Viktiga datum för Nationellt branschprov 2021

Notera att justeringar på datum och genomförande kan komma ske med relativt kort varsel beroende på restriktioner med anledning av pågående pandemi. Se därför till att kontinuerligt uppdatera dig löpande här på webbsidan där vi alltid kommer publicera uppdaterad information.

 • 6 – 7 maj 2021 
  Nationellt branschprov
  – installationsprovet
  – elsäkerhetsprovet 
  – Omprov för de som skrev Nationellt branschprov den 24 – 25 mars 2021
 • Logga in med ditt lärarkonto och använd funktion ”Skapa nya provgrupper” eller ”Skapa provgrupp för omprov”.

 • 10 – 16 maj 2021 
  Anmälan öppen till provtillfället 18 maj 2021
 • 18 maj 2021
  Omprov Elsäkerhetsprovet för de som skrev provet den 6 – 7 maj 2021

Nationellt branschprov

Elteknikbranschen har tagit fram ett Nationellt branschprov som en led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens. 

Provet består av två delar och eleven gör provet i slutet av yrkesutbildningen: 

>> Installationsprovet
>> Elsäkerhetsprovet

Vem ska skriva provet?

Det nationella branschprovet skrivs av elever i årskurs tre på gymnasiet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Hjälpmedel

Både delproven har tekniska hjälpmedel inbyggt som hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Under proven får eleven ta hjälp av vissa teoretiska hjälpmedel.

>> Läs mer om hjälpmedel vid Elsäkerhetsprovet
>> Läs mer om hjälpmedel vid Installationsprovet

Koppling till lagstiftningen

Delar av Elsäkerhetsprovet är hämtade från Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Krav för ECY-certifikat

Ett godkänt resultat på delprov 2 – Elsäkerhetsprovet – är ett krav för att kunna få ut ett ECY-certifikat.

Support

Om du behöver support på Nationella branschprovet kan du mejla till installatorsprov@standout.se 

Anmäla elever

Nationellt branschprov är ett webbaserat prov i ett program av StandOut. Det är också de som ger support på anmälan till Nationellt branschprov. 

Steg 1 – Skapa lärarkonto

För att du som lärare ska kunna anmäla dina elever måste du först skaffa ett eget konto. När du registrerat ditt konto som lärare kommer du få du ett mejl med dina kontouppgifter. Ibland landar dessvärre mejlet i mejlens skräppost så får du inget mejl, vänligen titta i din skräppost. 

Steg 2 – Anmäl elever

När du som lärare har registrerat ett konto kan du börja anmäla de elever som ska delta. 

Notera att provet bara ska skrivas av elever som läser sista året på El- och Energiprogrammet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Funktionalitet

Alla moderna webbläsare fungerar. Mer information finner du här. Vi har valt att inte stödja iOS och Androidtelefoner.

Provsvar i Elsäkerhetsprovet

Notera att i Elsäkerhetsprovet innebär knappen ”Svara” att man svarar på en enskild fråga. Efter att man tryckt på knappen ”Rätta” avslutas provet och man kan inte fortsätta.

Resultat Nationellt branschprov 2020

År 2020 var fjärde året som det Nationella branschprovet genomfördes. Det var denna gång en referensgrupp bestående av ellärare som tillsammans med ECY tog fram frågorna till provet. Referensgruppen kommer fortsätta med sitt arbete till 2021.

Installationsprovet

Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Fyra elever hade maximalt antal poäng!

År 2020 krävdes det:

 • 131 poäng för att hamna bland de 15 bästa skolorna i Sverige
 • 160 poäng för att bli bland de 100 bästa eleverna i Sverige
Elsäkerhetsprovet

Totalt 3 221 elever genomförde Elsäkerhetsprovet i mars 2020. Av dem klarade 93,12 procent provet med godkänt resultat. 

Nyheter

gymnasievalet

Gymnasievalet

Allt du behöver veta om gymnasievalet! Har du frågor och funderingar om gymnasievalet? Inte så konstigt! Här nedan hittar du informationen du behöver för att

föräldrapodden

Föräldrapodden

Föräldrapodden Hur kan man som förälder stötta sin ungdom inför gymnasievalet? I Föräldrapodden får du tips från andra föräldrar, SYV:are, lärare och psykologer. Föräldrapodden om

Translate »