Elteknisk validering

Om du kommer från land utanför EU måste du validera din kompetens för att få jobba som elektriker i Sverige och för att kunna ansöka om ECY-certifikat.

Inom elteknik finns det en metod som vi kallar elteknisk validering. Den metoden är framtagen av arbetsgivar­organisationen Installatörs­företagen och fackförbundet Svenska Elektriker­förbundet. Det betyder att metoden också har stöd i det kollektivavtal som styr villkoren för anställning inom elteknik när ett företag har tecknat kollektivavtalet Installationsavtalet.

Privat eller via Arbets­förmedlingen

En validering kan du eller ditt företag beställa och genomföra hos bland annat INSU.

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen är det de som beslutar om du får göra en validering via dem.

ECY:s modell Elteknisk validering

via Arbets­förmedlingen

I det första steget gör du tillsammans med en handläggare på Arbetsförmedlingen en kartläggning av din kunskap och färdigheter inom elteknik. Den här kartläggningen är utforskande och innehåller inga inslag som är bedömande eller värderande.

I det här steget används vår självskattning.
>> Ladda ner: Självskattning

Beräknad tidsåtgång för kartläggningen är 1 till 2 timmar. Resultatet på kartläggningen utgör underlag för om du går vidare till Steg 2 – Fördjupad kartläggning. Beslut om detta fattas av Arbetsförmedlingen eller annan beställare.

Om du i steg 1 får ett beslut att gå vidare i valideringsprocessen är nästa steg att göra en fördjupad kartläggning.

Den fördjupade kartläggningen syftar till att bedöma din kompetens mot de krav som ställs på en elektriker i Sverige – så kallade branschkrav.

Det här momentet görs tillsammans med en certifierad yrkesbedömare och består av utforskande frågor. Yrkesbedömaren beslutar om du får gå vidare till steg 3 och göra den eltekniska valideringen.

Som steg 3 gör du själva eltekniska valideringen. Det är både teoretiska frågor och praktiska övningar. Totalt tar detta steg tre dagar.

Exempel på hur den går till kan du ladda ner via den här länken: Elteknisk validering

När du är klar med de teoretiska frågorna och övningarna skriver yrkesbedömaren en bedömning av din kompetens. Därefter tar ECY:s valideringsnämnd ett beslut. Det är sen Arbetsförmedlingen som ger dig besked om du kan arbeta som elektriker i Sverige eller om du måste komplettera med utbildning eller arbetslivserfarenhet. Ofta visar en validering att man behöver komplettera sin kompetens.

Valideringen görs normalt på svenska.

Det finns ett språkstöd för elteknik på andra språk, appen Lingio. Appen finns både för dator och mobil och den är gratis att använda för alla inom Sverige. Lingio får du använda när du gör valideringen för att lättare förstå de svenska facktermerna inom elteknik.

ECY:s modell Elteknisk validering

via INSU

Du kan själv eller via det företag du jobbar på bekosta elteknisk validering. Det finns några företag som genomför elteknisk validering, bland annat INSU.

Kompetenskartläggning är en intervju med ett antal frågor. Kartläggningen syftar till att bedöma din kompetens mot de krav som ställs på en elektriker i Sverige – så kallade branschkrav.

Det här momentet görs tillsammans med en certifierad yrkesbedömare och består av utforskande frågor. Yrkesbedömaren beslutar om du får gå vidare till steg 3 och göra den eltekniska valideringen.

Som steg 3 gör du själva eltekniska valideringen. Det är både teoretiska frågor och praktiska övningar. 

Exempel på hur den går till kan du ladda ner via den här länken: Elteknisk validering.

När du är klar med de teoretiska frågorna och övningarna skriver yrkesbedömaren en bedömning av din kompetens. Därefter tar ECY:s valideringsnämnd ett beslut. Det är sen INSU som ger dig besked om du kan arbeta som elektriker i Sverige eller om du måste komplettera med utbildning eller arbetslivserfarenhet. Ofta visar en validering att man behöver komplettera sin kompetens.

Valideringen görs normalt på svenska.

Det finns ett språkstöd för elteknik på andra språk, appen Lingio. Appen finns både för dator och mobil och den är gratis att använda för alla inom Sverige. Lingio får du använda när du gör valideringen för att lättare förstå de svenska facktermerna inom elteknik.

Har du frågor om elteknisk validering via INSU kontaktar du dem direkt. Du hittar kontaktinformation via deras webbsida.

ECY certifikat - elektriker

Vad är ECY-certifikat?

ECY-certifikatet är ett bevis på att du har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. Det finns många olika vägar för att uppfylla kraven för certifikat.

Varför ha certifikat?

Många arbetsgivare efterfrågar ECY-certifikat eftersom det är ett lätt sätt för dem att veta du har rätt kompetens för jobbet. Vill du jobba i ett annat nordiska land kommer de troligen också efterfråga ett certifikat som bevis på ditt kunnande.

Kort sagt blir det lättare för dig att söka jobb som elektriker om du har ett certifikat från ECY.

Bli elektriker
Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content