Installations­provet

Installationsprovet är ett av två delprov i det Nationella Branschprovet. Det andra delprovet är Elsäkerhetsprovet. Provet ska genomföras av elever som läser sista året på El- och energiprogrammet eller en vuxeutbildning till elektriker som leder till yrkesexamen.

Innehåll i installationsprovet

Installationsprovet är ett test av de samlade kunskaper som eleven har inhämtat under sina år på yrkesutbildningen. Nivån på frågorna motsvarar den tekniska förståelsen på betygsnivåerna C och E.

Provet är uppdelat på kompetensfrågor och kunskapsfrågor.

Hjälpmedel

Eleven får ta hjälp både av tekniska och teoretiska hjälpmedel, dock inga läromedel eller studiematerial. Bland annat är provet utformat med hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Resultat

Resultatet av provet kan både eleven och läraren se direkt efter att provet har slutförts.

Kompetensfrågor i Installations­provet

Kompetensfrågor består av fem moduler med fem frågor i varje modul. Totalt omfattar Installationsprovet 25 frågor.

Varje fråga har att antal ledtrådar som eleven kan nyttja för att komma fram till rätt svar. Ju färre ledtrådar eleven behöver använda ju högre poäng ger frågan.

Maxresultatet på alla moduler är 100 poäng.

Kunskapsfrågor i Installationsprovet

Delen med kunskapsfrågor i Installationsprovet består av tio frågor.

I den här delen av Installationsprovet finns det inga ledtrådar och frågorna har bara en svarsmöjlighet.

Varje fråga är värd tio poäng vilket ger ett maxresultat på 100 poäng.

Tilllåtna hjälpmedel

Elever som skriver Installationsprovet har tillgång till ett antal hjälpmedel, både tekniska och teoretiska.

Skriv- och lässvårigheter

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan använda funktionen digital uppläsning eller ta hjälp med läsförståelsen.

Rekommenderade hjälpmedel

Alla föreskrifter och standarder är tillåtna att ha med sig på provet. Däremot får man inte ha med sig några läromedel eller studiematerial.

  • Elinstallationsreglerna (även Elvis)
  • Skötsel av elektriska anläggningar (SS-EN 50110-1)
  • ELSÄK-FS
  • Kalkylator
  • Mus med scrollfunktion underlättar 

Resultat på Installationsprovet

Eleven kan se sitt resultat direkt efter att de är klar med provet.

Som lärare kan du se resultat per individ och klass. Dessutom kan du jämföra dina elever och klassens resultat mot alla andra deltagares resultat. Resultatet kan du se via ditt inlogg direkt efter att provet är avslutat.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content