Anställa elektriker

Att du som arbetsgivare bara vill anställa kompetenta medarbetare förstår vi. Det är bakgrunden till att ECY kom till. Vår huvuduppgift är att se till att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen behöver för att kunna anställa kompetenta medarbetare.

Vem är sökanden?

Det finns en mängd olika sätt att nå kompetensen för att arbeta som elektriker i Sverige. Ett lätt sätt för dig som arbetsgivare att veta om den sökande har kompetensen är ECY-certifikatet.

Inte alltid lärlingstid efter utbildningen

År 2011 påbörjade Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet arbetet med att utveckla ETG-konceptet.  Bakgrunden är att parterna tyckte de som läste till elektriker hade för låg kunskap när de lämnade yrkesutbildning på gymnasiet och yrkesvux.

En viktig del i ETG-konceptet, som sedan 2020 heter ETG College, är att eleverna ska validera lärlingstiden inom ramen för yrkesutbildningen genom ett yrkesprov. Klarar de utbildningens krav och yrkesprovet får de sitt certifikat. Således kan de direkt ta anställning som förstaårsmontör.

Vem ska göra tid som lärling elektriker?

Många – men inte alla – som utbildar sig till elektriker ska göra minst 1 600 timmars lärlingstid för att kunna uppnå ECY-certifikat.

Dessa ska anställas som lärling

  • Elever som gått El- och energiprogrammet
  • Elev från vuxenutbildning som läst kurser motsvarande gymnasieskolans El- och energiprogram
  • Elev från Teknikprogrammet, eller annan motsvarande teknisk gymnasieutbildning och som har gjort Elteknisk validering eller läst motsvarande kompletteringskurser
  • Yrkesväxlare som genomfört Elteknisk validering
  • Individ med elkraftteknisk YH-utbildning
  • Individ som validerats och utbildats enligt beslut av ECY

Dessa ska inte anställas som lärling

  • Personer med godkänd yrkesexamen från ETG College
  • Elyrkesman med yrkesbevis från nordiskt land
  • Elyrkesman från land utanför norden och som genomgått Elteknisk validering med godkänt resultat
  • Elyrkesman från land utanför norden som styrkt sin kompetens med certifikat, intyg, arbetsgivarintyg eller liknande och bedöms ha erforderliga kunskaper, till exempelvis genom Elteknisk validering
ECY
Anställningsstöd

Det finns statliga stöd du kan söka vid anställning av personer som tillhör vissa målgrupper som generellt har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.  

ECY-certifikat

ECY-certifikatet är ett bevis på att en person har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. Det finns många olika vägar för att uppfylla kraven för certifikat.

Företagslärling

Företagslärling är en anställningsform i Installationsavtalet som möjliggör att du kan anställa en vuxen person som du tror har potential att bli en duktig elektriker.

En företagslärling varvar att jobba på företaget och läsa kurser på INSU. Klarar företagslärlingen yrkesprovet i slutet av lärlingsperioden kvalificerar det till ECY-certifikat.

Behörighets­utbildning

De elektriker som har ansvaret för elektriska anläggningar måste godkännas av Elsäkerhetsverket med så kallad A- eller B-auktorisation.

Information om kraven för de olika auktorisationerna kan du läsa på Elsäkerhetsverkets webbsida:

Translate »