Brist på elektriker med rätt utbildning

Det har blivit svårare att rekrytera elektriker. En av orsakerna uppges vara brist på personer med rätt utbildning. Konsekvenserna av att inte finna personer med rätt utbildning är flera, bland annat att företagen måste tacka nej till uppdrag. 

Svenskt Näringsliv genomför vartannat år en enkät med arbetsgivare om deras rekryteringsbehov och hur de upplever det är att söka nya medarbetare. Installatörsföretagen ingår i Svenskt Näringsliv och är bransch- och arbetsgivarorganisationen som organiserar företag inom elteknikbranschen och VVS.

De resultat vi redovisar avser företag anslutna till Installatörsföretagen vilket innebär att de är verksamma inom elteknik och vvs eller en av de branscherna. 

Allt svårare rekrytera elektriker

Hela 90 procent av de tillfrågade arbetsgivarna i Installatörsföretagen upplever det svårt att rekrytera nya medarbetare. Svårigheten gäller alla typer av tjänster och utbildningsnivåer. Brist på personer med rätt yrkeserfarenhet uppges av 81 procent som den största svårigheten när de ska rekrytera.

Drygt hälften uppger att rätt utbildningsnivå är en orsak till att det är svårt att rekrytera. Den utbildningsnivå som flest efterfrågar är yrkesprogram på gymnasienivå, vilket efterfrågas av 83 procent av de svarande. Dessutom har det blivit allt svårare sedan 2017 att rekrytera medarbetare med just den utbildningsnivån. 

En kompetensnivå som också sticker ut är bristen på personer med rätt utbildning på högskoleförberedande program på gymnasienivå. Svårighetsgraden att finna dessa medarbetare har ökat med drygt 30 procent sedan 2017. 

ECY:s uppdrag att verka för att elutbildningarna i Sverige håller den kvalitet som branschen efterfrågar hos kompetenta medarbetare är fortsatt lika aktuell. Vi måste jobba vidare för att de som utbildar sig får den kompetens som efterfrågas av företagen.

Att inte kunna rekrytera elektriker får konsekvenser

När företag vill växa men inte kan finna rätt kompetens så får det så klart konsekvenser. Bland annat har den befintliga personalen fått jobba mer i drygt hälften av företagen. Av de tillfrågade företagen uppger 67 procent att de fått tacka nej till uppdrag eller att det resulterat i en minskad försäljning, och det är en ökning från 2017. Endast två procent uppger att det inte fick några konsekvenser när de inte lyckades med sin rekrytering.

Rekryterings­enkäten 2021

Demoskop genomför Rekyteringsenkäten vartannat år på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Intervjuerna som ligger till grund för statistiken 2021 genomfördes under perioden 11-26 november 2021. Målgruppen för intervjuerna är VD, ägare och HR-ansvariga. 

Om Installatörsföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen organiserar företag inom el- och teleteknik och VVS. Organisationen ingår i Svenskt Näringsliv. Installatörsföretagen är en av parterna som driver ECY.

Installatörsföretagen har 3 600 företag som medlemmar som tillsammans har 55 000 medarbetare.

Svarande Installatörsföretagen

Totalt svarade 271 personer från Installatörsföretagen vilket motsvarar en svarsstatistik på 24 procent.

Av de tillfrågade företagen hade 73 procent gjort rekryteringsförsök de senaste sex månaderna. 

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content