Nationellt Bransch­prov

Elteknikbranschen har tagit fram ett Nationellt Branschprov som en led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens. 

Börja förbered eleverna i god tid innan provtillfället. Eleven måste nämligen ha ett godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet för att kunna beviljas ett ECY-certifikat.

Provet består av två delar och eleven gör dessa i slutet av yrkesutbildningen:

Nationellt Branschprov: Viktiga datum

Gymnasiet årskurs tre har varje år ett provtillfälle med ett omprov. Vuxenutbildningen har flera varje år. Se tidigare resultat.

Nationellt Branschprov 2024

Årets Nationella Branschprov för gymnasiet har passerat. Nästa tillfälle för gymnasiet är 2025.  För vuxenutbildning finns det även fler provtillfällen.

Får man ha med sig läromedel?

Viktigt att notera är att eleven inte får ha med sig läromedel eller studiematerial vid något av proven. Läs mer om vilka teoretiska och tekniska hjälpmedel som får nyttjas i informationen till respektive prov, se “Bra länkar“.

Observera: Elev får skriva ett (1) prov och ett (1) omprov under sin skoltid. Därefter hänvisar vi till t. ex. INSU eller Trainor för en kurs i Elsäkerhet vid arbete.

Viktiga datum för vuxenutbildning

Vuxenutbildning skiljer sig i upplägg jämfört med gymnasieutbildning. För att möta vuxenutbildningens behov av provtillfällen spridda under året kommer Nationella branschprovet hållas vid ytterligare tre tillfällen för studerande på en vuxenutbildning.

Tillkommande provtillfällen för vuxenutbildning

Dessa provtillfällen är utöver provtillfällen i mars, april 2024.

Maj/Juni 2024

 • Anmälan under vecka 21. Stänger fredag 24 maj.
 • Elsäkerhetsprov torsdag vecka 22, 30 maj kl. 8-16
 • Installationsprov fredag vecka 22, 31 maj kl. 8-16
 • Anmälan till omprov Elsäkerhetsprovet under vecka 23. Stänger fredag 7 juni.
 • Omprov Elsäkerhetsprovet torsdag vecka 24, 13 juni kl. 8-16

Augusti/September 2024

 • Anmälan vecka 34
 • Prov vecka 35
 • Anmälan omprov vecka 36
 • Omprov vecka 37

November/December 2024

 • Anmälan vecka 47
 • Prov vecka 48
 • Anmälan omprov vecka 49
 • Omprov vecka 50

Planera in provtillfällena för de studerande i god tid så att de har möjlighet att skriva Nationella Branschprovet i så nära anslutning som möjligt till utbildningens slut. 

Får man ha med sig läromedel?

Viktigt att notera är att eleven inte får ha med sig läromedel eller studiematerial vid något av proven. Läs mer om teoretiska och tekniska hjälpmedel under respektive prov.

Om du är lärare inom VUX och vill få tillägget ECYv i Standout, vänligen mejla ditt namn, e-post och skola till Bernt Lahtinen på ECY.

Kontinuerlig utveckling och nyheter

Vi jobbar löpande för att utveckla och förbättra Nationellt Branschprov, både när det gäller innehåll och teknik. Vår strävan är att ständigt anpassa provet till aktuella branschstandarder och tekniska framsteg. Nedan presenteras viktiga uppdateringar från tidigare år samt nya förändringar för 2024.

Tidigare förändringar

I vårt kontinuerliga arbete för ökad kvalitet har vi bland annat infört en frågebank som innebär att eleverna får olika frågor i en slumpvis ordning, vilket bidrar till en mer rättvis och mer kvalitetssäkrad provsituation. Vi har också infört en kontroll av personnummer för att säkerställa att varje individ endast kan skriva provet maximalt två gånger.

Uppdateringar 2024

I år gör vi ett försök med en ny modell där Installationsprovet och Elsäkerhetsprovet kommer att skrivas på separata dagar. Denna förändring, som är en del av en försöksperiod under året, syftar till att ge eleverna en mer fokuserad provupplevelse och ökad kvalitet i proven. Efter testperioden kommer vi att genomföra en utvärdering för att avgöra om denna nya uppdelning av proven ska bli en permanent del av Nationellt Branschprov.

