Arbetet som lärling

Lärling

Inom flera yrkesutbildningar till elektriker ska du fullfölja utbildningen med en anställning som lärling hos ett företag.

Vem ska göra tid som lärling elektriker?

Här nedan kan du se vilka som ska fullfölja sin utbildning med en lärlingsanställning. Du kan läsa om vilka regler som finns för lärlingar och lärlingsanställningar i Installationsavtalet.

Dessa ska anställas som lärling

 • Elever som gått El- och energiprogrammet
 • Elev från vuxenutbildning som läst kurser motsvarande gymnasieskolans El- och energiprogram
 • Elev från Teknikprogrammet, eller annan motsvarande teknisk gymnasieutbildning och som har gjort Elteknisk validering eller läst motsvarande kompletteringskurser
 • Yrkesväxlare som genomfört Elteknisk validering
 • Individ med elkraftteknisk YH-utbildning
 • Individ som validerats och utbildats enligt beslut av ECY

Dessa ska inte anställas som lärling

 • Personer med godkänd yrkesexamen från ETG College
 • Elyrkesman med yrkesbevis från nordiskt land
 • Elyrkesman från land utanför norden och som genomgått Elteknisk validering med godkänt resultat
 • Elyrkesman från land utanför norden som styrkt sin kompetens med certifikat, intyg, arbetsgivarintyg eller liknande och bedöms ha erforderliga kunskaper, till exempelvis genom Elteknisk validering

Kollektivavtal är ett krav för att du ska få ditt ECY-certifikat

Innan du blir anställd som lärling är det viktigt att du frågar om företaget som du ska göra din lärlingstid hos har tecknat kollektivavtal.

För att du ska ha möjlighet att tillgodoräkna din lärlingstid samt kunna ansöka om och få ditt ECY-certifikat ska företaget omfattas av Installationsavtalet. Elteknikbranschen regleras av Installationsavtalet. Det är ett kollektivavtal som är tecknat mellan Installatörsföretagen – den part som företräder arbetsgivarna, och fackförbundet Svenska elektrikerförbundet – den part som företräder arbetstagarna. 

Tiden som lärling

I skolan får du grundläggande teoretisk och praktisk utbildning. Lärlingstiden är en färdigträning till yrket. Som lärling praktiserar du dina kunskaper på en arbetsplats under vägledning av en handledare.

Lärlingstiden ska innehålla olika moment och vara så varierad som möjligt. Hur mycket tid som ska läggas på respektive moment varierar beroende på vad företaget du blir anställd av arbetar med i huvudsak. 20 % introduktionstid ingår i lärlingstiden. Den är obligatorisk för att du som nyanställd ska få en god bild av företaget, utbildning i arbetsplatsens rutiner och arbetarskydd samt facklig information. Det är därför viktigt att du tar vara på introduktionstiden.

Det är din arbetsgivare som ska registrera dig hos Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY). Det är viktigt att det görs redan när du anställs eftersom ELY skickar instruktioner till er om hur din tid som lärling ska disponeras. 

Arbets­miljö och elsäkerhet

Arbetsmiljö och elsäkerhet är en viktig del inom elektrikeryrket. För att du som lärling ska kunna förebygga olyckor och ohälsa i ditt yrkesutövande är det därför viktigt att du har kunskap i vissa ämnen. 

 • Elsäkerhet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Första hjälpen och HLR
 • Ställningsbyggande och arbete från stege
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Heta arbeten
Ny obligatorisk utbildning i arbetsmiljö

Från och med 1 juli 2021 måste alla personer som vistas på en byggarbetsplats ha genomgått en ny utbildning i arbetsmiljö, Safe Construction Training. Det gäller även elever som gör APL och lärlingar. Så se till att du gör utbildningen i god tid!

Goda kunskaper i regler kring arbetsmiljö hjälper till att skydda sig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor.

Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. 

Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för alla som vistas på en byggarbetsplats.

Utbildningens syfte är att:

 • förstå de vanligaste riskerna inom byggbranschen och hur de kan förebyggas.
 • ge insikt i hur våra attityder och beteenden kan påverka säkerheten hos oss, både som som individer och i grupp.
 • ge kunskap om de vanligaste reglerna inom hälsa och säkerhet.

Du gör utbildningen online. Den är kostnadsfri och tar cirka 1,5- 2 timmar att genomföra. Efter genomgången och godkänd utbildning laddas resultatet automatiskt in i ID06 Kompetensdatabas.

Translate »