Elektriker utan ECY-certifikat

Du som har en elektrikerutbildning och fått anställning inom kollektivavtalet Installationsavtalet efter att tidigare ha arbetat som elektriker inom andra avtalsområden, som till exempel industrin, kanske uppfyller kraven för ECY-certifikat. Då är det viktigt att du kan styrka din tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket med ett arbetsgivarintyg.

Ansökan om ECY-certifikat för elektriker utan certifikat

Har du arbetat minst ett år som elektriker men inte ansökt om ECY-certifikat ska du skicka in dina handlingar här.

  • Betyg från elektrikerutbildning
  • Tjänstgöringsintyg som talar om hur länge du arbetat som elektriker – kan avse annat kollektivavtal än Installationsavtalet
  • Intyg på genomgången utbildningen EvA – Elsäkerhet vid arbete, eller, Skötsel av elanläggningar
  • Anställningsavtal från arbetsgivare inom Installationsavtalet
  • Foto

Om någon handling inte är utfärdad på svenska, norska, danska eller engelska så ska den vara översatt till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Lägg helst alla dokument i en pdf-fil. Om du inte kan det går det att ladda upp flera filer. Filerna måste vara i pdf eller jpg och max 6MB.

Har du frågor om ansökan vänligen kontakta oss på ECY.

Krav yrkesexamen

YRKES­VUX

Om man utbildar eller omskolar sig via kommunal vuxenutbildning eller annan utbildningsanordnare gäller samma kursmål som för gymnasieelever. 

En komplett elteknisk vuxenutbildning ska vara på sammanlagt minst 1 500 poäng och då ska ett godkänt gymnasiearbete ingå. Gymnaisearbetet kan till exempel vara att den studerande dokumenterar sin APL.

APL ska vara minst åtta veckor. Gymnaisearbetet kan till exempel vara att den studerande dokumenterar sin APL.

Den som läser en vuxenutbildning ska innan utbildningen startar ha vissa förkunskaper kunskaper motsvarande lägst betyget E.

Kunskapen är en förutsättning för att klara av utbildningen och ett yrkesliv som installationselektriker.

  • Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1
  • Matematik 1a
  • Engelska 5

ECY rekommenderar att en vuxenstuderande läser ett fastställt antal kurser. 

KursPoängKurskod
Fastighetsautomation 1100AUTFAS01
Datorteknik 1a100DAOTAT01a
Praktisk ellära100ELLPRA0
Elkraftteknik100ELRELF0
Elektromekanik100ELRELK0
Energiteknik 1100ENEENE01
Servicekunskap100FÖSSEV0
Belysningsteknik100INSBES0
Elinstallationer200INSELI0
Elmotorstyrning100INSELS0
Kommunikationsnät 1100INSKOM1
Larm, övervakning och säkerhetssystem100LARLAM0
Mekatronik 1100MEKMEK01
Gymnasiearbete100 

I jobbet som elektriker är elsäkerhet viktigt. Ett obligatorisk prov för att få yrkesexamen är därför Elsäkerhetsprovet.

Eleven ska göra minst 1 600 timmar som lärling. Lärlingstiden görs på ett företag och påbörjas efter att man slutfört kurserna i skolan.

Arbetsgivaren ska registrera lärlingar till ELY vid anställningens början. Där registrerar man sen löpande arbetet under lärlingstiden. 

Det normala är att arbetsgivaren ansöker om ECY-certifikatet hos ELY när man bedömer att lärlingstiden är genomförd.

Krav yrkesexamen

Yrkes­högskola

Yrkeshögskoleexamen med elkraftteknisk inriktning kan kvalificera till yrkesexamen och ECY-certifikat. Utbildningen ska dock kompletteras med minst 1 600 timmar lärlingstid där LIA kan ingå som del av timmarna.

Praktisk LIA som gjorts under utbildningen kan inkluderas i lärlingstiden. I praktisk LIA inkluderas inte till exempel jobb som kalkylator.

Tiden ska då registreras hos Elbranschens lokal yrkesnämnd (ELY) av arbetsgivaren.

I jobbet som elektriker är elsäkerhet viktigt. Elsäkerhetsverkets krav för B Auktorisation ska därför finnas med eller kompletteras. De obligatoriska kurserna är:

  • Praktisk Ellära
  • Elkraftteknik

Vill du ansöka om ECY-certifikat ska du också ha godkänt prov på kursen “Skötsel av elanläggning”. Den kursen kan du läsa på INSU.

Eleven ska göra minst 1 600 timmar som lärling. Lärlingstiden görs på ett företag och påbörjas efter att man slutfört kurserna i skolan.

Praktisk LIA som gjorts under utbildningen kan inkluderas i lärlingstiden. I praktisk LIA inkluderas inte till exempel jobb som kalkylator.

Arbetsgivaren ska registrera lärlingar till Elbranschens lokala yrkesnämnd (ELY) vid anställningens början. Där registrerar man sen löpande arbetet under lärlingstiden. 

Det normala är att arbetsgivaren ansöker om ECY-certifikatet i när lärlingstiden är genomförd.

Har du annan bakgrund?

Det finns andra kvalificersgrunder för att ansöka om ECY-certifikat. Du kan använda den här guiden för att finna till den information som bäst passar din bakgrund.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Semesterstängt

Handläggarna för ECY-certifikat är på semester fram till den 10 augusti. Du kan fortfarande skicka in ditt ärende, och när vi återgår till tjänst kommer vi att hantera de inkomna ärendena i turordning.

Vi önskar dig en fin sommar!

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content