Anställa elektriker

Att du som arbetsgivare bara vill anställa kompetenta medarbetare förstår vi. Det är bakgrunden till att ECY kom till. Vår huvuduppgift är att se till att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare.

Vem är sökanden?

Det finns en mängd olika sätt att nå kompetensen för att arbeta som elektriker i Sverige. Ett lätt sätt för dig som arbetsgivare att veta om den sökande har kompetensen är ECY-certifikatet.

Inte alltid lärlingstid efter utbildningen

År 2011 påbörjade Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet arbetet med att utveckla ETG-konceptet.  Bakgrunden är att parterna tyckte de som läste till elektriker hade för låg kunskap när de lämnade yrkesutbildning på gymnasiet och yrkesvux.

En viktig del i ETG-konceptet, som sedan 2020 heter ETG College, är att eleverna ska validera lärlingstiden inom ramen för yrkesutbildningen genom ett yrkesprov. Klarar de utbildningens krav och yrkesprovet får de sitt certifikat. Således kan de direkt ta anställning som förstaårsmontör.

Vem ska göra tid som lärling?

Här nedan kan du se vilka som ska fullfölja sin utbildning med en lärlingsanställning. Du kan läsa mer om vilka regler som finns för lärlingar och lärlingsanställningar i Installationsavtalet. 

Dessa ska anställas som lärling

  • Elever som gått El- och energiprogrammet
  • Elev från vuxenutbildning som läst kurser motsvarande gymnasieskolans El- och energiprogram
  • Elev från Teknikprogrammet, eller annan motsvarande teknisk gymnasieutbildning och som har gjort Elteknisk validering eller läst motsvarande kompletteringskurser
  • Yrkesväxlare som genomfört Elteknisk validering
  • Individ med elkraftteknisk YH-utbildning
  • Individ som validerats och utbildats enligt beslut av ECY

Dessa ska inte anställas som lärling

  • Personer med godkänd yrkesexamen från ETG College
  • Elyrkesman med yrkesbevis från nordiskt land
  • Elyrkesman från land utanför norden och som genomgått Elteknisk validering med godkänt resultat
  • Elyrkesman från land utanför norden som styrkt sin kompetens med certifikat, intyg, arbetsgivarintyg eller liknande och bedöms ha erforderliga kunskaper, till exempelvis genom Elteknisk validering

Hur du anställer en lärling

Du och ditt företag tar ansvar för hela branschen och nästa generations elektriker genom att anställa en lärling. Då det kommer att behövas tusentals nya elektriker framöver gör du också en investering för framtiden.

Det finns två krav som måste uppfyllas för att du och ditt företag ska kunna anställa en lärling. Det första kravet är att ditt företag har tecknat Installationsavtalet. Det andra kravet är att innehållet i lärlingens utbildning uppfyller branschkraven.

Ditt företag måste teckna Installationsavtalet, för att lärlingen ska kunna räkna sin lärlingstid. Elteknikbranschen regleras av Installationsavtalet. Det är ett kollektivavtal som är tecknat mellan Installatörsföretagen – den part som företräder arbetsgivarna, och fackförbundet Svenska elektrikerförbundet – den part som företräder arbetstagarna.

Det finns två sätt att teckna Installationsavtalet på. Dels genom ett medlemskap hos Installatörsföretagen, dels genom ett separatavtal med Svenska elektrikerförbundet.

Lärlingen ska anställas tillsvidare, och de första 720 timmarna är ömsesidig prövotid. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller i Installationsavtalet bilaga 1, Yrkesutbildningsavtalet.

Branschen har specifika krav på innehållet i lärlingens utbildning. Du som arbetsgivare ska skicka in lärlingshandlingar till Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY) i samband med anställningen för registrering och bedömning. Därefter kommer du att få lärlingsintyg och instruktioner för hur lärlingens tid ska disponeras. Handläggningstiden på ELY är 4 – 6 veckor.

Genom att anställa en lärling gör du en investering för framtiden – elektriker behövs!

Anställ en företagslärling

Nu har du möjligheten att handplocka en person som har förutsättningarna för att bli en duktig elektriker eller tekniker oavsett vad personen har för utbildning eller jobbat med tidigare. Du kan anställa en företagslärling.

Genom en välplanerad utbildning som varvar kurser vid INSU Installationsbranschens utbildning- och utvecklingscenter med yrkespraktik på arbetsplatsen blir företagslärlingen en färdig och ECY-certifierad förstaårsmontör på bara två år.

ECY
Anställningsstöd

Det finns statliga stöd du kan söka vid anställning av personer som tillhör vissa målgrupper som generellt har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.  

ECY-certifikat

ECY-certifikatet är ett bevis på att en person har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. Det finns många olika vägar för att uppfylla kraven för certifikat.

Behörighets­utbildning

De elektriker som har ansvaret för elektriska anläggningar måste godkännas av Elsäkerhetsverket med så kallad A- eller B-auktorisation.

Information om kraven för de olika auktorisationerna kan du läsa på Elsäkerhetsverkets webbsida:

Translate »