Hallå där Elisabeth Nordberg!

Elisabeth Nordberg är VD på Provektor, ett företag inom elbranschen med över 150 anställda. Men hur hamnade hon där? Det här är en historia om att ta chansen när den kommer och att hitta rätt i en oväntad roll.

Namn: Elisabeth Nordberg

Ålder: 55 år

Bor: Lindärva, Lidköping

Gör: VD på Provektor

Familj: Man, fyra döttrar varav två är hennes egna samt hund, katt och hästar

Fritid: Rida, pyssla på gården samt att resa

Elisabeth Nordberg

Elisabeth började på Provektor som försäljningsansvarig 2019. Hon berättar att det var ett stort bolag med många anställda och att hennes uppgift var att ta hand om säljsidan. När det sommaren 2022 skulle tillsättas en ny VD blev Elisabeth tillfrågad. Elisabeth känner och kan Provektor vid det här laget och kunde snabbt axla rollen. Att bli VD var inte något som hon strävat efter, berättar hon, men en utmaning som kändes lockande.

Arbetsdag och ansvarsområden

Vi frågar Elisabeth om hur en typisk arbetsdag ser ut för henne. Hon svarar att det är högt och lågt. På morgonen börjar hon med att analysera företagets ekonomi och hur det går. Hon tittar på försäljning, ordrar, produkter i arbete och fakturering för att hålla koll på företagets ekonomiska status. Hon stämmer också av om det kommit in några nya anbudsförfrågningar. Eftersom Provektor har kontor på tretton olika platser i Sverige är det svårt att besöka dem alla, men hon försöker prata med varje platschef eller filialchef varje dag för att ta tempen på verksamheten och se hur det går på plats.

När Elisabeth är i Skara, där huvudkontoret ligger, brukar hon ta en sväng runt och säga hej till personalen och ha möten med olika personer. Det är en hel del myndighetskontakter och HR-relaterade frågor som hon också hanterar.

Elisabeth säger att hennes arbetsdag verkligen är blandad med en rad olika saker – hon tycker att det är utmanande och roligt.

Jag skulle nog ge en blivande VD rådet att ta hjälp utav de i din omgivning. Var överens om vart ni ska som bolag. Och möt andra som du själv vill bli bemött - det kan ju låta lite töntigt kanske, men vi säger alltid att barnen gör inte som du säger, de gör som du gör. Det gäller även vuxna. Så vill du jobba i en verksamhet där människor är trevliga mot varandra och engagerar sig och är pålitliga, så var det du också.

Prioritera balans mellan arbete och fritid

Elisabeth Nordberg har haft en framgångsrik karriär men har också känt på utmaningar som en ledare med mycket ansvar. När hon blir tillfrågad hur hon balanserar kraven från sitt personliga och professionella liv, berättar hon att hon tror att det är viktigt att ha en fritid som känns lika viktig som arbetet. Hon påpekar att det är speciellt viktigt när man har stora ansvarsområden som kan väga över och få en att jobba vansinnigt mycket.

Att ha något som kräver ens uppmärksamhet och tid utanför arbetet har varit en effektiv strategi för att hjälpa henne att skapa en sund arbetslivsbalans. 

Att hantera utmaningar

När Elisabeth blir tillfrågad om utmaningar hon mött i sin roll som VD, berättar hon att det är viktigt för henne att ta in information och analysera problemen utifrån företagets mål. Hon arbetar sedan fram en handlingsplan och sätter i gång att hantera problemet själv eller delegerar uppgiften till någon annan i teamet.

Hon påpekar att en viktig del av att vara en ledare är att ha människor runt omkring sig som är bättre än vad man själv är. Elisabeth säger att hon har tur att ha duktiga personer runt omkring sig som hjälper till att driva företaget framåt.

Säkerställa konkurrenskraft på marknaden

När vi frågade Elisabeth om hur de håller sig uppdaterade om branschtrender och innovationer, berättade hon att de är mycket engagerade i Installatörsföretagen. De sitter med i både styrelsen och utbildningsutskottet i västra Sverige. Dessutom har Elisabeth örnkoll på allt i branschen, från branschfakta och branschtidningar till forum och information från myndigheter som Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. De pratar också mycket med grossister i branschen som har bra koll, och träffar en hel del branschkollegor på till exempel mässor. Elisabeth menar att det är viktigt att vara örat mot marken och lyssna för att hålla sig uppdaterad.

När det gäller hur de säkerställer att de förblir konkurrenskraftiga på marknaden, säger Elisabeth att det är en bred fråga. Provektor jobbar med någonting som de kallar “PEP” – pålitlighet, engagemang och partnerskap. De vill ha detta partnerskap med sin personal, men också med sina kunder och leverantörer. De har några olika affärsområden som de delar upp sin affär i, men oavsett om de jobbar med passage och säkerhet eller automation är det viktigt att ha en engagerad personal. Detta är deras viktigaste resurs, och de har jobbat hårt med att engagera sin personal de senaste åren.

Svårt finna kompetens

Rekryteringsproblematiken är en stor utmaning för Provektor, berättar Elisabeth. Förutom att det saknas trettiotusen elektriker i Sverige så är det en utmaning att hitta personal med hög teknisk kompetens. Provektor formar nu den kompetensen själva genom att vidareutbilda sin egen personal. En möjlighet för personalen att utvecklas och för företaget att nå rätt kompetenser. De överväger också att expandera till nya affärsområden, men vet att det kan bli en utmaning att hitta kvalificerad personal för dessa nya satsningar.

Elisabeth säger att det är viktigt för dem att vara en attraktiv arbetsplats och locka till sig kompetens genom att uppfattas som en bra arbetsgivare som ständigt jobbar med kompetenshöjande insatser.

– Personalen är vår viktigaste tillgång och vi är därför bra på att utveckla och ta hand om vår personal, avslutar Elisabeth.

Translate »

Din förfrågan har skickats!

Det har skickats ett automatiskt mejl till dig med den information du har skickat in. Vi besvarar alla förfrågningar i den ordning de kommer in och återkommer till dig så snart som möjligt.

Prenumerera

Fyll i dina uppgifter så skickar vi nästa nyhetsbrev till dig!Skip to content