Arbets­plats­förlagt lärande

I yrkesutbildningen till elektriker ska det ingå arbetsplatsförlagt lärande. Det förkortas ofta till APL. 

Antalet veckor är olika berorende på om du läser din yrkesutbildning på gymnasiet eller en vuxenutbildning:

 • El- och energiprogrammet på gymnasiet ska göra minst 15 veckor APL.
 • Vuxenutbildning ska göra minst 8 veckor APL.

Det är din skola som beslutar om vilka kurser och moment som kan förläggas till APL och när de olika APL-perioderna ska göras. Upplägget kan därför variera från skola till skola. 

Vem fixar APL-plats?

Det är din skola som har ansvaret att skapa ett bra samarbete kring APL med de lokala företagen på din ort. Det är också skolan som ska se till att APL-tiden uppfyller de krav som finns på utbildningen.

Förberedelser inför APL

Läraren ska ge dig bra förberedelser inför tiden på APL. Som en del av förberedelsen för APL kan du genomföra de två första modulerna i Skolverkets webbaserade handledarutbildning.

Bland annat behöver ska du inför APL ha klart för dig:

 • vilka kurser eller delar av kurser som du ska genomföras på arbetsplatsen
 • vilka förväntningar skolan och arbetsplatsen har på dig
 • aktuella regler för arbetsmiljö
 • hur uppföljning av lärandet kommer att ske
 • på vilka grunder bedömningen ska göras

Handledare

När du gör APL ska du ha en handledare på arbetsplatsen. Handledaren ska vara lämplig för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter. Allt för att din tid på APL ska bli så bra som möjligt. Särskilt viktigt är att du får lära dig att utföra momenten på ett elsäkert sätt.

Handledare

När du gör APL ska du ha en handledare på arbetsplatsen. Handledaren ska vara lämplig för uppdraget och ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter. Allt för att din tid på APL ska bli så bra som möjligt. Särskilt viktigt är att du får lära dig att utföra momenten på ett elsäkert sätt.

Installatörsföretagen (tidigare EIO) har tagit fram en handbok för APL. En handbok som kan vara stöd i kvalitetssäkring av de processer som rör APL. Handboken riktar sig främst till företaget och tar upp det mesta som de behöver veta om tiden inför din APL, under och hur de ska bedöma det arbete du gör under APL.

Ladda ner

Arbets­miljö

Arbetsmiljö och elsäkerhet är en viktig del inom elektrikeryrket. För att du som elev på APL ska kunna förebygga olyckor och ohälsa i ditt yrkesutövande är det därför viktigt att du får kunskap i vissa ämnen. 

 • Elsäkerhet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Första hjälpen och HLR
 • Ställningsbyggande och arbete från stege
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Heta arbeten
Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content