Viktiga datum Nationellt branschprov 2022

Årets Nationella branschprov för gymnasiet är nu genomfört.

För vuxenutbildning finns det fler tillfällen under 2022.

Det fel som uppstod vid utskrift av kompetensbeviset den 30 mars är tillrättat och det går bra att skriva ut nya kompetensbevis.

Viktiga datum för vuxenutbildning

Vuxenutbildning skiljer sig i upplägg jämfört med gymnasieutbildning. För att möta vuxenutbildningens behov av provtillfällen spridda under året kommer Nationella branschprovet hållas vid ytterligare tre tillfällen för studerande på en vuxenutbildning.

Tillkommande provtillfällen för vuxenutbildning

Dessa provtillfällen är utöver det provtillfället i mars.

 • Maj 2022
  • Anmälan vecka 21
  • Prov vecka 22
  • Anmälan omprov vecka 23
  • Omprov vecka 24
 • Augusti 2022
  • Anmälan vecka 34
  • Prov vecka 35
  • Anmälan omprov vecka 36
  • Omprov vecka 37
 • November 2022
  • Anmälan vecka 47
  • Prov vecka 48
  • Anmälan omprov vecka 49
  • Omprov vecka 50

Planera in provtillfällena för de studerande i god tid så att de har möjlighet att skriva Nationella Branschprovet i så nära anslutning som möjligt till utbildningens slut. 

Om du är lärare inom VUX och vill få tillägget ECYv i Standout, vänligen mejla ditt namn, e-post och skola till Bernt Lahtinen på ECY.

Nationellt branschprov

Elteknikbranschen har tagit fram ett Nationellt branschprov som en led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens.

Provet består av två delar och eleven gör provet i slutet av yrkesutbildningen:

>> Installationsprovet
>> Elsäkerhetsprovet

Vem ska skriva provet?

Det nationella branschprovet skrivs av elever i årskurs tre på gymnasiet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Hjälpmedel

Både delproven har tekniska hjälpmedel inbyggt som hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Under proven får eleven ta hjälp av vissa teoretiska hjälpmedel.

>> Läs mer om hjälpmedel vid Elsäkerhetsprovet
>> Läs mer om hjälpmedel vid Installationsprovet

 
Koppling till standard och branschanvisning

Frågor är hämtade från SS-EN 50110-1 och INs branschanvisning för elsäkerhet vid arbete EvA

Krav för ECY-certifikat

Ett godkänt resultat på delprov 2 – Elsäkerhetsprovet – är ett krav för att kunna få ut ett ECY-certifikat.

Support

Om du behöver support på Nationella branschprovet kan du mejla till installatorsprov@standout.se 

Anmäla elever

Nationellt branschprov är ett webbaserat prov i ett program av StandOut. Det är också de som ger support på anmälan till Nationellt branschprov. 

Steg 1 – Skapa lärarkonto

För att du som lärare ska kunna anmäla dina elever måste du först skaffa ett eget konto. När du registrerat ditt konto som lärare kommer du få du ett mejl med dina kontouppgifter. Ibland landar dessvärre mejlet i mejlens skräppost så får du inget mejl, vänligen titta i din skräppost. 

Steg 2 – Anmäl elever

När du som lärare har registrerat ett konto kan du börja anmäla de elever som ska delta. 

Notera att provet bara ska skrivas av elever som läser sista året på El- och Energiprogrammet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Funktionalitet

Alla moderna webbläsare fungerar. Mer information finner du här. Vi har valt att inte stödja iOS och Androidtelefoner.

Provsvar i Elsäkerhetsprovet

Notera att i Elsäkerhetsprovet innebär knappen ”Svara” att man svarar på en enskild fråga. Efter att man tryckt på knappen ”Rätta” avslutas provet och man kan inte fortsätta.

Resultat Nationellt branschprov 2022

År 2022 var sjätte året som det Nationella branschprovet genomfördes.

Elsäkerhetsprovet

Totalt 3 100 elever genomförde Elsäkerhetsprovet våren 2022. Av dem klarade 85 procent provet med godkänt resultat.

Installationsprovet

Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Fem skolor fick ihop 160 poäng eller mer.

Hatten av för de 102 skolor som klarade minst 90 procent av frågorna på årets Elsäkerhetsprov!

Åsa Gabrielsson, ECY

Resultat Nationellt branschprov 2021

År 2021 var femte året som det Nationella branschprovet genomfördes. Det var denna gång en referensgrupp bestående av ellärare som tillsammans med ECY tog fram frågorna till provet. Referensgruppen kommer fortsätta med sitt arbete till 2022.

Elsäkerhetsprovet

Totalt 3 502 elever genomförde Elsäkerhetsprovet våren 2021. Av dem klarade 87,49 procent provet med godkänt resultat. 

Installationsprovet

Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Bästa klass fick 171,5 poäng. Alla klasser som skrivit provet mer än en gång är borträknade.

Translate »

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!