivare. På deras webbsida kan du också läsa om till exempel ekonomiskt stöd för hjälpmedel på arbetsplatsen och vilken rådgivning du kan få. 

Translate »

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content