Elsäkerhets­provet

Elsäkerhetsprovet är ett av två delprov i det Nationella Branschprovet. Det andra delprovet är Installationsprovet. Provet görs av elever som läser sista året på El- och energiprogrammet eller en vuxenutbildning till elektriker som leder till yrkesexamen.

Ett viktigt prov

Provet handlar om elsäkerhet och skötsel av elanläggning. Det är ett viktigt prov för de som vill jobb som elektriker. Därför är det angeläget att du som lärare läser in dig på instruktionerna för att kunna vara ett stöd till eleverna.

Aktuell standard

I Nationellt branschprov ingår en elsäkerhetsdel där vissa frågor är hämtade från Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Hjälpmedel

Eleven får ta hjälp både av tekniska och teoretiska hjälpmedel dock inga läromedel. Bland annat är provet utformat med hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Resultat

Resultatet av provet kan ni se direkt efter att eleven har slutfört det. Kompetensbeviset skriver sen eleven ut själv via systemet.

Krav för ECY-certifikat

Ett godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet är en förutsättning för att kunna få ECY-certifikat. Det är således ett viktigt prov för eleven.

Innehåll i Elsäkerhetsprovet

Provet har 20 frågor om elsäkerhet och skötsel av elanläggningar. För att kunna få ett ECY certifikat måste man få minst 70 procent rätt på provet, det vill säga eleven måste få rätt på minst fjorton frågor.

Det krävs ett godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet för att eleven ska ha möjlighet att få ut ett ECY-certifikat. Som bevis på att man klarat provet får man ett kompetensbevis utfärdat av ECY.

Om man inte klarar provet

Skulle eleven inte få ett godkänt resultat vid första provtillfället finns det möjlighet till ett omprov. För de elever som gör lärlingstid finns det också möjlighet att göra provet under sin tid som lärling. Då heter ”Skötsel av elanläggning” och man skriver det hos INSU.

Tilllåtna hjälpmedel

Eleverna som skriver Installationsprovet har tillgång till ett antal hjälpmedel, både tekniska och teoretiska.

Skriv- och lässvårigheter

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan använda funktionen digital uppläsning eller ta hjälp med läsförståelsen.

Rekommenderade hjälpmedel

Inga läromedelsböcker får förekomma men elsäkerhetsföreskrifter är godkända. 

Följande hjälpmedel rekommenderar vi:

  • Elinstallationsreglerna (även Elvis).
  • Elsäkerhet vid arbete (EvA) finns hos IN Förlag. 
  • Skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50 110-1 utgåva 3. Finns att köpa hos IN Förlag.

Utskrift av kompetens­bevis

En nyhet 2021 är att eleven själv skriver ut kompetensbeviset efter godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet.

Hur man skriver ut

Får eleven godkänt resultat på Elsäkerhetsprovet kommer det i StandOut visas en knapp för utskrift av kompetensbeviset. Beviset sparas ner som en pdf-fil på personens dator.

Även lärare kan skriva ut kompetensbeviset i efterhand via sitt inlogg i StandOut.

Resultat på Elsäkerhetsprovet

Resultatet kan eleven se direkt efter att provet är avslutat.

Som lärare kan du se resultat per individ och klass. Dessutom kan du jämföra dina elever och klassens resultat mot alla deltagares resultat. Resultatet kan du se via ditt inlogg direkt efter att provet är avslutat.

Notera att i Elsäkerhetsprovet innebär knappen ”Svara” att man svarar på en enskild fråga. Efter att man tryckt ”Rätta” avslutas provet och man kan inte fortsätta.

Translate »