Anställa elektriker

Att du som arbetsgivare bara vill anställa kompetenta medarbetare förstår vi. Det är bakgrunden till att ECY kom till. Vår huvuduppgift är att se till att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare.

Vem är sökanden?

Det finns en mängd olika sätt att nå kompetensen för att arbeta som elektriker i Sverige. Ett lätt sätt för dig som arbetsgivare att veta om den sökande har kompetensen är ECY-certifikatet.

Inte alltid lärlingstid efter utbildningen

År 2011 påbörjade Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet arbetet med att utveckla ETG-konceptet.  Bakgrunden är att parterna tyckte de som läste till elektriker hade för låg kunskap när de lämnade yrkesutbildning på gymnasiet och yrkesvux.

En viktig del i ETG-konceptet, som sedan 2020 heter ETG College, är att eleverna ska validera lärlingstiden inom ramen för yrkesutbildningen genom ett yrkesprov. Klarar de utbildningens krav och yrkesprovet får de sitt certifikat. Således kan de direkt ta anställning som förstaårsmontör.

Anställ en företagslärling

Nu har du möjlighet att handplocka en person som har förutsättningar för att bli en duktig elektriker eller tekniker oavsett vad personen har för utbildning eller jobbat med tidigare. Du kan anställa en företagslärling!

Företagslärling är ett tvåårigt utbildningskoncept som riktar sig till vuxna som vill yrkesväxla och bli installationselektriker. Utbildningen innefattar yrkeskurserna för gymnasiets El- och energiprogram.

Genom en välplanerad utbildning, som varvar studier vid INSU i Katrineholm med yrkespraktik i ditt företag blir företagslärlingen en färdig och ECY-certifierad förstaårsmontör på bara två år.

Företagslärlingen anställs med 12 månaders provanställning och omfattas Installationsavtalet IN/SEF, vilket innebär att du betalar lön, resor och boende under utbildningen.

ECY
Anställningsstöd

Det finns statliga stöd du kan söka vid anställning av personer som tillhör vissa målgrupper som generellt har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.  

ECY-certifikat

ECY-certifikatet är ett bevis på att en person har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. Det finns många olika vägar för att uppfylla kraven för certifikat.

Behörighets­utbildning

De elektriker som har ansvaret för elektriska anläggningar måste godkännas av Elsäkerhetsverket med så kallad A- eller B-auktorisation.

Information om kraven för de olika auktorisationerna kan du läsa på Elsäkerhetsverkets webbsida:

Translate »