Jobbet som lärling

Lärling elektriker

Inom flera yrkesutbildningar till elektriker ska du komplettera utbildningen med en anställning som lärling hos ett företag. 

Vem ska göra tid som lärling elektriker?

Många – men inte alla – som utbildar sig till elektriker ska göra minst 1 600 timmars lärlingstid för att kunna uppnå ECY-certifikat.

Dessa ska anställas som lärling

 • Elever som gått El- och energiprogrammet
 • Elev från vuxenutbildning som läst kurser motsvarande gymnasieskolans El- och energiprogram
 • Elev från Teknikprogrammet, eller annan motsvarande teknisk gymnasieutbildning och som har gjort Elteknisk validering eller läst motsvarande kompletteringskurser
 • Yrkesväxlare som genomfört Elteknisk validering
 • Individ med elkraftteknisk YH-utbildning
 • Individ som validerats och utbildats enligt beslut av ECY

Dessa ska inte anställas som lärling

 • Personer med godkänd yrkesexamen från ETG College
 • Elyrkesman med yrkesbevis från nordiskt land
 • Elyrkesman från land utanför norden och som genomgått Elteknisk validering med godkänt resultat
 • Elyrkesman från land utanför norden som styrkt sin kompetens med certifikat, intyg, arbetsgivarintyg eller liknande och bedöms ha erforderliga kunskaper, till exempelvis genom Elteknisk validering

Arbets­miljö

Arbetsmiljö och elsäkerhet är en viktig del inom elektrikeryrket. För att lärlingar ska kunna förebygga olyckor och ohälsa i sitt yrkesutövande är det därför viktigt att de har kunskap i vissa ämnen. 

 • Elsäkerhet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Första hjälpen och HLR
 • Ställningsbyggande och arbete från stege
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Heta arbeten
Ny obligatorisk utbildning i arbetsmiljö

Från och med 1 juli 2021 måste alla personer som vistas på en byggarbetsplats ha genomgått en ny utbildning i arbetsmiljö, Safe Construction Training. Det gäller även elever som gör APL och lärlingar. Så se till att du göra utbildningen i god tid!

Goda kunskaper i regler kring arbetsmiljö hjälper till att skydda sig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor.

Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. 

Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för alla som vistas på en byggarbetsplats.

Utbildningens syfte är att:

 • förstå de vanligaste riskerna inom byggbranschen och hur de kan förebyggas.
 • ge insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss, både som som individer och i grupp.
 • ge kunskap om de vanligaste reglerna inom hälsa och säkerhet.

Utbildningen gör du online. Den är kostnadsfri och tar cirka 1,5- 2 timmar att genomföra. Efter genomgången och godkänd utbildning laddas resultatet automatiskt in i ID06 Kompetensdatabas.

Tiden som lärling

Lärlingstiden ska innehålla olika moment. Det är din arbetsgivare som ska registrera dig hos Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY). Det är viktigt att det görs redan när du anställs eftersom ELY skickar instruktioner till er om hur din tid som lärling ska disponeras. 

Translate »