Datum Nationellt branschprov 2023

För gymnasiet och vux gäller följande för 2023:

 • Prov och omprov i Elsäkerhetsprov har nu genomförts för gymnasiet 2023.
 • Nästa provtillfälle för gymnasiet blir i mars 2024.

För vuxenutbildning finns det fler tillfällen under 2023.
>> Läs mer

Nytt i provet 2023
 • Det har skapats en frågebank som möjliggör att eleverna får frågorna i en slumpvis ordning.
 • Lärare kan ändra datum så länge anmälan är öppen.
 • Personnummerkontroll som säkerställer att en person kan skriva provet max två gånger.

Viktiga datum för vuxenutbildning

Vuxenutbildning skiljer sig i upplägg jämfört med gymnasieutbildning. För att möta vuxenutbildningens behov av provtillfällen spridda under året kommer Nationella branschprovet hållas vid ytterligare tre tillfällen för studerande på en vuxenutbildning.

Tillkommande provtillfällen för vuxenutbildning

Dessa provtillfällen är utöver provtillfället i mars och april 2023.

 • Juni 2023
  • Anmälan vecka 21
   • stänger fredagen den 26 maj
  • Prov vecka 22
   • Elsäkerhetsprov: torsdagen den 1 juni
   • Installationsprov: fredagen den 2 juni
  • Anmälan omprov vecka 23
   • stänger fredagen den 9 juni
  • Omprov vecka 24
   • Elsäkerhetsprov: torsdagen den 15 juni
 • Aug/September 2023 prov vecka 35 omprov vecka 37
 • November/December 2023 prov vecka 48 omprov vecka 50

Planera in provtillfällena för de studerande i god tid så att de har möjlighet att skriva Nationella Branschprovet i så nära anslutning som möjligt till utbildningens slut. 

Om du är lärare inom VUX och vill få tillägget ECYv i Standout, vänligen mejla ditt namn, e-post och skola till Bernt Lahtinen på ECY.

Nationellt branschprov

Elteknikbranschen har tagit fram ett Nationellt branschprov som en led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens.

Provet består av två delar och eleven gör provet i slutet av yrkesutbildningen:

Vem ska skriva provet?

Det nationella branschprovet skrivs av elever i årskurs tre på gymnasiet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Krav för ECY-certifikat

Ett godkänt resultat på delprov 2 – Elsäkerhetsprovet – är ett krav för att kunna få ut ett ECY-certifikat.

Hjälpmedel

Både delproven har tekniska hjälpmedel inbyggt som hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Under proven får eleven ta hjälp av vissa teoretiska hjälpmedel.

Läs mer om hjälpmedel vid Elsäkerhetsprovet
Läs mer om hjälpmedel vid Installationsprovet

Support

Om du behöver support på Nationella branschprovet kan du mejla till installatorsprov@standout.se 

Anmäla elever

Nationellt branschprov är ett webbaserat prov i ett program av StandOut. Det är också de som ger support på anmälan till Nationellt branschprov. 

Steg 1 – Skapa lärarkonto

För att du som lärare ska kunna anmäla dina elever måste du först skaffa ett eget konto. När du registrerat ditt konto som lärare kommer du få du ett mejl med dina kontouppgifter. Ibland landar dessvärre mejlet i mejlens skräppost så får du inget mejl, vänligen titta i din skräppost. 

Steg 2 – Anmäl elever

När du som lärare har registrerat ett konto kan du börja anmäla de elever som ska delta. 

Notera att provet bara ska skrivas av elever som läser sista året på El- och Energiprogrammet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Funktionalitet

Alla moderna webbläsare fungerar. Mer information finner du här. Vi har valt att inte stödja iOS och Androidtelefoner.

Provsvar i Elsäkerhetsprovet

Notera att i Elsäkerhetsprovet innebär knappen “Svara” att man svarar på en enskild fråga. Efter att man tryckt på knappen “Rätta” avslutas provet och man kan inte fortsätta.

Resultat Nationellt branschprov 2023

År 2023 var sjunde året som det Nationella branschprovet genomfördes. Till årets prov har vi samarbetat med en expert inom utveckling av kunskapsprov som bland annat hjälpt Trafikverket med körkortsprovet.
Elsäkerhetsprovet
Totalt 3 532 elever genomförde Elsäkerhetsprovet vid ordinarie provtillfälle våren 2023. Av dem klarade 74,2 procent provet med godkänt resultat. Den 25 april är det omprov och vi kompletterar därefter med sammanfattad statistik.
Installationsprovet
Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Fyra skolor fick minst 170 poäng på provet.

Hatten av för de två skolor som upptäckte att eleverna fuskade under Elsäkerhetsprovet i mars. Dessa elever har nu fått göra om provet.

Resultat Nationellt branschprov 2022

År 2022 var sjätte året som det Nationella branschprovet genomfördes.

Elsäkerhetsprovet

Totalt 3 100 elever genomförde Elsäkerhetsprovet våren 2022. Av dem klarade 85 procent provet med godkänt resultat.

Installationsprovet

Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Fem skolor fick ihop 160 poäng eller mer.

Hatten av för de 102 skolor som klarade minst 90 procent av frågorna på årets Elsäkerhetsprov!

Translate »

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!