Om Nationellt Branschprov

Elteknikbranschen har tagit fram ett Nationellt branschprov som en led i att kvalitetssäkra blivande elektrikers kompetens.

Provet består av två delar och eleven gör provet i slutet av yrkesutbildningen:

Vem ska skriva provet?

Det nationella branschprovet skrivs av elever i årskurs tre på gymnasiet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Krav för ECY-certifikat

Ett godkänt resultat på delprov 2 – Elsäkerhetsprovet – är ett krav för att kunna få ut ett ECY-certifikat.

Hjälpmedel

Både delproven har tekniska hjälpmedel inbyggt som hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Under proven får eleven ta hjälp av vissa teoretiska hjälpmedel.

Läs mer om hjälpmedel vid Elsäkerhetsprovet
Läs mer om hjälpmedel vid Installationsprovet

Support

Om du behöver support på Nationella branschprovet kan du mejla till installatorsprov@standout.se 

Anmäla elever

Nationellt branschprov är ett webbaserat prov i ett program av StandOut. Det är också de som ger support på anmälan till Nationellt branschprov. 

Steg 1 – Skapa lärarkonto

För att du som lärare ska kunna anmäla dina elever måste du först skaffa ett eget konto. När du registrerat ditt konto som lärare kommer du få du ett mejl med dina kontouppgifter. Ibland landar dessvärre mejlet i mejlens skräppost så får du inget mejl, vänligen titta i din skräppost. 

Steg 2 – Anmäl elever

När du som lärare har registrerat ett konto kan du börja anmäla de elever som ska delta. 

Notera att provet bara ska skrivas av elever som läser sista året på El- och Energiprogrammet och vuxenstuderande som kommer ta examen. Anmälningar som avser andra personer kommer raderas.

Funktionalitet

Alla moderna webbläsare fungerar. Mer information finner du här. Vi har valt att inte stödja iOS och Androidtelefoner.

Provsvar i Elsäkerhetsprovet

Notera att i Elsäkerhetsprovet innebär knappen “Svara” att man svarar på en enskild fråga. Efter att man tryckt på knappen “Rätta” avslutas provet och man kan inte fortsätta.

Resultat 2024

År 2024 var åttonde året som det Nationella branschprovet genomfördes.

Elsäkerhetsprovet
Totalt 3 544 elever genomförde Elsäkerhetsprovet vid första provtillfället våren 2024. Av dessa klarade 68 procent provet med godkänt resultat. Efter omprovet har totalt 88 procent fått godkänt på provet.
Installationsprovet
Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Fem skolor presterade särskilt bra och uppnådde minst 140 poäng.

Det är glädjande att över 77 procent av eleverna svarade rätt på frågan "Vad menas med 'God elsäkerhetsteknisk praxis'?" som ingick i Installationsprovet.

Resultat 2023

År 2023 var sjunde året som det Nationella branschprovet genomfördes. Till årets prov har vi samarbetat med en expert inom utveckling av kunskapsprov som bland annat hjälpt Trafikverket med körkortsprovet.
Elsäkerhetsprovet
Totalt 3 532 elever genomförde Elsäkerhetsprovet vid ordinarie provtillfälle våren 2023. Av dem klarade 74,2 procent provet med godkänt resultat. Den 25 april är det omprov och vi kompletterar därefter med sammanfattad statistik.
Installationsprovet
Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Fyra skolor fick minst 170 poäng på provet.

Hatten av för de två skolor som upptäckte att eleverna fuskade under Elsäkerhetsprovet i mars. Dessa elever har nu fått göra om provet.

Resultat 2022

År 2022 var sjätte året som det Nationella branschprovet genomfördes.

Elsäkerhetsprovet

Totalt 3 100 elever genomförde Elsäkerhetsprovet våren 2022. Av dem klarade 85 procent provet med godkänt resultat.

Installationsprovet

Maxpoängen på Installationsprovet är 200 poäng. Fem skolor fick ihop 160 poäng eller mer.

Hatten av för de 102 skolor som klarade minst 90 procent av frågorna på årets Elsäkerhetsprov!

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content